Kvistede ruter i vinterfjellet

Kvisting fra Lid til Høgabu, 13. februar 2019.
Kvisting fra Lid til Høgabu, 13. februar 2019. Foto: André Marton Pedersen

Det er nå kvistet fra Finse til Hallingskeid og fra Hamlagrø til Vending. 

Hvert år kvister Turistforeningene 4300 km vintertraseer. Bergen og Hordaland Turlag har ansvar for ruter i Stølsheimen, på Hardangervidda og i Bergsdalsfjellene. I hovedsak er det Røde Kors Hjelpekorps som kvister for Turlaget. Kvistingen legger til rette for gode og trygge opplevelser i vinterfjellet.  Med kart, kompass og kvistene finner man fram. Generelt startes kvistingen rundt midten av februar hvert år, og vedlikeholdes til etter påske.

Kvistet til Høgabu, Vending og Gullhorgabu i Bergsdalen

Det er nylig kvistet fra Hamlagrø til Vending turisthytte i Bergsdalen.

Det er også kvistet de vel 7 kilometerne fra Småbrekke og inn til flotte Gullhorgabu. Denne hytten ligger ca 3 timers gange fra Småbrekke og er vel verdt en overnatting eller to i vinterferien. Det er proviant på hytten. 

Det er videre kvistet fra Lid til Høgabu. En flott hytte å gå til nå i vinterferien. Det tar knappe 3 timer å gå dit fra Lid. Det er også kvistet fra Hodnaberg og inn til Torfinnsheim. Fra Finse til Hallingskeid ble det kvistet sist lørdag.

Våre vinterruter som kvistes

Her kan du se en oversikt over vinterrutene som kvistes i arbeidsområdene til Bergen og Hordaland Turlag og Voss Utferdslag (VU).  

Stølsheimen

Følgende traseer i Stølsheimen vil bli kvistet til palmehelgen (uke 12):

Trefall–Selhamar–Åsedalen–Solrenningen–Stølsdammen

Vikafjellet–Selhamar

Hanguren–Lønahorgi (fastmerking)

Bergsdalen

Følgende traseer i Bergsdalen vil bli kvistet til bergensskolenes vinterferie:

Lid–Høgabu

Småbrekke–Gullhorgabu

Hamlagrøosen–Vending

Hodnaberg–Torfinnsheim–Gråsida–Gjelle (VU)

Fra Bergensbanen kvistes  strekningen Hallingskeid–Finse og Hallingskeid–Geiteryggen til skolenes vinterferie.

Følgende traseer i Bergsdalen vil bli kvistet til påske:

Upsete–Grindafletene–Fyre (VU)

Upsete–Kaldavass (VU)

Hardangervidda vest

Følgende traseer på Hardangervidda vest vil bli kvistet til palmehelgen (uke 12).

Garen–Hadlaskard (via Vivelid)

Vivelid–Stavali

Hadlaskard–Stavali

Torehytten–Stavali

Merk at kvisting ikke er betyr at løypene er sporsatt eller kjørt med skuter. I høyfjellet endrer forholdene seg raskt.  Vær også oppmerksom på at kvistingen kan avvike fra merket kvisteløype på kartene. Snøforhold og istykkelse på de ulike vannene kan føre til trasevariasjoner og ulike veivalg fra år til år, men i grove trekk er traseen den samme.
Røde kors kvister i Stølsheimen, mars 2018.
Røde kors kvister i Stølsheimen, mars 2018. Foto: Kjell Inge Tveberg

Annonse