Breinstruktørkurs - Metodekurs Bre

Kurs

Fra dato
12. juni 2019 kl. 19:30
Til dato
16. juni 2019 kl. 17:00
Vanskelighetsgrad
Ekstra krevende  
Passer spesielt for
Fjellsportinteresserte
Turtyper
Kurs, Instruktørkurs, Breinstruktør
Arrangører
DNT fjellsport Bergen, Bergen og Hordaland Turlag , DNT fjellsport
Turområde
Jotunheimen (se kart)
Turkode
416
Dette arrangementet er over!

NB! LEDIGE PLASSER. FORTLØPENDE OPPTAK!

Metodekurs bre er første kurs du må delta på dersom du ønsker å utdanne deg til breinstruktør for å instruere i brevandring og være brefører. Dette kurset går over fire dager og en kveld, og er lagt til Sognefjellet med Smørstabbreen som kursområde. Deltakerne skal bevisstgjøres om viktigheten av sikkert veivalg på bre og i alpint terreng, og gjøres godt kjent med metodesett og tankegang for sikring og redning på bre, i snøbakker og utsatt terreng (dog ikke klatreterreng). Deltakerne skal vise at de kan orientering og at de har alminnelig god utholdenhet og bevegelsesteknikk i ulendt terreng, på snø og på is. Deltakerne skal videre bevisstgjøres omgrunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen naturvennlig ferdsel. Kurset skal anspore til refleksjon over instruktørens formidlerrolle og ansvar.   Kurset  er  første  trinn  i  utdanningen  til breinstruktør 1. For å delta på kurset må du tilfredstille opptakskravene fra Norsk Fjellsportforum, og gjennom en søknadsprosess der du dokumenterer at du har nok erfaring til å tilfredsstille disse. Se nederst på siden for informasjon om dette.

Opptakskrav til kurset:

  • Fylt 18 år ved kursets begynnelse.
  • Brekurs eller tilsvarende kunnskaper.
  • Fjellvant, med minst to års erfaring med selvstendige breturer (minst 10 dager), og alpine turer sommer og vinter (minst 20 døgn)
  • Gjennomført flere turer med overnatting ute både sommer og vinter

Rutiner for opptak:

Søker må fylle ut et søknadsskjema og en turdagbok over klatreaktivitet.
Lenke til søknadsskjema
Lenke til turdagbokskjema

Prekvalifisering: For å bli tatt opp til metodekurs bre må du sende søknad og turdagbok til Norsk Fjellsportforum som vil vurdere om du tilfredsstiller opptakskravene til metodekurs bre. Dersom du gjør det får du utstedt et bevis (prekvalifiseringsbevis) på dette. Når du har fått prekvalifiseringsbeviset vil DNT fjellsport Bergen som arrangerer metodekurset på kunne tilby deg plass på metodekurset. Du får svar fra oss om du får plass på kurset innen 7. mai. Etter 7. mai er det fortløpende opptak til kurset for kvalifiserte søkere.

Dersom du allerede har et prekvalifiseringsbevis fra Norsk Fjellsportforum, kan du sende dette sammen med søknad og turdagbok direkte til DNT fjellsport Bergen for å søke om plass på kurset innen Søknadsfrist 2.

Dersom du ennå ikke har bevis fra Norsk Fjellsportforum må du først søke til Norsk Fjellsportforum innen Søknadsfrist 1. Hvis søknaden godkjennes og du får prekvalifiseringsbevis sender du dette sammen med søknad og turdagbok videre til DNT fjellsport Bergen innen Søknadsfrist 2.  

Søknadsfrist 1: Til Norsk Fjellsportforum: snarest mulig (post@fjellsportforum.no)

Søknadsfrist 2: Til DNT fjellsport Bergen: snarest mulig (omogreid@gmail.com)

NB! Ufullstendige søknader til Norsk Fjellsportforum blir sendt i retur og ikke behandlet. Pass på at alt er utfylt i søknadsskjemaet og at turdagboka inneholder et tilstrekkelig antall loggførte breturer til å dokumentere at du er innenfor opptakskravene. DNT fjellsport Bergen hjelper deg gjerne med å se over at søknaden er komplett før innsending. Du kan da kontakte omogreid@gmail.com i god tid før Søknadsfrist 1 for å få hjelp med dette.

Overnatting og mat: Hver enkelt deltaker ordner sin egen overnatting. Det er mulig å telte ved Krossbu, eller å overnatte i senger på Krossbu, men det må eventuelt bestilles selv. Hver enkelt deltaker ordner sin egen mat i løpet av kurset.

Pris medlem: 5100 kr

Pris ikke medlem: 5800 kr

Spørsmål? Send mail administrasjonen til bht@dnt.no eller tlf: 55304850

Breinstruktørkurs - Metodekurs Bre

NB! LEDIGE PLASSER. FORTLØPENDE OPPTAK! Metodekurs bre er første kurs du må delta på dersom du ønsker å utdanne deg til breinstruktør for å instruere i brevandring og være brefører. ...

Kontaktinformasjon:

  • DNT fjellsport Bergen
  • Tlf. 55304850
  • E-post: bht@dnt.no