Salutt på Ulrikens topp

Fjelltur på Ulriken, oktober 1917.
Fjelltur på Ulriken, oktober 1917. Foto: Ukjent/Universitetsbiblioteket i Bergen

Fredag 17. april feirer Turlaget 125 år. Det skal feires hele helgen og vi starter med fem salutter på Ulrikens topp!

Turistforeningen for Bergens by og stift

Det skjedde i Håndverkerforeningens lokaler i Domkirkegaten for 125 år siden. Initiativtager Thorvald Beyer, en fremstående byborger, hadde samlet 45 av Bergens tungvektere innen næringsliv og politikk. Borgermester Bang, dampskipmagnat Peter Gabriel Halvorsen, driftsbestyrer på Vossabanen Lars Hill og flere til ønsket å etablere Turistforeningen for Bergens by og stift. Formålet var klart: Å «virke til fremme og udvikling af Turisttrafikken i Bergen og Bergens Stift».

Bakgrunnen var økende turisme til Bergen. På slutten av 1890-tallet hadde byen rundt 8000 besøkende, ofte med sjøveien, og med god tilrettelegging var det penger å tjene.  

Tyskebryggen i Bergen mellom 1891 og 1900.
Tyskebryggen i Bergen mellom 1891 og 1900. Foto: H. Nic. Meyer/Universitetsbiblioteket i Bergen

Økt turisme

Ønsket om tilrettelegging for økt turisme på slutten av 1800-tallet er litt av bakgrunnen for Bergen og Hordaland Turlags eksistens den dag i dag. Fra kun 300 medlemmer i 1890 er vi i dag nærmere 26.000 medlemmer. På slutten av 1800-tallet var det få som gikk på fjellene for fornøyelsens skyld, slik vi gjør. Kun kjøpmenn, embetsmenn og andre med tid og penger kunne legge ut på fjellvandringer. Medlemskontigenten i 1890 ble satt til 2 kroner, i seg selv en avskrekkende, om enn ikke uoverkommelig sum, for mange av byens arbeidere. I dag er det annerledes. I 2014 hadde vi nærmere 100.000 med oss på tur.

Vi er unge, længter og glæder os til Sommeren; vi vil gjerne ud i den frie Natur, tilfjelds, fiske, rive os løs fra Verkstedets Støv, og derfor bedrer vi vore Overordnede i Ærbødighed om en kort Ferie, ca. 10-12 Dage. Innlegg fra noen læregutter i Bergens Tidende, 1902.

Bli med på feiring på Ulrikens topp

På selve bursdagen, 17. april, skal vi markere vårt 125-års jublieum med 5 salutter på Ulriken, én salutt pr. 25. år. Det blir også musikk og taler. Vi håper du blir med oss på denne markeringen. Møt opp på Montana kl 17, så går vi i samlet gjeng opp på toppen. Salutten vil finne sted kl 19.

Annonse