Styret i seniorgruppen

Foto: Tom Nilsen

Styret for Seniorgruppen Bergen 2020

VERV

NAVN

ADRESSE

MOBIL

E-POST|

Leder

Tor Magnus Lilletvedt

Søre Tjuvavågen 15,

5305 Florvåg

91795713

tormagnus@lilletvedt.net

Nestleder

Guro Barkve

Måseskjærveien 2

48020450

gbarkve@gmail.com

Styremedlem

Jan Mathiesen

Myrholtet 232, 5142 Fyllingsdalen

92202964

jmathies@online.no

Styremedlem

Hasse Skauge

Heiane 53, 5131 Nyborg

91895555

haskauge@online.no

Styremedlem

Tom Nilsen

Grønnestølsveien 70, 5073 Bergen

97062735

tom@autoguard.no

Styremedlem

Berit Hegdal

Storingavika 39D, 5174 Mathopen

91715466

be-heg@online.no

Varamedlem

Bjørg Sandvik

N.Rolfsensvei 23a, 5094 Bergen

41191460

b-sand4@online.no

Varamedlem

Gerd Knudsen

Sandviksveien 114, 5035 Bergen

41809243

gerd-kn@online.no

Leder for turutvalget: Jan Mathiesen
Andre i turutvalget: Hasse Skauge, Berit Hegdal, Tom Nilsen.

Leder for arrangementsutvalget: Bjørg Sandvik. Medlemmer Gerd Knudsen og Hasse Skauge

Sekretær: Guro Barkve.

Kontaktperson for hjemmesiden: Tom Nilsen.

Ansvarlig for sikkerhet/Kursansvarlig leder Bjørg Sandvik. Medlemmer Gerd Knudsen og Hasse 
Skauge.

It-utvalg: Tom Nilsen. Ressursperson Sigrid Kvåle Myksvold

E-post til kontoret sendes: senior.bergen@dnt.no

Seniorgruppen har kontordag hver tirsdag kl 10:00 – 12:00, tlf. 55 33 58 29

Vårt kontor er betjent av:

Magnhild Bøyum Aase, Nordal Rolfsensvei 41, 5094 Bergen

mobil: 90115926, E-post: magnhild.aase@gmail.com

Gerd Knudsen, Sandviksveien 114, 5035 Bergen

Mobil: 41809243, E-post: gerd-kn@online.no

Annonse