Tildeling av æresmedlemskap

Steinar Olsen tildeles æresmedlemskap i Bergen og Hordaland Turlag.
Steinar Olsen tildeles æresmedlemskap i Bergen og Hordaland Turlag. Foto: André Marton Pedersen

Fem nye æresmedlemskap ble tildelt i Håkonshallen under jubileumsfeiringen lørdag 18. april.

Styret i Bergen og Hordaland Turlag besluttet i møte 28. januar å tildele æresmedlemskap til fem av de fremste frivillige i laget. Det er relativt lenge mellom hver tildeling av æresmedlemskap, men i et jubileumsår er det naturlig å vurdere og tildele medlemsskap. Hederstegnutvalet og styret har foruten et helhetlig inntrykk av en spesiell betydningsfyll innsats, lagt til grunn å tildele æresmedlemskapet mens kandidaten fremdeles er i godt virke for Turlaget.

Tildeling av æresmedlemskap er Bergen og Hordaland Turlags høyeste hederstegn utmerkelse til frivillige.

Æresmedlemskap ble tildelt:

  1. Kåre Eik
  2. Lasse Skeie
  3. Per Ekeland
  4. Steinar Johan Olsen
  5. Thorbjørn Kaland

Om de nye æresmedlemmene

Disse fem kandidater har en lang og  betydningsfull karriere i Turlaget. De har vært ansvarlige og medvirkende for sentrale hendelser og utvikling av Turlagets virksomhet.  Til sammen har de bidratt på så å si alle felt i turlagets virksomhet, og for alle framstår deres innsats som en livsgjerning for Turlaget.

Med ydmykhet og takknemlighet takker Bergen og Hordaland Turlag for all innsats over alle disse årene.

Kåre Eik

En fantastisk ambassadør for DNT-systemet helt fra tidlig på 1970-tallet til dags dato. Han har utvist uvanlig og betydningsfull innsats, karakterisert som en pioner og inspirator, godt utover eget område, som er Kvinnherad og Folgefonnshalvøya. Unik innsats i stimerkingprosjekter, bokproduksjoner, hyttetilbud, turledelse, instruksjon, og hadde avgjørende for etablering av Kvinnherad Turlag. Har bidratt til samhold, virksomhet og utvikling på tvers i Turlaget, og det på en positiv og verdig måte. En tillitsvekkende frivillig og viktig kapasitet både lokalt og i turlagsfelleskapet Bergen og Hordaland Turlag.Lasse Skeie

En fremtredende frivillig både i Kvam og Bergen. Stor bredde med et sjelden engasjement og stor energi med mange tillitsverv, drift av lokallag, hytter, organisasjon, turledelse, instruksjon, bokproduksjoner, leir-/og skiskole, og således vesentlige bidrag for å fremme Kvamsskogen som aktivitetsområde. Har tatt stort ansvar i Turlaget med blant annet å ivareta vervet som styreleder i Bergen Turlag i to perioder, og styreleder i Kvam Turlag i årene 2000-2009.

Per Ekeland

Han har en særlig solid innsats som tillitsvalgt og verdibærer både lokalt i egen medlemsforening og sentralt i Den norske Turistforening. Leder og medlem av blant annet rådet, kontrollutvalg, økonomiutvalg og organisasjonsutvalg. Han har gitt Turlaget kontinuitet og retning ved å være en viktig pådriver for Turlagets utvikling over lang tid. Har representert Bergen og Hordaland i flere nasjonale utvalg på en tillitsvekkende og uegennyttig måte.

Steinar Johan Olsen

Han har en særlig arbeidsom og betydningsfull innsats både ved styrebordet og i felten. Han har hatt sentrale verv som styreleder i Bergen Turlag i årene 1994-2000 og som landsstyremedlem. Spesiell verdifull innsats i styrearbeidet og organisasjonsbyggingen ved å være en verdibærer og drivkraft på sentrale områder i Turlaget.  Videre har han gjort en avgjørende innsats for sikkerheten i fjellet og for det brede friluftslivet med tilbud til ulike grupper, deriblant som pådriver for å opprette Barnas Turlag. Inititivtaker og drivkraft bak historieboken Vilt, vått og vakkert.

Thorbjørn Kaland

Kjennetegnes som levende engasjert og energisk i Turlaget i 30 år. Noen av overskriftene i hans lange kjærlighetsforhold til Turlaget er: Ungdomsgruppe, folkehelseprosjekter, 7-fjellsturen, redaksjonelt arbeid (spesielt i Sti og Varde, men også i nærradio og andre publikasjoner for Turlaget), turledelse, instruksjon og mange ulike tillitsverv. Sjelden bidragsyter når det gjelder å tenke på tvers av organisasjonen, og iverksette nye satsingsområder med nye målgrupper og aktiviteter. Sikrer årvis rekruttering av nye vinterturledere ved å være fast instruktør på vinterturlederkurset.                                    

Bergen og Hordaland Turlag gratulerer de fem nye æresmedlemmene.

Utdeling av æresmedlemskap i Håkonshallen.
Utdeling av æresmedlemskap i Håkonshallen. Foto: André Marton Pedersen
Fakta om æresmedlemskap
Den som tildeles æresmedlemskap må ha utvist en uvanlig og betydelig innsats for Bergen og Hordaland Turlag, gjerne på flere felt av lagets virksomhet over tid. Normalt bør innsatsen ha en varighet på ca. 30 år. Kandidaten må innad og utad ha representert laget på en tillitsvekkende, representativ og uegennyttig måte, og bidratt betydelig til lagets samhold, virksomhet og utvikling. Æresmedlemskapet skal være en sjelden hedersbevisning og henge meget høyt. Denne hedersbevisningen består av en stor nål med Bergen og Hordaland Turlags emblem, samt at den utnevnte tildeles livsvarig fritt medlemskap.
Æresmedlemskap ble sist tildelt i 2008 til Johannes Øvreås og Svein Træland, og før det igjen i 2002  til Jørgen Faye.

Annonse