Lanserer reklamefilm på kino

Bergen og Hordaland Turlag trapper opp kampen mot vindkraftindustrien.

2. februar lanserte Bergen og Hordaland Turlag en 40 sekunders kinoreklame på Bergen Kino. Dette er siste grep i en omfattende opplysningskampanje om vindkraftanleggenes negative virkninger på natur, folk og dyr. Filmen skal gå på kino frem til 26. mai.

– Vi gjør dette for å få folk til å forstå de negative konsekvensene med massiv vindkraftutbygging. Vi er for fornybar energi, men vi må velge de løsningene som både kan bidra til bedre klima samtidig som vi tar vare på det vi har igjen av villmarkspreget natur i Norge, sier Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag. – Vi må gjøre eksisterende vannkraftverk mer effektive, vi må spare energi og vi kan ha vindkrafttubiner til havs. Solcelle, bølgeenergi og jordvarme er også andre energikilder vi kan ta i bruk. Dette handler om politisk vilje.

Vi har under 4% villmarkspreget natur igjen i Sør-Norge.

Her kan du se reklamefilmen Nei til vindkraftanlegg i verdifulle natur- og friluftslivsområder

Turistforeningen, Fjord Norge, Norsk Friluftsliv, Naturvernforbundet Hordaland, NCE Tourism, FNF Hordaland, Norges Jeger- og fiskerforbund Hordaland, DNT Vest og Norsk Ornitologisk Forening stiller seg bak budskapet i filmen.

Ønsker 50 000 signeringer

Bergen og Hordaland Turlag jobber intenst med vindkraftsaken. Hittil er det kommet over 7000 signeringer på oppropet www.bevarkystogfjell.no.

– Det er fint å se at flere og flere folk forstår konsekvensene av de store og evige naturinngrepene som kommer som følge av vindkraftanlegg. Mange blir også provosert over at vindkraftindustrien skal tjene penger på å ødelegge urørt natur. Det fins mange andre og bedre alternativer. Vi bør iallfall få 50 000 signeringer på vår nasjonale vindkraftkampanje når vi ser det store engasjementet hos folk i denne saken, sier Helene.

– Vi ser starten på en stor folkeaksjon i hele Norge!

Fra før av har Turlaget sammen med en rekke av Norges største friluftslivsorganisasjoner og reiselivet hatt en koordinert kampanje på sosiale medier rettet mot vindkraftindustrien. Den inneholdt en serie med videoklipp som viser de negative konsekvensene av vindkraftanlegg. Formålet har vært å gjøre folk oppmerksom på hva store vindkraftanlegg faktisk betyr for naturen, for folk og for dyrelivet.

Annonse