Turlaget ber Norsk Vind Energi AS skrinlegge vindkraftplaner i Stølsheimen

Møte mellom Turlaget og Norsk Vind Energi AS, 29.11.18.
Møte mellom Turlaget og Norsk Vind Energi AS, 29.11.18. Foto: André Marton Pedersen

Følelsesladet møte mellom Turlaget og Norsk Vind Energi AS.

I går møttes Bergen og Hordaland Turlag og Norsk Vind Energi AS hos Turlaget i Marken. Bakgrunnen for møtet fra Norsk Vind Energi AS sitt ønske om å bygge minst 200 store vindkraftturbiner i Stølsheimen og fjellområdene i vest. Fra Turlaget stilte daglig leder Helene Ødven, naturvernansvarlig Nicolas Rodriguez og fylkeskoordinator Ørjan Sælensminde, Forum for Natur og Friluftsliv Hordaland. Rune Hersvik og prosjektleder Espen Borgir Christophersen stilte fra Norsk Vind Energi AS.

Skrinlegg planene om «Europas største vindkraftanlegg på land» i Stølsheimen

Det to timers lange møtet startet med en klar appell fra Bergen og Hordaland Turlag om at Norsk Vind Energi AS sin plan om å bygge rundt 200 vindkraftturbiner i Stølsheimen må legges bort. I appellen, som er signert styreleder Tore Johan Smidt og Helene Ødven, står det: «Vi viser til deres prosjekt i Nordhordland. Vi vil gjøre Norsk Vind Energi AS oppmerksom på at prosjektområdet dere har valgt innehar natur- og friluftslivsområder med svært stor lokal, regional og nasjonal verdi. Vi ber derfor om å skrinlegge planene om "Europas største vindkraftanlegg på land" i Stølsheimen».

Appellen ble overrakt Espen Borgir Christophersen og Rune Hersvik i Norsk Vind Energi AS.

– Vi respekterer at dette prosjektet setter mye følelser i sving, sa Christophersen. Vi skal nå utrede prosjektet, og samfunnsnytten skal veies opp mot ulempene. Det er vanlig at mange grupperinger er i mot, så også i dette tilfellet. Det avgjørende er den totale samfunnsnytten prosjektet vil ha, veid opp mot ulempene. Dette skal utredes grundig, sa Christophersen.

– Prosjektet er svært konfliktfylt. Norsk Vind Energi AS trenger ikke å utrede prosjektet videre, sa Ødven. Det er opplagt at Stølsheimen er et friluftslivsområde med store naturverdier. Vi ber derfor Norsk Vind Energi AS om å ta ansvar og skrinlegge planene nå. Det er helt uaktuelt å bygge én eneste turbin i hele Stølsheimen og områdene rundt Gleinefjellet, Fjonfjella, Blåfjellet og Dyrkolbotn. Vi har ingen områder å miste.

Det er vanlig at mange grupperinger er i mot prosjektene våre, så også i dette tilfellet. Espen Borgir Christophersen, prosjektleder i Norsk Vind Energi AS.
Helene Ødven overrekker appellen fra Turlaget om å stoppe planene om vindkraftutbygging i Stølsheimen til Espen Borgir Christophersen (t.v.) og Rune Hersvik (t.h.) i Norsk Vind Energi AS.
Helene Ødven overrekker appellen fra Turlaget om å stoppe planene om vindkraftutbygging i Stølsheimen til Espen Borgir Christophersen (t.v.) og Rune Hersvik (t.h.) i Norsk Vind Energi AS. Foto: André Marton Pedersen

Kan ikke redde klima med å ødelegge naturen

På sin side pekte Christophersen på verdens klimaproblem.

– Vi deler mange av synspunktene til DNT knyttet til bevaring av norsk natur, artsmangfold og verdien av friluftsliv, men dette må sees i en sammenheng med klimautfordringene vi står overfor. Vi mener vindkraft er en bærekraftig løsning, sa han.

Bergen og Hordaland Turlag er også bekymret over klimaproblemene i verden og er for fornybar energi, men løsningen er ikke å bygge ned området som selskapet nå vurderer.

– Vi kan redde klima på andre måter, svarte Ødven. – Alternativer med mye mindre last for natur og friluftsliv må velges. Vi må satse mer på energieffektivisering og – sparing, og ruste opp eksisterende vannkraftverk, slik at vi får mer energi fra allerede utbygde vassdrag.

At vindkraftanlegg er ødeleggende for norsk natur er jeg ikke enig i. Espen Borgir Christophersen, prosjektleder i Norsk Vind Energi AS.

Stort folkelig engasjement for Stølsheimen

Det har vært stort engasjement for å ta vare på Stølsheimen. Under støttemarsjen for Stølsheimen stilte rundt 550 personer. De ville ikke finne seg i at Stølsheimen blir rasert for fremtidens generasjoner.

Christophersen mener vindkraftturbiner er fine å se på.

– Et vindkraftverk ødelegger ikke norsk natur. Et vindkraftverk er synlig på lang avstand. Noen syns det er en ulempe, men det fins også mange som mener de er fine å se på. At vindkraftanlegg er ødeleggende for norsk natur er jeg ikke enig i. Jeg synes vindkraftturbiner er fine å se på, sa han.

Helene Ødven stiller seg uforstående til uttalelsen.

– Et vindkraftanlegg her vil bli svært ødeleggende med store naturinngrep. Hele området vil bli et industriområde og fullstendig ødelagt som natur- og friluftslivsområde. Friluftsliv og naturopplevelser er veldig viktig for folk. Det er her vi henter energi og overskudd, sa hun.

Jeg synes vindkraftturbiner er fine å se på. Espen Borgir Christophersen, prosjektleder i Norsk Vind Energi AS.

Prisen på urørt natur

Hva urørt natur er verdt kan ikke Christophersen anslå.

– Jeg vet ikke, men jeg er enig i at verdien er høy og de områdene som er igjen bør bevares. I dette prosjektet vil vi ikke berøre områder som er definert som urørt natur. Det er allerede mye infrastruktur i området vi vil bygge i, sa Christophersen.

– Det er direkte feil. Vindkraftplanene til Norsk Vind Energi AS berører så visst områder med urørt natur og villmarkspreg. Det er veldig få slike områder igjen, og da er det desto viktigere å ta vare på det som fortsatt finnes, sa Ødven.

NVE avgjør konsesjon eller ikke

På spørsmål om hva Norsk Vind Energi AS gjøre fremover nå, så svarer Christophersen at de først skal utrede prosjektet og finne ut hvilke konsekvenser en slik utbygging vil ha.

– Dersom vi får konsesjon vil prosjektet bygges. I tiden fremover har vi hovedfokus på å utrede prosjektet. Dette skal gjøres grundig og transparent og alle skal bli hørt. Og det vil være NVE som til slutt tar den endelige avgjørelsen om konsesjon eller ikke, avslutter Christophersen.

Annonse