Nei til vindkraftutbygging i våre områder!

Alle Bergen og Hordaland Turlags 16 lokallag er tydelig på at vindkraftanlegg i våre områder ikke er aktuelt.
Alle Bergen og Hordaland Turlags 16 lokallag er tydelig på at vindkraftanlegg i våre områder ikke er aktuelt. Foto: André Marton Pedersen

Bergen og Hordaland Turlag, med alle sine 16 lokallag, sier et tydelig og klart «nei!» til vindkraftanlegg i våre områder. 

I helgen var Bergen og Hordaland Turlags lokallag samlet til fellesmøte på Myrkdalen hotell. Under fellesmøtet ble det enighet om å komme med en felles uttalelse mot vindkraftutbygging i våre verdifulle natur- og friluftslivsområder fra alle lokallagene.  

Den lyder slik:

Nei til vindkraftutbygging i våre områder! 

Friluftsliv er Norges største og viktigste fritidsaktivitet. Naturen er veldig viktig for vår mulighet til rekreasjon, opplevelser, berikelse, mestring og stillhet. Men den norske naturen trues på flere hold, blant annet av urbanisering og industriutbygging. I løpet av de siste 100 årene er andelen villmarkspreget natur gått fra 50% til under 12%.

Nå må vi verne om det lille som er igjen av urørt natur.  

Irreversible naturinngrep 

Bergen og Hordaland Turlag, med alle sine 16 lokallag, sier et tydelig og klart «nei!» til utbygging av vindkraftanlegg i våre områder. Vindkraftturbiner til fjells er industrielle anlegg som medfører en rekke negative konsekvenser for natur og friluftsliv. Turbinene er enormt høye (opptil 250 meter) og synlige på mange mils avstand, de bråker og opptar store areal. For hver vindkraftturbin bygges 800 meter brede grusveier med dype skjæringer i terrenget. Naturinngrepene er irreversible. Foran hver turbin er det gruset oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane. Dyre- og plantelivet blir også sterkt lidende ved en slik massiv utbygging. 

Faren for iskast fra rotorbladene kan vinterstenge viktige friluftslivsområder. Turistene som kommer til Norge vil oppleve vår enestående vakre natur, ikke se vindturbiner. 

Ikke raser verdifull norsk natur 

Bergen og Hordaland Turlag er for fornybar energi og det er viktig at Norge bidrar i den store klimadugnaden, men å ødelegge resten av verdifull norsk natur i klimaets navn er ikke veien å gå. Konsekvensene ved vindkraftutbygging er for store i forhold til hva vi får igjen. Vi må heller se mot andre løsninger på klimakrisen. Energieffektivisering og –sparing er to viktige tiltak, i likhet med energiomstilling og energigjenvinning. Oppgrader for eksempel gamle kraftverk og overføringslinjer. Her er det mye energi å hente. Vi må stoppe pengegaloppen der fokus kun er på nye anlegg og at vår natur selges til utlandet med stor fortjeneste for få private aktører. 

Støttemarsj for Stølsheimen på søndag

Vi håper nå at alle engasjerer seg i denne viktige kampen for å ta vare på vår natur. På søndag 11. november arrangerer vi støttemarsj for Stølsheimen. Stølsheimen trues nå av konkrete vindkraftutbyggingsplaner. Norsk Vind Energi ønsker å bygge Europas største vindkraftanlegg der med 300 turbiner. 

Vi gjør dette for våre kommende generasjoner. 

Hilsen Bergen og Hordaland Turlags alle lokallag: Askøy, Austevoll, Bømlo, Fjell, Fusa, Kvam, Kvinnherad, Nordhordland, Odda/Ullensvang, Os, Osterøy, Samnanger, Stord-Fitjar, Sund, Ulvik og Vaksdal. 

Bakgrunn for uttalelse: Myndighetene ønsker økt utbygging av vindkraftverk i Norge. NVE arbeider nå med å vurdere utbyggingsmulighetene. Til sammen 43 områder analyseres. Områdene er spredd over hele landet, og med en hovedvekt langs kysten. Fire av områdene er i Hordaland. Innen 1. april 2019 skal NVE levere Olje- og energidepartementet sin rapport med en vurdering av de mest egnede områdene for utbygging av vindkraft.  

Annonse