Avlyst Hvitkledde vidder og daler på høyfjellet - Finse - Geiteryggen - Hallingskeid Mountain plains and valleys dressed in white - Finse - Geiteryggen - Hallingskeid

Fellestur

Fra dato
20. mars kl. 07:40
Til dato
21. mars
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Skitur, Helgetur, Skarvheimen, Geiterygghytta, Hallingskeid, Turkatalog2021_Hyttetilhytte
Arrangører
Bergen og Hordaland Turlag, Bergen , Fellestur
Turområde
Skarvheimen (se kart)
Turkode
208
Dette arrangementet er over!
Avlyst: Denne aktiviteten er dessverre avlyst. pga. smittevernhensyn. Geiterygghytta stenger for vintersesongen 2021.

Vinteren er en fantastisk tid på høyfjellet med endeløse hvite vidder og dype daler. Lørdagen tar vi derfor turen nordover til den koselige Geiterygghytta via Kyrkjedøri hvor vi nyter en hærlig tre-retters middag. Søndagen går vi vestover mot Hallingskeid via Såta- og Moldådalen. Er vi tidsnok ute lager vi til et hyggelig fellesmåltid på Hallingskeid før returen til Bergen.

Oppmøte: Møt opp kl 07:40 inne på Bergen Jernbanestasjon. Toget går kl 07:57 og er fremme på Finse kl. 10:13. 

Turbeskrivelse:

Lørdagen går vi på ski fra Finse til den betjente hytta Geiterygghytta hvor vi skal nyte en treretters middag sammen. Planen er å gå på ski mot og gjennom Kyrkjedøri-passasjen, som ligger ved foten av det mektige platået Hallingskarvet, og videre til hytta. Vi skal gå på ski cirka 18 km i litt kupert terreng, en tur som under gode forhold bør ta omtrent 7 timer å fullføre.

Søndagen går vi på ski fra Geiterygghytta til den selvbetjente hytta Hallingskeid. Vi går via Omnsvatnet og Såtadalen og videre ned Moldådalen til Hallingskeid, en ca 22 km lang skitur. Selve turen vil under gode forhold ta ca 7-8 timer. Planen er å ankomme Hallingskeid i tide til å lage til et varmt måltid i felleskap før vi setter oss på toget hjem kl 17:00.

Mat: Inkludert i prisen er middag, frokost og niste på Geiterygghytta (treretters middag, servert frokost, matpakke og påfyll av termos), og et varmt måltid på Hallingskeid. Ta med mat og drikke til turen på lørdag. Husk å ta med egen termos!

Hjemreise: Fra Hallingskeid kl 17:00 med ankomst Bergen kl. 19:16

Utstyr: Se utstyrsliste for vinterfjellet. Alle deltakere skal ha vindsekk, spade og liggeunderlag. Gi beskjed til turleder om du mangler noe av dette da dette kan lånes av Turlaget. 

Vilkår: les før påmelding: Les generelle vilkår  

OBS! Les før påmelding: Viktig informasjon til deltakere på vinterturer

Krav til deltakere: Det vil bli ca 300-400 meter stigning på den første dagen, noe mindre på den siste. Tempoet vil ligge på 2-4 km/t. Deltakere må kunne bære med seg 14-15 kilo med oppakning utenfor oppkjørte løyper. Det er derfor viktig å ha inne turformen for å trives på denne skituren. Det kan være kaldt så husk kuldekrem, slalombriller og varme klær.

Pris: Kr 2100,- for medlemmer. Kr 2750,- for ikke-medlemmer. Meld deg inn her dersom du ikke er medlem. Sikkerhetsutstyr koordineres av turlederen. Prisen dekker turledelse med overnatting og måltider på Geiterygghytta og Hallingskeid. Reiseutgifter dekkes av hver deltaker.

Kart: Norge-serien "Hardangerjøkulen" 1: 50 000. Kartet og turutstyr kan kjøpes i Tursenteret i Marken. Rabattert pris for medlemmer.

Har du spørsmål om turen kan du kontakte Bergen og Hordaland Turlag på telefon 55335810 eller e-post: bht@dnt.no.

The winter is a fantastic time in the mountains with its endless plains and deep valleys all dressed in white. Therefore, on Saturday we ski from Finse towards and through the Kyrkjedøri pass and onwards to the cozy cabin named Geiterygghytta where we'll enjoy a wonderful three-course dinner together. On Sunday we continue westward to Hallingskeid via Såta- and Moldådalen. If time permits we will spend some time having dinner together at Hallingskeid before we return to sivilasation and Bergen.

Departure: Show up at 07:40am inside at Bergen Railway station. Train departs from Bergen at 07:57am and arrives at Finse at 10:13am.

Description:

On Saturday we ski from Finse to the serviced cabin Geiterygghytta where we'll enjoy a three-course dinner together. The plan is to ski towards and through the Kyrkjedøri passage, which lays at the foot of the mighty platau Hallingskarvet, and onwards to the cabin. We will ski approximately for 18 km in slightly hilly terrain, a trip which in good conditions should take about 7 hours to complete.

On Sunday we ski from Geiterygghytta to the self-serviced cabin Hallingskeid. We go via Omnsvatnet and Såtadalen and further down the Moldådalen to Hallingskeid, an approximately for 22 km ski trip. The trip will take about 7-8 hours under good conditions. The plan is to arrive in Hallingskeid in time to prepare for a hot meal together before we set off on the train home at 5:00pm.

Food: Included in the price is dinner, breakfast and lunch at Geiterygghytta (a three-course dinner, serviced breakfast, lunch and hot water for your thermos), and a hot meal at Hallingskeid. Bring food and drinks for the ski trip on Saturday. Remember to bring your own thermos!

Return: Train departs from Hallingskeid at 5:00 pm and arrives in Bergen at 7:16pm.

Equipment: See the equipment list for the winter mountain. All participants must have their own bivvy bag, shovel and sleeping pad. Notify the tour leader if you lack something as this can be borrowed by the Tourist Society.

Terms: Read the general terms and conditions (in Norwegian)

Requirements: There will be about 300-400 meters of climb on the first day, somewhat less on the last. The pace will be around 2-4 km/h. Participants must be able to carry 14-15 kg of packing outside prepared trails. It is important to be in good shape to enjoy this skiing. It can be cold so remember face/barrier cream, slalom goggles and warm clothes.

Price: Kr 2200,- for medmbers. Kr 2900,- for non-members. Sign up here if you're not a member. Safety equipment is coordinated by the tour manager. The price covers tour management with accommodation and meals at Geiterygghytta and Hallingskeid. Travel expenses are covered by each participant.

Map (paper): Norge-serien "Hardangerjøkulen" 1:50 000. The map and other equipment can be bought at Tursenteret in Marken. Discounted prices for members.

If you have questions about the trip please contact Bergen og Hordaland Turlag on phone 55335810 or e-mail: bht@dnt.no.

Hvitkledde vidder og daler på høyfjellet - Finse - Geiteryggen - Hallingskeid

Vinteren er en fantastisk tid på høyfjellet med endeløse hvite vidder og dype daler. Lørdagen tar vi derfor turen nordover til den koselige Geiterygghytta via Kyrkjedøri hvor vi nyter en ...

Kontaktinformasjon:

  • Bergen og Hordaland Turlag
  • Tlf. 55335810
  • E-post: bht@dnt.no

Turledere:

  • Bengt Arne Johannessen
  • Jon Haukedal