Kurslederkurs for DNTs Turlederutdanning (917)

Kurs

Fra dato
25. oktober 2019 kl. 18:00
Til dato
27. oktober 2019 kl. 16:00
Passer spesielt for
Voksne, Fjellsportinteresserte
Turtyper
Kurs, Instruktørkurs, Turlederutdanning, Kursleder, Kurslederkurs
Arrangører
Stavanger Turistforening, Bergen og Hordaland Turlag
Turkode
917
Dette arrangementet er over!

DNTs kurslederkurs er det øverste kurset i DNTs turlederstige. På dette kurset får du innsikt i kursplanene for DNTs turlederkurs, vi jobber med kurslederrollen og du får tilslutt en godkjenning som DNT-kursleder.

Mål for kurset: Gjøre alle som deltar til gode DNT kursledere!

Arbeidsform: Alle som deltar på kurset må være aktive bidragsytere. Dere må sette av tid til en del forarbeid og presentere oppgaver underveis.

Målgruppe: Erfarne turledere som skal godkjennes som kursledere. Det er 12 kursplasser på dette kurset.

Pris: 2000 (refunderes etter avtale med egen lokalforening)

Nettbetaling ved påmelding: Opptak etter søknad som leveres inn seperat (se lenke til søknadskjema nedfor). Deltakere som ikke blir tatt opp/ får plass vil få beløpet refundert. 

Opptakskrav:

-       godkjent turleder, minimum sommerturleder

-       aktiv turleder i DNT

-       har ledet ulike turer i DNTs medlemsforeninger og vise til lang erfaring/formell kompetanse innen friluftsliv

-       anbefalt av en av DNTs medlemsforeninger

-       vise til pedagogisk erfaring/erfaring innen formidling

Kurssted: Friluftslåven på Gramstad. Adresse Fjogstadveien 160 4329 Sandnes.

Søknadskjema: Søknaden sendes inn elektronisk via dette søknadsskjemaet. Søknadsfrist 6. oktober 2019.

Mer informasjon
Studieplan for kurslederkurset:

Mål: Hovedtema for denne modulen er kurslederrollen, og etter endt kurs skal deltakerne vise: 

-       evne til formidling: troverdig, forståelig, tydelig

-       didaktisk kompetanse

-       evne til å kommunisere i og med gruppa

-       evne til å bidra i en gruppe, balansert med evnen til å la andre slippe til

-       ydmykhet og evne til selvinnsikt

-       fokus på og forståelse av sikkerhet og risikovurdering av seg selv, deltakere og grupper

-       være innforstått med DNTs retningslinjer og krav til turledere og turlederkurs

Det forutsettes at deltakeren har friluftslivsfaglige kunnskaper og ferdigheter for å kunne bekle kurslederrollen, dette på bakgrunn av opptakskrav. Dette vektlegges derfor ikke i evalueringen. Kursets form vil heller ikke gi grunnlag for å følge opp dette i særlig grad. Det bør likevel gis tilbakemelding på dette dersom det kommer frem noe som ikke er som det skal.

Organisering og arbeidsformer: Undervisningen vil bli gjennomført i innendørs kurslokaler, med vekt på teoretiske emner, fremlegging av utdelt oppgave og aktiv og konstruktiv deltakelse i forkant av og gjennom hele kurset. Kurset arrangeres fra fredag til søndag.  Kurset arrangeres med maks seks deltakere pr. kursledere, og med minimum to kursledere.

Vurdering: Ved slutten av kurset vil deltakerne bli vurdert til godkjent/ ikke godkjent. Evalueringen er basert på kursledernes vurdering av deltakeren.

Kurslitteratur

·         Turlederboka, Den Norske Turistforeningen (2010).

·         Kurslederhåndboka, DNT Norske Turistforening (2011).

 

Kontaktinformasjon:

Turledere:

  • Gina Wigestrand
  • Knut Aksel Rydningen