Åpning av historiske vandreruter

Turistvegen over Folgefonna.
Turistvegen over Folgefonna.

Lørdag 4. juli åpner DNT og Riksantikvaren Turistvegen over Folgefonna, én av de syv historiske vandrerutene i Norge.

Offisiell åpning i Bondhus

4. juli er det åpning Turistvegen over Folgefonna, én av de syv historiske vandrerutene i Norge, på parkeringsplassen i Bondhus. Styreleder i DNT, Berit Kjøll, ordfører i Odda kommune, John Opdal, og flere til vil være tilstede, samt folk fra Riksantikvaren nasjonalt. 

Gamle ferdselsårer

Helt fra vi fikk bosetting i Norge har det vært ferdsel både til lands og til vanns. Ferdselen gikk over breer og fjellvidder, gjennom skoger og på sjøen. I dag kan du bare ane minner fra de gamle ledene og transportveiene, men rutene har nå blitt ryddet og merket. Informasjon om kulturminner og historier er samlet inn og gjort tilgjengelig digitalt. 

Målet med Historiske vandreruter, som er et samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren, er å øke kjennskapen til og bruken av gamle ferdselsruter med både kulturhistoriske og friluftslivsmessige kvaliteter. De syv vandrerutene har ulikt tematisk og geografisk fokus.  

Mer enn tre tusen kilometer med historie

Den Norske Turistforening (DNT) og Riksantikvaren står bak prosjektet i samarbeid med lokale krefter. I løpet av 2015, i Friluftslivets år, åpnes 3300 kilometer merkete turer med spennende historie.

─ Vi håper at mange blir inspirert til å bruke de historiske vandrerutene. Da sikrer vi også at ferdselsveiene bevares for fremtiden på en god måte, sier riksantikvar Jørn Holme. 

Jeg er overbevist om at hvis man kjenner historiene bak vandrerutene, så får man en rikere og mer interessant friluftsopplevelse. Jørn Holme, riksantikvar
Ved Gardshamarstølen, Turistvegen over Folgefonna.
Ved Gardshamarstølen, Turistvegen over Folgefonna.

Fakta om Historiske vandreruter  


Historiske vandreruter skal øke kjennskap til og bruk av gamle ferdselsruter med kulturhistorisk verdi og friluftslivskvaliteter. De syv vandrerutene har ulik historiske bakgrunn og befinner seg i ulike deler av landet:

FINNSKOGRUNDEN (ca. 50km) i Hedmark er en vandretur mellom fin¬netorp og gamle boplasser rundt innsjøen Møkeren på Austmarka i Kongsvinger kommune. Området er rikt på historier og kulturminner etter finnene som etablerte seg her på 1600-tallet. 

TURISTVEGEN OVER FOLGEFONNA (ca. 25km) i Hardanger er en klassisk bretur, fra Mauranger i Kvinnherad, over Folgefonna via turisthyttene Breidablikk og Fonnabu, og ned til Tokheim ved Odda i Sørfjorden. Første del av ruta følger den såkalte «Isvegen» fra 1860-tallet. 

KAMPERHAMRANE (ca. 45 km) i Sogn og Fjordane er del av en gammel ferdselsvei fra Stryn gjennom Sunndalen til Skjåk i Oppland. Det finnes mye spennende historie og mange kulturminner langs ruta, som de oppmurte steintrappene i fjellet over Kamperhamrane. Dette er en svært gammel sti som forbandt øst og vest, kanskje så tidlig som på 1100-tallet. 

BRUDLEDRUTA (ca. 20 km) i Vest-Agder er fysiske spor etter brudeferder i form av steinsettinger i fjellet. Man tror dette er stein som bru¬defølget la i mønster på veien over fjellet fra kirken, trolig som beskyttelse for onde ånder. Det er viktig å gjøre kjent hva disse steinene er spor etter, fordi de kan oppfattes som sammenraste varder av turgåere, og står i fare for å bli fjernet eller flyttet på. 

JACOBINERUTA (ca. 15 km) er en kryssing av Oslofjorden der fjorden er på det smaleste, med vandring over Kaholmene og Håøya med viktig krigs- og so¬sialhistorie. Ruta har fått navn etter Jacobine som rodde folk over fjorden og mellom øyene. Turen er satt samen av flere kortere ruter i området hvor Jacobine ferdes. 

FLYKNINGERUTA (ca. 120 km) er en av rutene som ble brukt under andre verdenskrig av kurérer, flyktninger og flyktningeloser. Ruta er ca 12 mil lang og går fra Skullerud i Oslo og østover gjennom Enebakk, derfra til Norske Grenselosers Museum ved Skjølåen i Eidskog, og videre inn i Sverige. 

TELEGRAFRUTA (ca. 60 km) går fra Bjøllånes i Rana til Russånes i Saltdal kommune i Nordland. Veien ble etablert i forbindelse med strekking av telegraflinja over Salt¬fjellet på 1860-tallet. Det ligger flere fine, gamle hytter og stein¬buer langs ruta og en finner rester etter telegrafstolper og veifundamenter. 

Les mer om de syv historiske vandrerutene her: www.historiskevandreruter.no
Historiske vandreruter er et prosjekt for blant annet å gjøre ruten over Folgefonna mer kjent. En viktig del av prosjektet er å oppgradere stien. Bergen og Hordaland Turlag har i første omgang etablert et prosjekt oppe ved Breidablik turisthytte og inn mot Folgefonna. Bergen og Hordaland Turlag har søkt om å få løyve til dette og det er innvilget av Folgefonna nasjonalparkstyre. Turlaget arbeider nå med å få finansiert dette prosjektet med en kostnadsramme på ca. 350 000  kroner. Ønsket oppstart er høsten 2015.  

Annonse