VIPPS din vindkraftstøtte til Turlaget

Støttemarsj for Stølsheimen, 11. november 2018 ved Dyrkolbotn.
Støttemarsj for Stølsheimen, 11. november 2018 ved Dyrkolbotn. Foto: André Marton Pedersen

VIPPS et valgfritt beløp til Turlaget på nr 558989 og støtt arbeidet vårt for å ta vare på unike Stølsheimen.

Støtt arbeidet vårt

Nå har vi opprettet en egen VIPPS-konto, slik at alle som vil kan vippse oss et valgfritt beløp til støtte for arbeidet vi gjør mot vindkraftutbygging i Stølsheimen spesielt og Norge generelt. 

Det er svært mange personer som er opprørt over at store deler av Norge trues av massiv vindkraftutbygging, og de lurer på hvordan de kan bidra. En av måtene å bidra på er økonomisk. Pengene Turlaget får inn vil gå direkte til informasjonsarbeid, politisk påvirkning og til å fronte vårt ståsted mot vindkraft i verdifulle natur- og friluftlivsområder.

Vi trenger all støtte vi kan få.

VIPPS din støtte til 558989

Du kan gi din støtte ved å betale til bankkonto 3411.41.63777 – Viktig da å merke med «Støtte mot Vindkraft».

Det haster å stanse tapet av natur

Vi vil ta vare på naturen for generasjonene som kommer etter oss, slik at også de kan få naturopplevelser for livet. Det er viktig med omstilling til et klimavennlig og bærekraftig samfunn, men å ødelegge verdifull norsk natur er ikke veien å gå. Vi oppfordrer til å velge de mest effektive klimatiltakene, med minst mulig naturødeleggelser. Potensialet for å redusere klimautslipp uten å beslaglegge nye naturområder er stort. Det må satses langt mer på energieffektivisering og -sparing. Eksisterende vannkraftverk må rustes opp og myndighetenes satsing på andre fornybare energiformer, som blant annet flytende vindkraft til havs, må trappes opp.
Det må legges mye mer vekt på natur- og friluftslivshensyn i konsesjonsprosessene, når nye prosjekter skal godkjennes.

Fakta om vindkraftplanene i Stølsheimen

Det er Norsk Vind Energi AS som vil bygge «Europas største vindkraftanlegg på land» i Stølsheimen. Vest for E39 i Romarheimsdalen ønsker de å bruke Blåfjellet, Høgefjellet og Storefjellet. I Masfjordfjella ønsker de Kalvvikefjellet, Gleinefjell og Gråsida. Nord for Dyrkolbotn ønsker de seg Kjerringefjell og et større område i Stølsheimen vest. Prosjektforslaget dekker et areal på 65,3 km2. Prosjektet omfatter 250 vindkraftturbiner på opptil 250 meters høyde. Hver turbin vil kreve en oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane, og det vil medføre bygging av 165–200 kilometer vei. Anlegget vil være synlig over store avstander. De interne veiene vil ha en bredde på ca. 5 meter pluss veiskulder, med behov for breddeutvidelser i svingene. Veiskjæringer og flatsprenging av knauser vil være irreversible inngrep. Det vil være behov for å bygge nye kraftlinjer og transformatorstasjoner. Fjellene vil bli til et gigantisk industriområde. Våre T-merkede ruter, samt Skavlabu og Vardadalsbu turisthytte, vil berøres av vindkraftanlegget.

Vi må være smartere enn å ødelegge stadig mer av vår natur.

Slik gjør du det

1. Åpne Vipps og trykk på "Kjøp og betal".

2. Skriv inn 558989 - Bergen og Hordaland Turlag dukker da opp.

3. Skriv inn beløpet du ønsker å støtte Turlaget med.

Tusen takk!

Utsyn frå Gleinefjellet mot søraust (Stølsheimen), ett av områdene som er utbyggingstruet.
Utsyn frå Gleinefjellet mot søraust (Stølsheimen), ett av områdene som er utbyggingstruet. Foto: Nicolas Rodriguez

Annonse