Bli med på støttemarsj for naturen

Støttemarsj for Stølsheimen, Dyrkolbotn, 11. november 2018.
Støttemarsj for Stølsheimen, Dyrkolbotn, 11. november 2018. Foto: Heidi Reisegg Endal

Søndag 12. mai arrangeres det fire støttemarsjer i Hordaland. Målet er å hindre vindkraftutbygging i verdifull natur. Vi håper mange blir med.

Motstanden mot vindkraft er økende og stadig flere får øynene opp for hva som ofres unødig på veien mot det grønne skiftet. Vi kan ikke redde klima ved å ødelegge norsk natur. Naturen er grunnlaget for alt liv og noe av det skjøreste vi har. Gjennom støttemarsjene vil vi vise engasjementet for den umistelige naturen vår som nå er truet. Det gjør vi på den måten som passer Bergen og Hordaland Turlag best, ved å gå.

Støttemarsjer over hele Norge - fire i Hordaland

De fire støttemarsjene som arrangeres i Hordaland foregår på Fløysletten i Bergen, Stordalen i Nordhordland, Husnes i Kvinnherad og på Morkavatnet på Fitjar. Voss Utferdslag skal også ha arrangement 12. mai med tema vindkraft. 

Les mer om støttemarsjen på Fløyen her

Les mer Nordhordland Turlags støttemarsj her

Les mer om Kvinnherad Turlags støttemarsj her

Les mer om Stord-Fitjar Turlags støttemarsj her

  Bergen og Hordaland Turlag har fem tydelige krav til regjeringen:  

  • All urørt og inngrepsfri natur må vernes mot vindkraftutbygging. Slike områder byr på naturopplevelser flest nordmenn er redd for å miste.
  • Flere friluftsområder må ut av nasjonal ramme. Alle bymarker og byfjell, og det sentrale hytte- og rutenettet for friluftslivet må ekskluderes. Disse områdene er populære utfartsmål og gjør at mange kommer seg ut på tur.
  • Føre var-prinsippet må i mye større grad legges til grunn. Den nasjonale rammen peker selv på at det er store naturområder vi vet for lite om. Vi kan ikke bygge ut områder vi ikke vet verdien av.  
  • NVE har utpekt 13 større områder i sitt forslag til regjeringen. Forslaget er omfattende og må reduseres. Alle søknader som berører verdifulle natur- og friluftslivsområder må avvises.
  • Regjeringen må legge opp til ere regionale medvirkningsmøter. Flere må få muligheten til å ta del i saken og bli hørt.

  Se video fra støttemarsjen i Stølsheimen i fjor

  Store naturområder kan gå tapt 

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pekt ut 13 store områder som de mener er godt egnet for vindkraft, store deler er urørt natur. Vi er bekymret. Både Fjonfjella, Blåfjellet, Storefjellet, Høgfjellet og Gråsia (Masfjorden) ligger inne i Nasjonal ramme og er dermed truet av storstilt vindkraftutbygging. Det samme er Tysnes, Fitjar, Stord, og Kvinnherad med Uskedalen og Husnes-fjellene. Vi er ikke mot vindkraft på land, men vi kan ikke bygge ned natur i det omfanget det legges opp til nå. Det er skremmende at så store natur- og friluftsområder er erklært egnet for vindkraftutbygging. Dette er områder som lokalbefolkningen bruker hver eneste dag til rekreasjon, avkobling og friluftsliv. Politikerne må velge effektive klimatiltak som ødelegger minst mulig natur.

   Kjemper for fremtidens naturopplevelser 

   Vi håper at engasjementet fra lokalbefolkning og friluftsfolk over hele landet vil få politikerne til å våkne, slik at de bestemmer seg for å skjerme naturen på en helt annen måte fremover. De må forstå at vi ikke trenger å rasere verdifulle naturområder for å lykkes med det grønne skiftet.

   – Vi vil kjempe alt vi kan for våre friluftslivsområder

   Støtt arbeidet vårt

   Vi har en egen VIPPS-konto, slik at alle som vil kan vippse oss et valgfritt beløp til støtte for arbeidet vi gjør mot vindkraftutbygging i Stølsheimen spesielt og Norge generelt. Hittil er det kommet inn over 42 000 kroner. Pengene Turlaget får inn vil gå direkte til informasjonsarbeid, politisk påvirkning og til å fronte vårt ståsted mot vindkraft i verdifulle natur- og friluftlivsområder.

   Vi trenger all støtte vi kan få.

   VIPPS din støtte til 558989

   Du kan gi din støtte ved å betale til bankkonto 3411.41.63777 – Viktig da å merke med «Støtte mot Vindkraft». 

   Støttemarsj for Stølsheimen, Dyrkolbotn, 11. november 2018.
   Støttemarsj for Stølsheimen, Dyrkolbotn, 11. november 2018. Foto: Heidi Reisegg Endal

   Her arrangeres støttemarsj for naturen 12. mai: 

   • Lofoten Turlag 

   • Kristiansund og Nordmøre Turistforening 

   • Trondheim Turistforening 

   • DNT Telemark, Kongsberg og Omegns Turistforening, DNT Vestfold og DNT Drammen og Omegn arrangerer støttemarsj sammen 

   • DNT-foreningene i Østfold står sammen i kampen mot vindkraft i Fjella, og markerer dette flere steder i Østfold 12. mai

   Registrer skrittene dine for urørt natur

   Det er også mulig å vise sin støtte til naturen før støttemarsjene starter. Last ned DYTT.no, og gå for naturen vår med skrittene du registrerer. Deltakelsen er gratis! Last ned appen nå, og gjør deg klar til lanseringen. Du kan registrere skritt i én uke, fra 5. til 12. mai. Etter 12. mai lager vi en oversikt over hvor mange skritt som har blitt registrert, i tillegg til fylkeslister. Husk at hvert skritt teller!

   Dette gjør du for å registrere deg:

   • Gå inn på www.dytt.no
   • Klikk på logg inn
   • Klikk på «jeg har startkode» og skriv inn: gafornaturen
   • Registreringsskjema fylles ut

   Annonse