Skredkurs: NF Metodekurs skred alpint - Jordalen

Kurs

Fra dato
27. februar 2020 kl. 09:00
Til dato
1. mars 2020
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom, Fjellsportinteresserte
Turtyper
Kurs, Skredkurs, Metodekursskred
Arrangører
DNT fjellsport Bergen, Bergen og Hordaland Turlag , DNT fjellsport
Turkode
409
Dette arrangementet er over!

Dette skredkurset er første del av NF skredinstruktør utdanning. Kurset skal dekke den fagkunnskapen som en instruktør skal kunne for å kunne holde dagskurs, grunnkurs og fagsamling/workshop innen skred.

Kurset vil ha base i Jordalen med oppmøte onsdag kl 21 og avsluttes søndag kl 17 

Kurset skal gi deltagerne inngående kunnskap om teoretisk og praktisk terrengvurdering, identifisering av skredproblem i snødekket, gruppedynamikk på tur i bratt vinterfjell og kameratredning. Kurset vil følge kursmalen til Norsk Fjellsportforum

Undervisningstid: Torsdag-søndag

Varighet: 4 dager

Antall plasser: 8

Pris: 5975 kr medlemmer og 6675 kr ikke-medlemmer. Inkludert i prisen er instruksjon, overnatting og frokost, matpakke og middag. 

Søknadsfrist: 1. februar 2020 grunnet godkjenningstid i NF ( Men søk gjerne tidligere!) 

Kursbeskrivelse
Kurset skal fokusere på tursituasjonen der problemstillingene er å ferdes og oppholde seg i et mulig skredfarlig terreng. For vurdering av veivalg legges hovedvekten på å bruke de objektive vurderingskriterier som finnes. Beslutningsprosesser og risikovurdering i tursammenheng skal være en viktig del av kurset, der deltakerne stilles foran ulike valgmuligheter.

Kurset er problembasert i formen og det forventes at deltakerne tar aktivt del i både opplegget og utførelsen. Instruktørene alternerer mellom selv å gi instruksjon, og å sette deltakerne i situasjoner der de får vist at de behersker metodene ved å veilede hverandre. 

En naturlig utvikling i løpet av kursperioden er at deltakerne får mer og mer ansvar for å planlegge og gjennomføre øvelser og turer, der instruktøren skal holde seg tilgjengelig, men litt i bakgrunnen. Kurset er faglig og pedagogisk forankret i veiledningen som metode.

Hovedtema for kurset

1. Kjenne igjen skredfare gjennom kjennskap til vær, snøforhold, terreng og mennesket
2. Håndtere skredfare gjennom veivalg og adferd
3. Utføre kameratredning dersom uhellet er ute.


Følgende tema skal gjennomgås

Turplanlegging
Den menneskelige faktor i skredfaresammenheng
Terrengvurdering og klassifisering
Identifikasjon av alarmtegn
Identifikasjon av mulige skredproblem i snødekket
Den internasjonale skredfareskalaen, system og metode for regional skredvarsel i Norge.
Kameratredning
Veivalg, risikoreduserende adferd og tiltak i skredterreng (opp/ned)
Andre aktuelle temaer: Naturvennlig ferdsel, veilederrollen, utstyr, bekledning, mat og drikke

Videre utdanning i skredstigen, etter dette kurset, er seks dagers assistentpraksis før veilederkurs skred. Normalt anbefales det minst en sesongs erfaring før man søker videre til veilederkurset, men spesielt erfarne søkere kan ta både metode og veilederkurset samme sesong.

Målgruppe for kurset

Alle som skal bli skredinstruktør 1 må ta dette metodekurset. Turledere og andre som ønsker en fordypning innen skred kan også søke.

Forkunnskaper/opptakskrav
Solide ferdigheter i håndtering av alpine farer og vinterfriluftsliv: ski, klær, ernæring, orientering og erfaring med ly og leir.
Dokumenterte ferdigheter i kameratredning og førstehjelp
Gjennomført grunnleggende skredkurs
Dokumenterte turer på vinterføre i relevant terrengtype over flere år.

Gjennomført NF videregående Skredkurs Anbefales, men lang erfaring med toppturer og skredfarevurderinger kan kompensere for dette i en overgangsperiode. 

Loggbok finner du her: https://fjellsportforum.no/instruktorer/loggbok/

Søknadskjema finner du her http://www.fjellsportforum.no/instruktorer/soknadsskjema/ 

Søknad om kvalifisering sendes inn til post@fjellsportforum.no, minst 6 uker før kursstart. Det er behandlingstid i NF på minimum 4 uker. 

Send forespørsel om plass på dette kurset til bht@dnt.no 

Krav til skiferdigheter:
• For alpin kvalifisering: Gode nok skiferdigheter til å kunne kjøre kontrollert under alle forhold i bratte heng inntil 35 graders helling.
• For nordisk kvalifisering: Gode egenferdigheter på fjellski i terreng inntil 30 graders helling. Deltakelse på minst én fagsamling skred/workshop anbefales

Deltakerne skal være vant til tankegangen rundt sikre veivalg, skredvurdering, identifisering av skredterreng, kameratredning (1-3 skredtatte) og være trent i bruk av eget S/M-utstyr
Det forutsettes at deltakerne har satt seg inn i relevant litteratur.Aldersgrens

Kursmateriell

Aldersgrense 18 år

Utstyr
Alle deltakere skal stille med spade, søkestang, skredsøker, grunnleggende førstehjelpsutstyr, liggeunderlag, vindsekk, vinterklær og hodelykt. Har du søkt om alpin kvalifisering kreves brede ski og kraftige støvler (evt. Brett/splitt Board og truger tillates ikke ). Har du søkt om Nordisk kvalifisering må du stille med fjellski med stålkanter.

Anbefalt litteratur

Anbefalt litteratur 09/2013 (se instruktørveileder for oppdatert liste): DNT fjellsport (2009) Håndbok for instruktører Dreyfus, S. E. (2004) The five-Stage model of adult skill acquisition. Bulletin of Science Technology Society June 2004 vol. 24, no. 3, 177-181, Sage. Priest, S. & Gass, M.A. (2005). Effective leadership in outdoor programming, Campaign, IL: Human Kinetics. Kapittel 5.

Spørsmål? Ta kontakt med bht@dnt.no eller tlf. 55 33 58 22

Medlemskap i DNT
På denne turen er det tillegg i prisen for de som ikke er medlemmer. Vi oppfordrer alle til å melde seg inn og støtte vårt arbeid med å få flere ut på tur og ta vare på vår natur. 
Bli medlem i DNT!

Kontaktinformasjon:

  • DNT fjellsport Bergen
  • Tlf. 55335810
  • E-post: bht@dnt.no

Turledere:

  • Stig Anton Hordvik
  • Endre Rieber Sommersten