Aktiv til 100

Foto: Einar Sleire

Aktiv til 100 er et turtilbud som består av ekstra lette turer med fast oppmøtetid og –sted. Det legges stor vekt på et sosialt og inkluderende fellesskap.

Gjennom Aktiv til 100 ønsker vi å bidra til at flere får muligheten til å komme seg i fysisk aktivitet og få gode naturopplevelser. Alle aldersgrupper er velkomne til ekstra rolige turer. Situasjonen med koronapandemien fører til at vi må gjøre noen justeringer knyttet til gjennomføringen av "Aktiv til 100"-turene:


OBLIGATORISK PÅMELDING
Aktivitetene følger DNT sin smitteverninstruks, som er utarbeidet i samråd med helsemyndighetene. Gjennom obligatorisk påmelding har Turlaget som arrangør full kontroll på deltakerantall på hver tur, i tillegg til nødvendig informasjon ved behov for smittesporing. Navn og telefonnummer må sendes til turleder i forkant av hver tur.

 TRYKK HER FOR OVERSIKT OVER TURENE SOM ARRANGERES FREMOVER 

Vi gjør oppmerksom på Bergen og Hordaland Turlag sine generelle vilkår, som gjelder på samtlige av Turlagets aktiviteter. Les særlig punkt 9 om deltakernes ansvar på turene.

Prosjektleder i Bergen og Hordaland Turlag:

Sigrid Kvåle Myksvoll

tlf. 553 35 815 / sigrid.kvaale.myksvoll@dnt.no