Miljøpolitisk speeddating

Nicolas Rodriguez og DNT Ung medlemmer i samtale med Arild Hermstad fra MDG.
Nicolas Rodriguez og DNT Ung medlemmer i samtale med Arild Hermstad fra MDG. Foto: Einar Sleire

Onsdag 6.september inviterte Naturvernforbundet og Forum for natur og friluftsliv Hordaland til miljøpolitisk speedating på Biblioteket i Bergen. Vår naturvernansvarlig, Nicolas Rodriguez, møtte stortingskandidater fra Hordaland til samtale om friluftsliv og naturvernsaker.

På miljøpolitisk speedating på Bergen Offentlige Bibliotek fikk stortingskandidater fra Hordaland mulighet til å overbevise deltakere og publikum hva deres parti ønsker å gjøre for klima, miljø, natur, bærekraftig reiseliv og friluftsliv i kommende stortingsperiode.

Naturvernansvarlig i Bergen og Hordaland Turlag, Nicolas Rodriguez, ser tilbake på en stortingsperiode med både opp- og nedturer i forhold til friluftslivet og naturvernsaker. Åpning for økt motorisert ferdsel i utmark var et tilbakeslag, men på flere andre områder har DNTs stemme blitt hørt. Rodriguez fremhever her at Stortinget vedtok at det skal utarbeides en handlingsplan for å styrke friluftslivarbeidet i samband med Friluftslivmeldingen. Stortingsflertallet ønsket også at ivaretakelsen av sammenhengende naturområder med urørt preg skal være et nasjonalt mål i friluftslivspolitikken.  

Mandag 11.september er det stortingsvalg. Noen av de viktigste sakene for friluftslivet i den kommende stortingsperioden, vil i følge Rodriguez være grunnlovfesting av allemannsretten, støtte opp om det frivillige friluftslivarbeidet, og videreutvikling av og økt støtte til nasjonale turstier. I tillegg vil vi jobbe videre med vern av norsk natur. -Vi må kunne bevare noen utvalgte naturperler til glede for kommende generasjoner. 

Miljøpolitisk speeddating på Bergen Offentlige Bibliotek.
Miljøpolitisk speeddating på Bergen Offentlige Bibliotek. Foto: Einar Sleire
DNTs huskelapp til Stortinget 2017-2021
- Sikre gratis ferdsel i norsk natur ved å stemme for grunnlovsfesting av allemannsretten.
- Ta vare på stillheten i naturen ved å begrense motorisert ferdsel.
- Ta vare på den norske naturarven gjennom flere verneområder og en nasjonal landskapsstrategi.
- Sikre mer friluftsliv i skolen ved å vedta en time fysisk aktivitet i skolen hver dag, der friluftsliv er prioritert.
- Sikre folk turmuligheter i nærmiljøet ved å vedta mål om maks 500 meter til nærmeste tursti.
- Slå fast at alle norske byer skal sette langsiktige utbygingsgrenser mot nære naturområder.
- Støtte opp om det frivillige friluftslivarbeidet ved økt støtte til organisasjonene og friluftslivformål over statsbudsjettet.
- Få flere i aktivitet ved å bidra til at mer av spillemidlene går til lavterskelaktiviteten friluftsliv.
- Bidra til god håndtering av økte turiststrømmer til norsk natur, ved å styrke satsingen på nasjonale turstier.

Annonse

Skrevet av Einar Sleire 7. september 2017