Kurslederkurs for DNTs Turlederutdanning (917)

Dette arrangementet er over!

DNTs kurslederkurs er det øverste kurset i DNTs turlederstige. På dette kurset får du innsikt i kursplanene for DNTs turlederkurs, vi jobber med kurslederrollen og du får tilslutt en godkjenning som DNT-kursleder.

Mål for kurset: Gjøre alle som deltar til gode DNT kursledere!

Arbeidsform: Alle som deltar på kurset må være aktive bidragsytere. Dere må sette av tid til en del forarbeid og presentere oppgaver underveis. Deler av undervisningen vil foregå ute, så ta med klær og utstyr til november i fjellet. Alle må ha med hodelykt da det vil bli lagt opp til en økt ute i mørket.

Målgruppe: Erfarne turledere som skal godkjennes som kursledere og som har anbefaling fra medlemsforening. Det er 10 kursplasser på dette kurset.

Pris: 2500,- i delt selvstellsrom, (refunderes etter avtale med egen lokalforening). Inkluderer middag fredag kveld, frokost, lunsj og middag lørdag, samt frokost og lunsj søndag. Allergier/ mathensyn må skrives i kommentarfeltet ved påmelding.

Nettbetaling ved påmelding: Opptak etter søknad som leveres inn seperat (se lenke til søknadskjema nedfor). Deltakere som ikke blir tatt opp/ får plass vil få beløpet refundert. 

Opptakskrav:

 • godkjent turleder, minimum sommerturleder
 • aktiv turleder i DNT
 • har ledet ulike turer i DNTs medlemsforeninger og vise til lang erfaring/formell kompetanse innen friluftsliv
 • anbefalt av en av DNTs medlemsforeninger
 • vise til pedagogisk erfaring/erfaring innen formidling

Kurssted: Haukeliseter fjellstue

Søknadskjema: Søknadsskjema finner du her. Søknadsfrist 14.oktober.

Mer informasjon
Studieplan for kurslederkurset:

Hovedtema for denne modulen er kurslederrollen, og etter endt kurs skal deltakerne vise: 

 • evne til formidling: troverdig, forståelig, tydelig
 • didaktisk kompetanse
 • evne til å kommunisere i og med gruppa
 • evne til å bidra i en gruppe, balansert med evnen til å la andre slippe til
 • ydmykhet og evne til selvinnsikt
 • fokus på og forståelse av sikkerhet og risikovurdering av seg selv, deltakere og grupper
 • være innforstått med DNTs retningslinjer og krav til turledere og turlederkurs

Det forutsettes at deltakeren har friluftslivsfaglige kunnskaper og ferdigheter for å kunne bekle kurslederrollen, dette på bakgrunn av opptakskrav. Dette vektlegges derfor ikke i evalueringen. Kursets form vil heller ikke gi grunnlag for å følge opp dette i særlig grad. Det bør likevel gis tilbakemelding på dette dersom det kommer frem noe som ikke er som det skal.

Organisering og arbeidsformer: Undervisningen vil bli gjennomført i innendørs kurslokaler, med vekt på teoretiske emner, fremlegging av utdelt oppgave og aktiv og konstruktiv deltakelse i forkant av og gjennom hele kurset. Kurset arrangeres fra fredag til søndag.  Kurset arrangeres med maks seks deltakere pr. kursledere, og med minimum to kursledere.

Vurdering:
Ved slutten av kurset vil deltakerne bli vurdert til godkjent/ ikke godkjent. Evalueringen er basert på kursledernes vurdering av deltakeren.

Kurslitteratur:

 • Turlederboka, Den Norske Turistforeningen (2010)
 • Kurslederhåndboka, DNT Norske Turistforening (2011)

Kurslederkurs for DNTs Turlederutdanning (917)

DNTs kurslederkurs er det øverste kurset i DNTs turlederstige. På dette kurset får du innsikt i kursplanene for DNTs turlederkurs, vi jobber med kurslederrollen og du får tilslutt en godkjenning ...

Kontaktinformasjon:

Turledere:

 • Knut Aksel Rydningen
 • Gina Wigestrand