Kvistede ruter i vinterfjellet

Kvisting fra Lid til Høgabu i Bergsdalen.
Kvisting fra Lid til Høgabu i Bergsdalen. Foto: André Marton Pedersen

Her er oversikten over hvilke vintertraséer som er kvistet.

Kvistede ruter 2020

Hvert år kvister Turistforeningen 4300 km vintertraseer. Bergen og Hordaland Turlag har ansvar for ruter i Stølsheimen, på Hardangervidda og i Bergsdalsfjellene. I hovedsak er det Røde Kors Hjelpekorps som kvister for Turlaget. Kvistingen legger til rette for gode og trygge opplevelser i vinterfjellet.  Med kart, kompass og kvistene finner man fram. Generelt startes kvistingen rundt midten av februar hvert år, og vedlikeholdes til etter påske. Sjekk alltid hyttene og rutene på UT.no før du skal på tur, eller kontakt oss for mer informasjon om åpningstider og merkeperiode. 

Følg alltid med på kartet

Selv om de merkede vinterrutene ofte er et trygt veivalg i vinterfjellet kan du ikke alltid stole på merkingen. Kvist kan være føyket ned, nappet opp og spist av rein, eller været kan gjøre at du ikke kan følge merkingen. Merk at kvisting ikke betyr at løypene er sporsatt eller kjørt med skuter. Vær også oppmerksom på at kvistingen kan avvike fra merket kvisteløype på kartene. Snøforhold og istykkelse på de ulike vannene kan føre til trasevariasjoner og ulike veivalg fra år til år, men i grove trekk er traseen den samme.

Kvistene er ingen erstatning for kart og kompass, så følg derfor alltid med på kartet når du går, slik at du til enhver tid vet hvor du er. 

Her følger oversikt over noen utvalgte løyper. Hvis du vil ha fullstendig oversikt over alle kvistede vintertraséer i sør-Norge, så finner du det her.

Bergsdalen og Voss Utferdslags løyper

Vintertrasé Kvistet Ikke kvistet
Hamlagrøosen–Vending x
Lid–Høgabu x
Småbrekke–Gullhorgabu x
Hodnaberg–Torfinnsheim–Gråsida–Gjelle Kvistes 7. eller 14. mars, avhengig av været
Upsete–Kaldavasshytta Kvistes 7. eller 14. mars, avhengig av været
Upsete–Grindafletene–Fyre Kvistes 7. eller 14. mars, avhengig av været
Hanguren–Lønahorgi Permanent merket

Stølsheimen

Vintertrasé Kvistet Ikke kvistet
Trefall–Selhamar–Åsedalen–Solrenningen Utsatt av smittevernomsyn
Vikafjellet–Selhamar Utsatt av smittevernomsyn

Hardangervidda vest

Vintertrasé Kvistet Ikke kvistet
Garen–Hadlaskard (via Vivelid) Utsatt av smittevernomsyn
Vivelid–Stavali Utsatt av smittevernomsyn
Hadlaskard–Stavali Utsatt av smittevernomsyn
Torehytten–Stavali Utsatt av smittevernomsyn

Øvrige vinterruter

Vintertrasé Kvistet Ikke kvistet
Finse–Hallingskeid x
Hallingskeid–Geiterygghytta x

Det finnes mange turkart som er tilpasset ulike fjellområder og har vinterrutene inntegnet. Norge-serien 1:50 000 fra Nordeca dekker hele landet. Hvis du bruker GPS må du uansett ha med papirkart og kompass.

Annonse