Avlyst Skitur til de ikoniske utsiktspunktene Kiellandbu og Timeglaset Ski to the iconic vantage points Kiellandbu and Timeglaset

Fellestur

Fra dato
20. mars kl. 15:00
Til dato
22. mars kl. 18:00
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Skitur, Vintertur, Kiellandbu, Torfinnsheim, Hyttetur, Aktivitet Skitur, Timeglaset, Turkatalog2020, Turkatalog2020_Skitur
Arrangører
Bergen og Hordaland Turlag, Bergen , Fellestur
Turområde
Byfjellene i Bergen, Stølsheimen, Bergsdalen og Vossefjellene (se kart)
Turkode
211
Dette arrangementet er over!
Avlyst: Denne aktiviteten er dessverre avlyst. pga. smittevernhensyn.

Bli med på en sosial fellestur-helg og få med deg de ikoniske utsiktspunktene Kiellandbu i Bergsdalen og Timeglaset på Gråsida.

Vi pakker sekken med god mat, spenner på oss skiene og går opp til Torfinnsheim, utgangspunktet for skiturene denne helgen, før tussmørket tar oss helt. Torfinnsheim var tidligere en brakkeby, men i dag er den en koselig hytte med strøm, stort oppholdsrom, kjøkken med innlagt vann og seks soverom med tilsammen 28 køyer. Les mer om hytta her: https://www.ut.no/hytte/3.1688/

Oppmøtested: Parkeringen ved Bergen Maritime VGS, (se rød markør i kartet)

Oppmøtetidspunkt: 15:00, vi reiser med privatbiler. Turleder koordinerer samkjøring. 

Turbeskrivelse

Fredag: Vi samkjører fra Bergen til Hondnaberg i Bergsdalen.  Før mørket faller på går vi på ski til hytta der vi installerer oss og lager god og hyggelig middag sammen.

Lørdag: Vi lager felles frokost, nistepakke, pakker ryggsekken og går på dagstur til den fantastiske hytta Kiellandbu. Dersom vær og føre ikke tillater denne turen velges an alternativ tur. Vel tilbake på hytta lager vi middag sammen og får en hyggelig og sosial kveld.

Søndag: Etter frokost pakker vi og rydder og vasker hytta før vi tar fatt på skitur om og ned Gråsida til Gjelle på sørsida av Vangsvatnet. Om vær og vind tillater det tar vi en foto-sesjon ved Timeglaset. Ved Gjelle henter en minibuss oss og tar oss tilbake til bilene på Hodnaberg.

Ruter

 • Fredag: Vi går fra parkeringen på Hodnaberg til Torfinnsheim og følger vinterruta. Turen tar ca 2 time, er 3 km lang og 300 høydemeter.
 • Lørdag: Denne dagen blir det dagstur i forhold hva været og forholdene tillater. Planen er å gå fra hytta til Kiellandbu over Sveindalsnuten. Dette er en dagstur på ca 15 km.  Les mer om denne turen her: https://www.ut.no/tur/2.10433/  
 • Søndag: Vi går fra Torfinnsheim til Voss på ca 6-7 timer, 15 km, 400 høydemeter opp og 800 ned. Se mer om ruta her: https://www.ut.no/tur/2.10248/   

Praktisk informasjon

Mat: Turledere kjøper mat og tar med. Husk at du må ha plass i ryggsekken til å bære din del. Snacks/mulemat til tur og hygge må man ta med etter smak og behag.

Hjemreise: Turledere ordner med taxibuss fra Gjelle til Hodnaberg hvor vi har bilene parkert. Samkjøring fra Hodnaberg hjem til Bergen. 

Utstyr: Se utstyrsliste for vinterfjellet og husk særlig hodelykt, skifeller og fjellski med stålkanter. 

Generelle vilkår for påmelding: Les mer.

VIktig informasjon til deltakere på våre vinterturer

Pris: kr 1485,- for medlemmer, kr 2330,- for ikke-medlemmer. Meld deg inn her om du ønsker å bli medlem. Prisen inkludere turledelse, 2 overnattinger, innleid transport fra Gjelle til Hodnaberg, 2 frokoster, 2 nistepakker, 2 middager, og sikkerhetsutstyr. Passasjerer som kjører med andre betaler kr. 260 for transport og bompenger for tur og retur Bergen.

Kart: Turkart Voss. Kart og turutstyr kan kjøpes i turinformasjonen i Marken. Rabatterte priser for medlemmer. 

Spørsmål? Hvis du du spørsmål vennligst kontakt Bergen og Hordaland Turlag på e-post bht@dnt.no eller telefon 55335810.

Join us for a social weekend to ski and see the iconic vantage points of Kiellandbu in Bergsdalen overlooking the fjords and Timeglaset, a big rock resembling an hourglass, on Gråsida.

We pack the backpack with good food, put on our skis and go up to Torfinnsheim, our starting point for our skiing this weekend, before the twilight takes us completely. Torfinnsheim used to be a barracks town, but today it is a cozy cabin with electricity, a large living room, kitchen with inlet water and six bedrooms with a total of 28 bunks. Read more about the cabin here: https://www.ut.no/hytte/3.1688/

Meeting point: Parking by Bergen Maritime VGS, (see red marker in the map)

Show time: 15:00, we go by private cars. The guide will coordinate carpooling. 

Tour description

Friday - We drive together from Bergen to Hondnaberg in Bergsdalen. Before dusk falls, we ski to the cabin where we install ourselves and cook good food and socialize.

Lørdag - We make a joint breakfast, packed lunch, pack the backpack and go on a day trip to the wonderful cabin Kiellandbu. If weather and conditions do not allow this tour, an alternative tour is selected. Back at the cabin we make dinner together and have a nice and social evening.

Søndag - After breakfast we pack and clean and wash the cabin before we start skiing via and down Gråsida to Gjelle on the south side of Vangsvatnet. If weather permits, we take a photo session at the Timeglaset. At Gjelle, a minibus will pick us up and take us back to the cars at Hodnaberg.

Routes

 • Friday: We walk from the parking lot at Hodnaberg to Torfinnsheim and follow the winter route. The trip takes about 2 hours, is 3 km long and 300 meters high.
 • Saturday: This day will be a day trip based on what the weather and conditions permit. The plan is to go from the cabin to Kiellandbu over the Sveindalsnuten. This is a day trip of about 15 km. Read more about this tour here: https://www.ut.no/tur/2.10433/
 • Sunday: We go from Torfinnsheim to Voss in about 6-7 hours, 15 km, 400 altitude meters up and 800 down. See more about the route here: https://www.ut.no/tur/2.10248/  

Practical information

Food: Guides buy food and bring along. Remember that you need to have space in your backpack to carry your part. Snacks / treats for the trip must be brought to your liking.

Return: Guides arrange a taxi bus from Gjelle to Hodnaberg where we have the cars parked. Carpooling from Hodnaberg home to Bergen. 

Equipment: See equipment list for the winter mountains and especially remember headlamp, skins for your skis and mountain skis with steel edges.

General terms and conditions for registration: Les mer.

Price: NOK 1665, - for members, NOK 2365, - for non-members. Sign up here if you want to become a member. The price includes tour management, 2 nights, hired transport from Gjelle to Hodnaberg, 2 breakfasts, 2 lunch packages, 2 dinners, and safety equipment. Passengers driving with others pay NOK. 260 for transport and tolls for round trip Bergen.

Map: Turkart Voss. Maps and equipment can be purchased at the tour information in Marken. Discounted rates for members.

Questions? If you have questions please contact Bergen og Hordaland Turlag by e-mail bht@dnt.no or phone 55335810.

Skitur til de ikoniske utsiktspunktene Kiellandbu og Timeglaset

Bli med på en sosial fellestur-helg og få med deg de ikoniske utsiktspunktene Kiellandbu i Bergsdalen og Timeglaset på Gråsida. Vi pakker sekken med god mat, spenner på oss skiene ...

Kontaktinformasjon:

 • Bergen og Hordaland Turlag
 • Tlf. 55335810
 • E-post: bht@dnt.no

Turledere:

 • Jon Haukedal
 • Vibeke Reigstad