Jubileumstur for menneskerettighetene

Foto: Fredrik Asche Kaada

Menneskerettighetene ble markert på Vidden søndag 9. september. 

Bergen er Norges første menneskerettighetsby

Menneskerettigheter er noe essensielt vi har, men ofte tar vi dem for gitt i en travel hverdag. Nylig vedtok Bystyret at Bergen skal bli Norges første menneskerettighetsby. Dette er stort! Derfor var derfor spesielt betydningsfullt å arrangere søndagens jublieumstur til Menneskerettighetsvarden ved Storfjellet, en fin 3,5 km lang tur fra Ulriken som ble arrangert av turgruppen Byfjellstrimmen og Rita Mathisen. Arrangementet var et samarbeidsprosjekt mellom Bergen og Hordaland Turlag, Raftostiftelsen og FN-sambandet. 

Markering av to jubileer

Unge og eldre møtte opp ved Montana, friske og raske for å fremme FNs Menneskerettighetserklæring. Vi markerte at det er 70 år siden verdenserklæringen om menneskerettigheter ble vedtatt av FNs generalforsamling, samt at Den Norske Turistforening i år har 150 års jubileum. Slike samarbeidsturer er av stor verdi, fordi det får frem fellesskapet og nettverksbygging. To viktige og fundamentale verdier i friluftssammenheng.

Flerkulturelle deltakere fra Til Topps-gruppen var med å bidra til å gjøre dagen ekstra fin. Gode samtaler og fine øyeblikk fylte stien denne dagen. Ved Menneskerettighetsvarden var det intimkonsert med trompetist Ørjan Hammer Vollvik og sang av Annelen Starefoss, som begge gjennomførte i god stil. Styreleder Tore Johan Smidt i Bergen og Hordaland Turlag og daglig leder i Raftostiftelsen Jostein Hole Kobbeltvedt holdt begge innholdsrike taler. 

Foto: Fredrik Asche Kaada

Menneskerettigheter under press

– Hvorfor er det så viktig at denne samarbeidsturen ble arrangert?

– Vi lever i en tid hvor menneskerettighetene er under press. De er også under press i land mye nærmere enn det vi skulle tro. Det at vi slår ring om menneskerettighetene og mobiliserer på denne måten, bruker nærområde og går på tur til Menneskerettighetsvarden og markerer dette, er kjempeviktig. Det er en flott markering på denne varden som ruver over Bergen og markerer at et samlet bystyre i Bergen har vedtatt at byen skal bli Norges første menneskerettighetsby.» sier leder i Raftostiftelsen, Jostein Hole Kobbeltvedt.

– Hvilke tiltak kan den enkelte person gjøre for å bidra til å skape mer engasjement rundt menneskerettigheter?

– Det er mye! Det er klart at det å delta frivillig i aksjoner og slutte oppunder når mennesker blir forfulgt, samt å stå opp for dette i lokalsamfunnet. Vi trenger også symbolene, det å vise at vi står sammen om noen verdier som er truet. Dager som dette er sentrale, at vi møter opp og står sammen i motvinden som et fellesskap understreker Kobbeltvedt.

Takk for turen

Vel igjennom søndagens program vendte folk hjemover etter å ha opplevd en meningsfylt søndag. De sprekeste, inkludert Til Topps-gjengen, tok turen videre over Vidden for å nyte høstfjellet og det Byfjellene har å tilby. Nærtur som dette er et godt konsept, hvor venner og bekjente kan knytte sterkere bånd på tvers uten å måtte dra timevis for å komme på fjellet. En sosialt og inkluderende møteplass for en hver person. Takk for turen og vel møtt til neste arrangement!

Tekst og foto: Fredrik Asche Kaada, DNT Ung Bergen

Annonse

Skrevet av Einar Sleire 11. september 2018