Derfor bygger vi nytt på Breidablik

Nye Breidablik reiser seg.
Nye Breidablik reiser seg. Foto: Bjørn S. Vike

Turlaget har gode grunner for å bygge ny hytte på Breidablik.

Mange har et nært forhold til Breidablik. Dette flotte hyttetunet med utsikt over Hardangerfjorden og Folgefonna er helt spesielt, bygget av Bjarne Huse og konen Anne Marit gjennom over 40 år.  I 2012 fikk Bergen og Hordaland Turlag (Turlaget) tilbud om å kjøpe Breidablik for å sikre tilgang for allmennheten også i framtiden. I juni 2013 åpnet Turlaget anlegget som en ubetjent turisthytte i DNT sitt hytte- og rutenett.

Det er forståelig at noen reagerer på Turlagets arbeid med å rive det gamle for å bygge opp hovedhuset og utedoen på nytt, men det var dessverre nødvendig. Den tekniske tilstanden til Breidablik var med årene sterkt redusert, og bygningsmassen var i bevegelse. Murene siger, og deler av reisverket måtte skiftes ut. Å drive en turlagshytte som står åpen for alle krever sitt, og dette ble den beste løsningen. 

Det var nå et stort vedlikeholdsbehov, hytten var tung å drifte, og den hadde kort sesong pga. snøforholdene. Overnattingskapasiteten viste seg også fort å være for liten; mange ville hit og oppleve stedet. Etter en toårig, grundig prosess, og med Bjarne Huse sin forståelse, er prosjektet godt forankret i organisasjonen.

Det er viktig å bringe verdiene og historien med inn i «nye» Breidablik. Vi har tatt vare på så mye som mulig av det eksisterende interiøret, pluss stein og torv. Vi skal ha dugande murarar, slik Bjarne var, til å sette opp att murane kring hyttene. 

Den nye hytten vil stå klar utpå høsten/vinteren. Det vil da være 29 sengeplasser, pluss madrasser. Da vil enda flere få kunne oppleve dette unike hyttetunet. Den offisielle åpningen vil først være på sommeren 2019. 

En dugnadsmann på Breidablik sa den dagen de tok ned gamle-hytten:

– Det er ikke selve steinene, interiøret eller bygningen som er det som gjør stedet Breidablik så spesielt. Det er gjestfriheten, fellesskapet og stemningen her.

Den stemningen og fellesskapet skal vi ta vare på fremover, sammen med alle dere som kommer på besøk. Slik skal vi klare å beholde det unike, for ved å bygge nytt, sikrer vi videre drift av eventyrriket Breidablik for fremtiden. 

Her er svar på noen av spørsmålene vi har fått fra medlemmer;

Er tidligere eier kjent med byggeprosjektet?

Dialogen med tidligere eier har vært god under planleggingen de siste to årene, de er kjent med tilstanden på hyttene, og dermed behovet for å gjøre noe. Dagens hyttetilsyn har drevet Breidablik i fem år, og har gjort rede for store utfordringer med å drive doen og hytta slik de var. I tillegg er det gjort grundige tekniske vurderinger av bygningsmassen. Det vart avdekka setningsskader og råte i reisverk. Hytta ble bygd i 1981 og det var samla den beste løsningen å rive og bygge nytt.

Er alt det flotte inventaret og eksteriøret tatt vare på?

Alt inventar og eksteriør av verdi er dokumentert med foto, pakka ned i esker og lagret midlertidig i en tilhenger vi har fløyet opp på Breidablik. Vi har tatt ned den flotte etasjesenga, skap og alt annet, både innvending og utvendig. Torven fra taket og all stein fra de flotte murene som var bygget opp rundt hyttene. Alt dette vil bli brukt igjen.

Vil det komme flere parkeringsplasser på Hamlagrøosen?

Turlaget er i gang med å få tilrettelagt for flere parkeringsplasser på både Hamlagrøosen og i Fitjadalen. Vi samarbeider med grunneiere og kommune.

Vil de være en sikker kvistet løype til Breidablik på vinterstid?

Ferdsel i fjellet er på eget ansvar og det krever vurdering av snøforhold, vær og egne ferdigheter. Turlaget har mange anlegg i fjellet og disse står alle åpne, også gjennom vinteren. Andre anlegg med krevende tilkomst vinter er til dømes Fonnabu ved Folgefonna og Skålabu/Skålatårnet ved Jostedalsbreen i Loen. Det er ikke kvistet til disse og vi kommer heller ikke til å kviste til Breidablik på vinterstid.

Vil et nytt anlegg som er vintersåpent kunne ha negative konsekvenser for reinsdyrsflokken i området under kalvingen på våren?

Det er lite grunn til å tro at ferdselen i vårmånadene blir stor. Da er det svært mye snø på Breidablik og det er krevende å ta seg frem. Turlaget ønsker å ta hensyn til alt som lever i fjellet, reinsdyr inkludert, og vil ta nødvendige tiltak dersom det viser seg at ferdsel bidrar negativt for reinsdyrsflokken.

Bidrar økning i antall senger på Breidablik til "masseturisme" i fjellet?

Turlaget bygger hytter som kan huse en skoleklasse og dermed er tilgjengelige også for allmenheten. Vi er opptatt av den oppvoksende generasjonen, at unge gjennom skolen kan få kunnskap om friluftslivet og bli glade i naturen vår. Det vil komme oss alle til gode. Vårt formål er å få flest mulig folk ut på tur, og legge til rette for trygg ferdsel i fjellet med velfungerende stier, broer og hytter.


Breidablik, 5. juni 2018.
Breidablik, 5. juni 2018. Foto: André Marton Pedersen
Solnedgang på Breidablik, 16. juli 2018.
Solnedgang på Breidablik, 16. juli 2018. Foto: Bjørn S. Vike
Solnedgang på Breidablik, 16. juli 2018.
Solnedgang på Breidablik, 16. juli 2018. Foto: Bjørn S. Vike
Breidablik 18. juli 2018, Bjørn og mannskapet kjempar på.
Breidablik 18. juli 2018, Bjørn og mannskapet kjempar på. Foto: Bjørn S. Vike
Breidablik 19. juli 2018
Breidablik 19. juli 2018 Foto: Bjørn S. Vike
Breidablik 19. juli 2018
Breidablik 19. juli 2018 Foto: Bjørn S. Vike
Breidablik 20. juli 2018
Breidablik 20. juli 2018 Foto: Bjørn S. Vike
Breidablik 20. juli 2018
Breidablik 20. juli 2018 Foto: Bjørn S. Vike
Breidablik 22. juli 2018
Breidablik 22. juli 2018 Foto: Bjørn S. Vike
Breidablik, 26. juli
Breidablik, 26. juli Foto: Bjørn S. Vike
Breidablik 1. august
Breidablik 1. august Foto: Bjørn S. Vike
Breidablik 12. august
Breidablik 12. august Foto: Johnny Bjørge, Bergen og Hordaland Turlag
Breidablik 20. august. Muren er på plass.
Breidablik 20. august. Muren er på plass. Foto: Bjørn S. Vike

Annonse