Fugler i fjellet

Boltit, en meget tillitsfull fugl.
Boltit, en meget tillitsfull fugl. Foto: Terje Hansen

Kjenner du til de ulike fuglene som krydrer fjellturen din? Her har du en oversikt over de mest kjente fjellfuglene våre.

Fjellets fugler

Hva er en typisk fjellfugl? Det er det sikkert mange svar på, men i utgangspunktet har den fjellet som hovednaturtype til hekkeplass og for næringssøk i hekketida. Det gir deg mulighet for å oppleve rundt tretti arter. Tar du meg deg artene fra startstedet for turen kan du komme opp langt høyere antall. 

Det er ikke mange arter som overvintrer i fjellet, for om vinteren er det vanskelig å finne føde og ly. Allikevel har noen av våre fugler utviklet egenskaper for å overleve. Det er særdeles kongeørn, jaktfalk, ravn, li- og fjellrype. Rypene kan grave seg ned og overleve i lengre perioder, smart ettersom de er en del av føden til både kongeørn og jaktfalk.

Nå er det sommer og trekkfuglene har vendt tilbake og inntatt fjellet. For flere av artene er det hannene som kommer først for finne den beste hekkeplassen. I motsetning til fuglene i lavlandet, som kan sitte i trær og synge, må fjellfuglene finne på noe annet for å tiltrekke hunnene.

Fuglesang

Allerede fra turstart, som ofte er i den lavalpine sonen kan du oppleve fuglene på nært hold. Aller intens er fuglesangen. Stopp gjerne noen minutter og hør variasjonen i fuglesangen. Om våren er det hannene som lokker på hunnene, samtidig som de hevder territorier. Fuglesangen er unik for hver art og med litt trening kan du skille artene fra hverandre. 

Blåstrupe
Blåstrupe

Blåstrupen finner du i fjellbjørkeskogen og vierkrattet i lavalpin sone. Ankommer i april/mai. Synger aktivt, ofte kalt for Bjellefugl, en mesterlig sanger med klare toner. Reir på bakken, i en tue eller under en busk. Trekker sørover i september, Nordøst-Afrika og vestlige India.

Boltit
Boltit

Boltiten er en meget tillitsfull fugl, kan observeres på nært hold. Sees i snaufjellet fra midten av mai. Hunnen stikker av til ny hann. Førsteelskeren må klekke og oppdra ungene selv! Dette er svært uvanlig i fugleverdenen. Overvintrer i Nord-Afrika.

Fjellerke
Fjellerke

Fjellerken er ikke lett å oppdage. Hannen har to fjærspisser, horn. Den tas lettest på sangen i hekketiden. Leveområde fra Hardangervidda til Dovre + Finnmark. Reir rett på bakken. Pass på!

Steinskvett
Steinskvett

Steinskvetten er en langtrekker, den har en stor utbredelse i Norge, fra kyst til høyfjell. Sjekk stjerten når den flyr opp, hvit med en opp-ned svart T. Har gjerne reir i en steinrøys, lyseblå egg.

Sivspurv
Sivspurv

Sivspurven blir også kalt presten, grunnet den hvite kragen. Hekker i bjørk- og vierbeltet. Hannen har fast plass i en einerbusk hvor han overvåker området. Monoton sang.

Heilo
Heilo

Heilo er fjellvandrerens følgesvenn. Den høres på lang avstand, en enstavet, vemodig plystring. Reirgrop direkte på bakken på fjellet. Begge foreldrene fostrer opp ungene til de er flyvedyktige etter 32–33 døgn.

Heipipilerke
Heipipilerke

Heipiplerken, en av fjellets mest tallrike fugler, benytter fluktspill. Den flyr høyt til værs for så å dale ned på stive vinger, samtidig som den synger trillende og varierte toner. I Norge er heipiplerka også den vanligste vertsfuglen for gjøken.

Gulerle
Gulerle

Gulerle blir også kalt Såerle. Når den ble sett var det på tide å så. Spissere lyd enn Linerlen. På fjellet liker den seg i gammel og tørr slåtteng, hvor reiret legges. I fjellet hekker den ikke før slutten av juni.

Ringtrost
Ringtrost

Ringtrosten ser du i fjellrøyser, godt gjemt blant steiner, meget sky og vaktsom. Ringtrosten har klokkeklare toner som høres godt, ulik andre troster. Reir på klippehylle, godt skjult bak en busk. 4–5 blåaktige egg.

Fjelljo
Fjelljo

Fjelljoen er spesialist på å stjele mat fra måkefugler. Jager byttet slik at den må slippe maten. Har krok på nebbet. Hekker fra Hardangervidda til Finnmark. Joene er svært aggressive i hekketiden, kanskje lurt å velge rute utenom reirplassen!

Du kan laste ned fugleapper til mobiltelefonen, kjøpe lydbøker med fuglesang eller besøke hjemmesiden til Norsk Ornitologisk Forening, Bergen lokallag.

Tekst: Lars Ågren, Leder Norsk Ornitologisk Forening, Hordaland. 

Foto: Terje Hansen og Lars Ågren.

Annonse