Allemannsretten

På vei til Svinningen i Os.
På vei til Svinningen i Os. Foto: André Marton Pedersen

Allemannsretten er en viktig forutsetning for friluftslivet i Norge og  retten til fri ferdsel i naturen. Den er nedfelt i friluftsloven og er viktig å forsvare mot innskrenkninger.

Vi arbeider for å:

  • sikre allemannsretten
  • styrke friluftslivsbrukernes natur- og miljøkompetanse
  • sikre mulighetene for tilrettelegging og aktiviteter i naturen

Naturen brukes til mange formål, som jord- og skogbruk, jakt og fiske, turisme, reiseliv og friluftsliv. Lokal utvikling basert på lokale natur- og kulturresurser har fått øket oppmerksomhet de senere årene. Bærekraftig flerbruk av utmarka må prioriteres, og friluftslivets plass må sikres for framtidens generasjoner.

Hva er allemannsretten?

Allemannsretten gir deg rett til å gå på ski eller til fots i utmark. I tillegg kan du raste, sykle, ri, bade, padle og ro. Dette gjelder både på privat og offentlig eid grunn.

Direktoratet for naturforvaltning har det overordnede forvaltningsansvaret for allemannsretten.

Allemannspliktene er enkle huskeregler for hensynsfull oppførsel i naturen. Se vår brosjyre om allemannspliktene

Vi arbeider for å sikre fremtidens generasjoners mulighet til å ferdes fritt i naturen. Nicolas J. I. Rodriguez

Annonse