historie

Foto: Bergen og Hordaland Turlag

7-fjellsturen ble første gang arrangert i 1948 og er det største enkeltarrangementet i DNT.

Tekst hentet fra Bergen Turlags jubileumsbok «Vilt, vått og vakkert» fra 2005:

Tanken om å få mange bergensere ut i naturen lå også bak ideen om å organisere en tur over de syv fjellene som omkranser Bergen. Det var ikke noe nytt for enkeltpersoner og mindre grupper å ta seg over fjellene på en dag. Det var imidlertid nytt at turen nå ble organisert og tilrettelagt for mange mennesker – av Bergen Turlag.I sin nye skikkelse ble 7-fjellsturen arrangert for første gang søndag 9. mai 1948. Forut for arrangementet gikk det selvsagt for seg en stor diskusjon om hvilke fjell en skulle velge, en diskusjon som også har dukket opp med jevne mellomrom helt frem til vår tid. Tallrike artikler i Årboken og Sti og Varde vitner om engasjementet, både i spørsmålet om hvilke fjell som kan betegnes som de syv fjell, og hvilke fjell 7-fjellsturen bør gå innom.

7-fjellsturen har nå en begrensning på 8000 deltakere.
7-fjellsturen har nå en begrensning på 8000 deltakere. Foto: Helge Sunde (høyre bilde)

En av deltakerne det første året, en dame som gjennomførte turen med sin datter, skrev en rapport som takk til Turlaget:

«7 er mitt lykketall, og de Syv små Bjerge er nå et lykkelig tilbakelagt stadium. Ved 7-tiden hin søndag morgen forlot man sitt hjem i lykkelig forvissning om sin egen spenstighet, og ved neste 7-tid nærmet man seg – ja, jeg kan trygt si – overlykkelig – den syvende topp. I den syvende himmel – dvs nærmere bestemt på Danmarksplass – mottok så den lykkelige vandrer sitt marsjdiplom for overlevet dag, og så til syvende og sist smakte intet på jorden som et bad og en seng.»

206 deltakere i 1948

Turen over de syv fjell ble denne første gangen arrangert med 206 deltakere, hvorav 170 kom i mål og fikk sitt velfortjente diplom. Turen begynte på Danmarksplass og så gikk ruten Ulriken–Fløyen–Sandviksfjellet–Askefjellet på Askøy–Lyderhorn–Damsgårdsfjellet–Løvstakken.

Året etter gikk deltakerantallet ned til 120, og da ble det bestemt å arrangere turen annethvert år. Slik var det fram til 1963, da turen ble en årviss begivenhet. Fra 1970 ble det innført en ordning der de som hadde gjennomført turen 7 ganger skulle få en plakett med Turlagets emblem på.

I 1981 ble Askøyfjellet utelatt fra traseen og dagens løype har vært uendret siden den gang.

Annonse