Aktiv til 100 i bergen

Gjennom Aktiv til 100 ønsker vi å bidra til at flere får muligheten til å være i fysisk aktivitet og få gode naturopplevelser. Turene passer for alle som har anledning og lyst til å gå enkle turer på dagtid.

Ved spørsmål til Aktiv til 100, ta kontakt med prosjektansvarlig i Turlaget: Sigrid Kvåle Myksvoll