Planlegger Europas STØRSTE vindkraftanlegg i vakre Stølsheimen - Turlaget i sjokk

I Stølsheimen planlegger Norsk Vind Energi AS minst 300 vindkraftturbiner.
I Stølsheimen planlegger Norsk Vind Energi AS minst 300 vindkraftturbiner. Foto: André Marton Pedersen

– Dette strider mot all sunn fornuft. Stølsheimen får de ikke! svarer Turlaget på utbyggingsplanene.

I går, torsdag 20. september, var det kommunestyremøte i Modalen. Der orienterte Norsk Vind Energi AS lokalpolitikerne om sine planer om å bygge Europas største vindkraftanlegg i Stølsheimen og fjellområdene vest for E39. Der planlegges det minst 300 vindkraftturbiner, hver på mellom 200 og 250 meter høyde.

– Dette er i utgangspunktet et veldig stort prosjekt på nær 1500 megawatt. Vi kjenner ikke til noe landbasert vindkraftprosjekt av samme størrelse i Europa, sier Espen Borgir Christophersen, prosjektleder i Norsk Vind Energi AS til Bergens Tidende.

Representert på møtet var også Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag (BHT), og Nicolas Rodriguez, naturvernansvarlig i BHT.

– Vi er sjokkerte og i vantro, sier Helene Ødven. – Stølsheimen er et utrolig viktig friluftslivsområde for flere tusen besøkende hvert år. Hele bergionsregionen har jo Stølsheimen som et nært turområde. Det er selve indrefileten av Turlaget sitt tilbud.

Helene Ødven er tydelig på at Bergen og Hordaland Turlag, sammen med alle sine gode krefter, vil kjempe for å ta vare på Stølsheimen.

– Denne planlagte utbyggingen strider mot all sunn fornuft. Stølsheimen får de ikke! sier en kampklar Ødven.

Vi har bestemt oss for at Stølsheimen skal de IKKE få. Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag

Store naturinngrep

For hver vindkraftturbin trengs det ca 800 meter anleggsvei og en oppstillingsplass på 42 x 20 meter. Utbyggingen vil føre til meget store inngrep i landskapet med store sprengninger, deponi og brede grusveier. To av hyttene til Turlaget, Skavlabu og Vardadalsbu, og milevis med T-merkede løyper vil omfattes av utbyggingsplanene.

Den nye kraftledningen som går fra Modalen og mot Mongstad passerer gjennom det planlagte utbyggingsområdet. I tillegg har BKK regulert alle vannene i området.

– Modalen bidrar nok til storsamfunnet. De har gjort sitt. Verdien av dette området er anerkjent av regionale og nasjonale myndigheter. Konflikten med disse verdiene er åpenbar. Derfor oppfordrer vi Norsk Vind Energi AS til å skrinlegge sine planer umiddelbart, sier Ødven.

Vi oppfordrer Norsk Vind Energi AS til å skrinlegge sine planer umiddelbart. Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag
Vardadalsbu i Stølsheimen, en av hyttene som ligger i nærheten av det planlagte vindkraftanlegget.
Vardadalsbu i Stølsheimen, en av hyttene som ligger i nærheten av det planlagte vindkraftanlegget. Foto: André Marton Pedersen

Populært turområde

Stølsheimen er et satsingsområde for Turlaget med et sammenhengende nettverk av turstier og hytter. I fjor registrerte Bergen og Hordaland Turlag over 4000 besøk på hyttene sine i Stølsheimen. Dette området er veldig populært og interessen er voksende. Pr. august i år er det hele 12% økning i hyttebesøket i Stølsheimen. Turlaget holder også på å bygge en ny hytte ved siden av Kalvedalshytten. Denne hytten står ferdig i løpet av oktober 2018.

Stølsheimen er et nasjonalt kjent turområde. Folk kommer fra store deler av Norge for å oppleve den storslåtte naturen her. Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag

Stor mobilisering

Bergen og Hordaland Turlag har startet oppropet «Ja til bevaring av kyst og fjell». På kort tid har oppropet nærmere 1500 signeringer. Sammen med Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) og DNT Vest jobber Den Norske Turistforening nå med å sikre at vindkraftanlegg ikke skal bygges i særlig verdifulle natur- og friluftslivsområder. Det er laget en samleside på Turlagets nettsider hvor DNTs syn på vindkraft kommer frem.

– Hva gjør Turlaget videre nå?

– Vi kommer til å holde et innlegg på neste kommunestyrmøte i Modalen med vårt syn på dette, sier Ødven. – Vi mobiliserer lokalt med Nordhordland Turlag, regionalt med Bergen og Hordaland Turlag og nasjonalt med Den Norske Turistforening. Vi kommer til å kontakte energi- og miljøkomitéen og politikerne på Hordalandsbenken for informere de om konsekvensene vindkraftanlegg har for natur-, landskap- og friluftslivsverdier. I tillegg vil vi øke presset på olje- og energiminster Kjell Børge Freiberg og NVE for å utvikle og ta i bruk en metode for å prissette urørt natur. Det vil være et krav fra oss i denne saken.

Vi kommer til å legge inn all vår kraft i dette. Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag

Annonse