Turlaget får mer i støtte fra Bergen kommune

Utsikt over Bergen fra Fløyfjellet.
Utsikt over Bergen fra Fløyfjellet. Foto: Ågot Nilssen

Bergen kommune øker pengestøtten til Turlaget med 500 000 kroner i året. En hyllest til frivilligheten!

Et stort løft for Turlaget

I går formiddag vedtok Bergen bystyre budsjettet for 2019. De øker driftsstøtten til Bergen og Hordaland Turlag med 500 000 kroner i året. Daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, Helene Ødven, er veldig glad og stolt.

– Midlene gir et stort løft for Turlaget, sier Ødven. – En viktig del av vår økonomi og drift er basert på tilskudd som vi må søke på årlig. Å få frie midler til drift gir bedre handlekraft og forutsigbarhet for organisasjonen. 

Bakgrunnen for vedtaket er at politikerne har lagt merke til arbeidet Turlaget har gjort og ønsker å støtte Turlagets drift videre. 

– Vi ønsker å støtte den fantastiske jobben Turlaget gjør, for eksempel med folkehelse, innvandrere og inkluderende friluftsliv for mennesker med funksjonsnedsettelser. Dette syns vi er viktig, og det er ekstra kjekt at verdien på de pengene vi gir til Turlaget får vi mye mer igjen for, sier Idun Bortne, komiteleder for barnehage, skole og idrett.

- Frivilligheten som vi finner i organisasjoner som Turlaget gjør veldig mye som samfunnet nyter godt av. God folkehelse, trening og trivsel sparer samfunnet for store utgifter, fortsetter Bortne.

Frivilligheten har et stort hjerterom, og da er det fint å løfte frem organisasjoner som Bergen og Hordaland Turlag. Idun Bortne, komiteleder for barnehage, skole og idrett

En hyllest til frivilligheten

Bergen og Hordaland Turlag har nærmere 100 000 frivillighetstimer i året.

– Det er helt fantastisk! sier Bortne. – Den frivilige innsatsen er spesiell for det norske samfunnet. Det gjør oss til et rikt samfunn. Frivilligheten er omstillingsvillig og nytenkende. Der har kanskje det offentlige litt mer å gå på. Ting skjer kjappere i frivilligheten.

Helene Ødven legger vekt på at Turlaget har et tilbud til alle basert på frivillighet.

– Jeg vil påstå at Turlaget er Bergens viktigste folkehelseaktør i det frivillige. Vi har et tilbud til alle, uansett alder og funksjonsevne. Fra trilleturer til seniorturer i rolig tempo. Vi har også en viktig rolle som rådgiver og høringspart for viktige arealsaker og byutvikling med forvaltning av natur- og friluftslivsverdier. Her får kommunen mange nyttige og gode innspill, sier Helene Ødven.

Flere gode nyheter for alle friluftslivsfolk

I tillegg til økt støtte til Turlaget kom det flere gladnyheter fra bystyret etter møtet.

– Vi har også satt av penger til bedre merking av turstier i byfjellene, hundeluftegård på Løvstien, treningsapparater i byrommet, flere turveier langs sjøen og styrking av kommunalt utstyrslager, avslutter Bortne.

Annonse