Aktiv til 100

Foto: Einar Sleire

Aktiv til 100 er et turtilbud som består av ekstra lette turer med fast oppmøtetid og –sted. Det legges stor vekt på et sosialt og inkluderende fellesskap.

Gjennom Aktiv til 100 ønsker vi å bidra til at flere får muligheten til å komme seg i fysisk aktivitet og få gode naturopplevelser. Alle aldersgrupper er velkomne til ekstra rolige turer:

Hver mandag kl 11 - Kanadaskogen. Oppmøte: turparkeringen ved barnehagen innerst i Spelhaugen.

Hver tirsdag kl 10:45 - Fløyen. Oppmøte: Fløybanens nederste stasjon i god tid før banen går kl. 11.

Hver onsdag kl 11:00 - Arna-langs Storelva. Oppmøte ved Sportsfiskerlaget (Langerekkja 21) Et samarbeid med Arna Frivilligsentral.

Hver torsdag kl 11:00 - Alvøen. Oppmøte: Alvøen idrettspark.


PS. Det vil ikke arrangeres turer på offentlige fridager, og gruppene har pause i sommer- og juleferie.

Turene varer ca. 2 timer, det er gratis å delta og du trenger ikke melde deg på. Det kreves heller ikke medlemsskap i DNT for å være med. Sigrid, prosjektansvarlig i Aktiv til 100

Turene krever verken medlemskap eller påmelding og det er gratis å delta.​​​​​​​

Vi gjør oppmerksom på Bergen og Hordaland Turlag sine generelle vilkår, som gjelder på samtlige av Turlagets aktiviteter. Les særlig punkt 9 om deltakernes ansvar på turene.


Har du lyst til å bli turvenn? 
På hver tur vil en eller flere turvenner være ansvarlige for den enkelte gruppen. Turvennene ønsker å bidra til at flere får gode friluftsopplevelser. Du trenger ikke ha turlederkurs for å engasjere deg som turvenn. Nødvendig opplæring og oppfølging vil bli gitt. Din innsats som turvenn kan bli et viktig bidrag til å bedre folkets helse og livsglede i ditt nabolag! Flere turgrupper vil komme til i ulike bydeler etter hvert som vi får flere turvenner.  

Ansvarlig for prosjektet:

Sigrid Kvåle Myksvoll

tlf. 553 35 815 / sigrid.kvaale.myksvoll@dnt.no