Grill- og bålvettreglene

Unngå bruk av engangsgriller, og bruk heller tilrettelagte grillplasser.
Unngå bruk av engangsgriller, og bruk heller tilrettelagte grillplasser. Foto: André Marton Pedersen

Grillsesongen er i gang. Kan du grill- og bålvettreglene?

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark, med unntak av godkjente bålplasser. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, men det er et par ting som er lurt å tenke på før du fyrer opp bålet.

1. Unngå bruk av engangsgrill.
Engangsgriller er et stort forsøplingsproblem og kan også gjøre skade på svaberg, gress og annen vegetasjon. Kjøp heller en bærbar flerbruksgrill og sett den på et trygt underlag som for eksempel sand. Du kan også oppsøke godkjente grill- eller bålplasser.

2. Unngå bruk av engangsprodukter.
Ta med tallerkener, bestikk og kopper hjemmefra i stedet for å kjøpe engangsprodukter. Forsøk også å begrense bruken av tennvæske og opptenningsbriketter.

3. Respekter forbudet mot åpen ild i skog og mark.
Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark, med unntak av godkjente bålplasser. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

4. Unngå å gjøre skade på friske trær.
Hvis du skal tenne bål, kan du bruke tørre kvister du finner i skogen, men unngå å gjøre skade på friske trær. Husk også at verneområder og nasjonalparker har egne bestemmelser knyttet til sanking av ved, bruk av etablerte bålplasser, forbud mot åpen ild m.m.

5. La grillen bli helt avkjølt etter bruk.
Vær helt sikker på at grillen er kald før den pakkes ned. Ha med en stor flaske vann til slukking av grillen. Engangsgriller må være helt kalde før de kastes i en avfallsdunk eller tas med hjem.

6.  Ta med alt avfall hjem.
Ta alltid med alt avfall og alle matrester hjem. Dette kan skade både dyr og miljø – og forsøpling er lite hyggelig for dem som kommer etter deg. Plukk gjerne også opp annet avfall som er kommet på avveie.

Kilde: www.holdnorgerent.no

Annonse