Skap friluftslivskommuner

Elisabeth Skage, styreleder i Bergen og Hordaland Turlag, på talerstolen under Turistforeningens landsmøte i Lofoten 2019.
Elisabeth Skage, styreleder i Bergen og Hordaland Turlag, på talerstolen under Turistforeningens landsmøte i Lofoten 2019. Foto: André Marton Pedersen

Klar utfordring til lokalpolitikerene fra DNTs landsmøte; sett friluftslivet på dagsorden i valgkampen!

Natur som helsekilde

Vår største folkehelseutfordring er økende sosiale forskjeller mellom inaktive og aktive. Kombinasjonen fysisk aktivitet og naturopplevelser har dokumentert effekt på helse og livskvalitet. Skal DNT ta vare på friluftstradisjonene, inkludere nye grupper og inspirere flere til å delta må vi samarbeide med andre, ikke minst med kommunene.

Friluftsliv er en nøkkel til å få med mange av de som i dag er inaktive. Å være fysisk aktiv i naturen og i nærmiljøet er den aktiviteten flest nordmenn oppgir at de ønsker å gjøre mer av. For å gjøre det enkelt for flere å drive et aktivt friluftsliv, må hver enkelt kommune utarbeide en plan for friluftslivet.

Under landsmøtet i Lofoten kom Turistforeningen frem til følgende resolusjon: Friluftsliv skaper gode lokalmiljøer!

Her er resolusjonen i sin helhet:

Naturopplevelser og friluftsliv gir livskvalitet og bidrar til god folkehelse. De frivillige friluftslivsorganisasjonene skaper aktivitet og opplevelser, men også sosiale fellesskap og inkludering i lokalsamfunnet. Friluftslivets betydning for folkehelsen løftes frem i regjeringens forslag til ny folkehelsemelding.

DNT ser et stort potensial i å få flere fysisk aktive og engasjert i lokalmiljøene gjennom å satse på friluftsliv. Kommunene har, sammen med de frivillige organisasjonene, en viktig rolle i å legge til rette for lokale friluftslivsmuligheter.

Enkelt og nært friluftsliv gir mer fornøyde innbyggere. DNT mener at alle kommuner må kartlegge sine friluftslivsområder, vedta en strategi for aktivitet og friluftsliv, og ha god kompetanse på naturforvaltning og friluftsliv. Det er viktig at frivillige organisasjoner involveres i dette arbeidet, og at kommunene sikrer langsiktige og forutsigbare økonomiske rammer for det lokale friluftslivet.

Her er DNTs råd til hvordan man skaper en god friluftslivskommune:

•Ta vare på nærnaturen!

•Utarbeid en plan for friluftslivets ferdselsårer

•Sats på friluftsliv i kommunens skoler og barnehager

•Etabler et tilbud om gratis utlån av aktivitetsutstyr

•Ta vare på trivsel og stillhet i naturen

•Støtt opp om frivillige friluftslivsorganisasjoner

DNT vil sette friluftsliv på dagsorden i valgkampen! Vi håper alle kandidater som stiller til valg høsten 2019 tar utfordringen med å gjøre sin kommune til en god friluftslivskommune.

Bergen og Hordaland Turlag på landsmøte i Lofoten

Totalt var det 30 personer fra Bergen og Hordaland Turlag som dro til landsmøtet i Svolvær. Elisabeth Skage hadde som nyvalgt styreleder sitt første landsmøte og gikk flere ganger på talerstolen. I tillegg var det styreledere fra de ulike lokallagene representert og ansatte i administrasjonen. Ved siden av godkjenning av årsrapport og budsjettforutsetninger for 2020 ble det under landsmøtet  også arrangert parallelle sesjoner med en rekke tema som blant annet DNTs vindkraftsarbeid, etiske retningslinjer, mangfold og inkludering, og bærekraftsåret 2020. Lofoten Turlag var flott vertskap for landsmøtedagene og arrangerte også en tur til øyen Skrova.

Neste års landsmøte holdes i Haugesund.

Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, i debatt om bærekraftig reiseliv under landsmøtet i Svolvær.
Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, i debatt om bærekraftig reiseliv under landsmøtet i Svolvær. Foto: André Marton Pedersen

Annonse