Kvistede ruter i vinterfjellet

Kvisting fra Småbrekke til Gullhorgabu i Bergsdalen, februar 2021.
Kvisting fra Småbrekke til Gullhorgabu i Bergsdalen, februar 2021. Foto: Sveinung Klyve

Her er oversikt over hvilke ruter som er kvistet.

Her følger oversikt over noen utvalgte løyper. Hvis du vil ha fullstendig oversiktkart over alle kvistede vintertraséer i sør-Norge, så finner du det her. Trenger du mer spesifikk info om de ulike løypene, så les mer her. Husk at kvister kan forsvinne eller ligge under snøen, så ha alltid med kart og kompass i tillegg.

Bergsdalen og Voss Utferdslags løyper

Oppdatert: 22. mars 2021

Vintertrasé Kvistet Ikke kvistet
Hamlagrøosen–Vending x
Lid–Høgabu x
Småbrekke–Gullhorgabu x
Hodnaberg–Torfinnsheim–Gråsida–Gjelle x
Upsete–Kaldavasshytta x
Upsete–Grindafletene–Fyre blir ikke kvistet
Hanguren–Lønahorgi Permanent merket

Stølsheimen

Oppdatert: 22. mars 2021

Vintertrasé Kvistet Ikke kvistet
Trefall–Selhamar–Åsedalen–Halsetstølen ja
Vikafjellet–Selhamar ja
Trefall–Selhamar ja
Åsedalen–Solrenningen–Solrenningen kvistet fra Åsedalen til Halsetstølen*

*Det er ikke nok snø til å kjøre snøscooter mellom Halsetstølen og Solrenningen, derfor ikke kvistet i området, men det er god nok snødekke til å gå på ski.

Hardangervidda vest

Oppdatert: 22. mars 2021

Vintertrasé Kvistet Ikke kvistet
Garen–Hadlaskard (via Vivelid) Blir ikke kvistet
Vivelid–Stavali Blir ikke kvistet
Hadlaskard–Stavali Blir ikke kvistet
Torehytten–Stavali Blir ikke kvistet

Les mer om hvorfor det ikke blir kvistet på Hardangervidda Vest i 2021 her: Omsyn til villrein stenger hytter og stopper kvisting.

Øvrige vinterruter

Oppdatert: 22. mars 2021

Vintertrasé Kvistet Ikke kvistet
Finse–Hallingskeid x
Hallingskeid–Geiterygghytta x
Hvert år kvister Turistforeningen 4300 km vintertraseer. Bergen og Hordaland Turlag har ansvar for ruter i Stølsheimen, på Hardangervidda og i Bergsdalsfjellene. I hovedsak er det Røde Kors Hjelpekorps som kvister for Turlaget. Kvistingen legger til rette for gode og trygge opplevelser i vinterfjellet.  Med kart, kompass og kvistene finner man fram. Generelt startes kvistingen rundt midten av februar hvert år, og vedlikeholdes til etter påske.

Følg alltid med på kartet

Selv om de merkede vinterrutene ofte er et trygt veivalg i vinterfjellet kan du ikke alltid stole på merkingen. Kvist kan være føyket ned, nappet opp og spist av rein, eller været kan gjøre at du ikke kan følge merkingen. Merk at kvisting ikke betyr at løypene er sporsatt eller kjørt med skuter. Vær også oppmerksom på at kvistingen kan avvike fra merket kvisteløype på kartene. Snøforhold og istykkelse på de ulike vannene kan føre til trasevariasjoner og ulike veivalg fra år til år, men i grove trekk er traseen den samme.

Kvistene er ingen erstatning for kart og kompass, så følg derfor alltid med på kartet når du går, slik at du til enhver tid vet hvor du er. 

Det finnes mange turkart som er tilpasset ulike fjellområder og har vinterrutene inntegnet. Norge-serien 1:50 000 fra Nordeca dekker hele landet. Hvis du bruker GPS må du uansett ha med papirkart og kompass.

 Sjekk alltid hyttene og rutene på UT.no før du skal på tur, eller kontakt oss for mer informasjon om åpningstider og merkeperiode. 

Annonse