Endelig er Øystesevassdraget vernet

Ola Elvestuen (V), Synnøve Kvamme (Naturvernforbundet), Helene Ødven (Bergen og Hordaland Turlag), Terje Breivik (V), Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet) og Per Hanasand (Turistforeningen) var samlet for å feire at Øystesevassdraget er varig vernet.
Ola Elvestuen (V), Synnøve Kvamme (Naturvernforbundet), Helene Ødven (Bergen og Hordaland Turlag), Terje Breivik (V), Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet) og Per Hanasand (Turistforeningen) var samlet for å feire at Øystesevassdraget er varig vernet. Foto: Natalie Hermansen

Et enstemmig storting vedtok tirsdag 12. mars varig vern av Øystesevassdraget mot kraftutbygging. 

Bergen og Hordaland Turlag, DNT og Naturvernforbundet har i over 30 år engasjert seg for å bevare Øystesevassdraget, og tirsdag 12. mars ble det enstemmig vedtatt i stortinget at Øystesevassdraget skal inn i verneplanen. Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, var i Oslo for å være med på feiringen. 

– Dette er en historisk dag! Det bruset i kroppen under denne storstilte markeringen, forteller Helene. – Vi har jobbet med denne saken siden 1984, så nå er over 30 års lang kamp for å bevare Øystesevassdraget intakt endelig over. Det er rett og slett stort! fortsetter hun.

Nasjonal naturperle

Vassdraget er en naturperle av stor nasjonal verdi, hvor det er en rekke rødlistede arter, og det er et viktig og lett tilgjengelig friluftslivsområde. 

– Vi takker regjeringen og et enstemmig storting som i dag gjorde det endelige og etterlengtede vedtaket om å verne Øystesevassdraget. Det har vært en lang vei fram til dette, men nå føler vi oss trygge på at dette vassdraget skal få renne fritt i all overskuelig framtid, til glede for veldig mange, sier DNTs styreleder Per Hanasand. 

– I dag skal vi feire, istemmer Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, og utdyper: 

–  Urørt natur bli stadig sjeldnere i Norge, og to tredjedeler av de største elvene er utbygd. Da er det ekstra gledelig at vi nå tar vare på ei elv som betyr så mye for truede arter, naturopplevelser og muligheten til å drive friluftsliv. 

Øystesevassdraget har stor nasjonal verdi, og er det siste intakte vassdraget i Bergsdalen og Kvammafjella. Vi må sikre at noe intakt natur er igjen til generasjonene etter oss.  Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag

Stor lokal innsats 

Øystesevassdraget strekker seg fra fjellet og helt ned til fjorden, og er en av få gjenværende slike naturområder på Vestlandet. I tillegg til fantastisk natur finner man her et t-merket rutenett og turisthytter hvor man kan overnatte. Dette er et område som er populært og mye besøkt.

– Det har vært gjort en formidabel innsats fra veldig mange for å klare å ta vare på denne naturperlen, ikke minst lokalt. Fra DNTs side er det først og fremst Bergen og Hordaland Turlag som skal ha æren for å ha lagt ned et enormt arbeid med alt fra møter med politikere, folkemøter, mediesaker, filmer og underskriftskampanjer, sier Hanasand.  

Helene Ødven er klar på at det er mange som har jobbet for å vinne frem i denne viktige naturvernsaken.

– Jeg må få benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til denne seieren. Det er et samarbeid mellom Turistforeningen, Naturvernforbundet, Jeger- og fiskeforbundet og flere til. Jeg må også få nevne Johanna Myrseth Aarflot som var FNF-koordinator og som bidro sterkt til dette arbeidet. Og så må jeg få takke alle partiene på Stortinget som stod bak dette vedtaket i dag. Politikerne på Stortinget har enstemmig godt inn for å supplere Øystesevassdraget i verneplanen og det er vi veldig glade for! skryter Helene.

– Hadde det ikke vært for lokale krefter, deriblant vårt lokallag i Kvam, hadde elven vært tørrlagt for lenge siden, sier Lundberg i Naturvernforbundet. 

Se flere bilder fra markeringen

Takker regjeringen 

Kaffe traktet på vann fra Øystesevassdraget var en selvskreven ingrediens i feiringen på Miljøhuset i Oslo tirsdag. Vannet har stortingsrepresentant Terje Breivik i Venstre hentet fra Ørredalsfossen for anledningen.  

Med på feiringen var klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Han gratulerte de som har stått på for saken i så lang tid.  

– Det er ikke hver dag man kan feire utelukkende positive naturvernsaker. Særlig ikke i en verden som ser ut til å gå feil vei. Det er første gang på ti år at et vassdrag får varig vern. Tusen takk for innsatsen! 

Flere kamper gjenstår

Norsk natur er truet fra flere hold. Bergen og Hordaland Turlag jobber nå mot massiv vindkraftutbygging i verdifulle natur- og friluftslivsområder, og selv om slaget om Øystesevassdraget er vunnet står flere krevende kamper for tur.

– Stølsheimen og store deler av Norge er truet av vindkraftutbygging, så der har vi en jobb å gjøre, men akkurat i dag skal vi nyte denne seieren, avslutter en brusende glad Helene Ødven.

Annonse