Turlagets vindkraftarbeid

Støttemarsj mot vindkraft i urørt natur, på Fløysletten mai 2019.
Støttemarsj mot vindkraft i urørt natur, på Fløysletten mai 2019. Foto: Hild Fjermestad Aase

Hva er gjort så langt, og hva gjør vi fremover?

Turlaget har engasjert seg sterkt i vindkraftdebatten, særlig det siste året. Vi har bidratt til å belyse viktige verdier med innspill til Miljødirektoratets ekskluderinger og NVEs analysearbeid. Resultatet av det er at store og viktige områder i fylket ikke er med i forslaget til Nasjonal ramme. Men fortsatt er viktige deler av Hordaland og Sogn og Fjordane inne i planen. Disse områdene må ut! 

Dette har Turlaget gjort så langt i vindkraftsaken

Bergen og Hordaland Turlag har vært en av de store drivkreftene for å sette vindkraftsaken på dagsordenen det siste året. TV-debatter, intervjuer til pressen, politiske møter på alle nivå, høringsuttalelser, folkemøter, vindkraftbrosjyre, nyhetssaker, debattinnlegg, vindkraftresolusjon fra DNTs landsmøte i fjor, og ikke minst flere støttemarsjer, har vært noen viktige tiltak. Turlaget har også laget en vindkraftfilm og flere kortere videosnutter som er delt i sosiale medier og vist på kino. Forum for Natur og Friluftsliv (FNF), DNT Vest, andre natur- og friluftslivsorganisasjoner, DNT sentralt og reiselivet har vært gode og viktige allierte i vindkraftarbeidet.

Støttemarsjene«Gå for naturen» ble arrangert 12. mai hele 22 steder i Norge, og samlet 4400 personer. Det er vi godt fornøyd med. I tillegg ble det registrert over 29.486.354 skritt, tilsvarende en halv runde rundt jorden, til støtte for aksjonen i løpet av uken. Bergen og Hordaland Turlag samlet 1300 personer på våre fire støttemarsjer. I tillegg har Kvinnherad Turlag hatt eget folkemøte på Husnes med 250 deltagere og skrevet flere debattinnlegg. Det lokale engasjementet er viktig for politisk gjennomslag.

Dette skal vi gjøre fremover i vindkraftsaken

DNTs landsmøte, samlet i Lofoten i juni 2019, har utformet en egen tiltaksplan for vindkraftarbeidet i tiden som kommer. Det er også opprettet en nasjonal vindkraftgruppe i DNT. Vindkraftarbeidet følger hovedsakelig fire akser:

1. Jobbe for at verdifulle natur- og friluftsområder må ekskluderes i nasjonal ramme for vindkraft.

2. Jobbe for at det må settes strengere natur- og friluftskrav i konsesjonsprosessene.

3. Jobbe for større satsning på energieffektivisering og fornybar energi med lite tap av natur.

4. Jobbe for en kunnskapsbasert og helhetlig forvaltning av norsk natur.

Kunnskapsgrunnlaget må på plass 

Vi skal fremover sørge for at kunnskap om regionale og lokale natur- og friluftsområder blir sendt til OED. Vi skal hjelpe kommuner, grunneierlag, hyttevelforeninger og andre med å mobilisere og informere alle som kan bli påvirket av vindkraftindustrien. Og vi skal bearbeide politikerne, særlig på Stortinget. Nesten alle kommunene i Hordaland sier nå nei til vindkraft, og det må vi sørge for at stortingspolitikerne får med seg.

Tusen takk for all den støtte vi har fått fra dere medlemmer underveis. Vi setter vi stor pris på at dere deler innhold i sosiale medier, kommenterer, skriver debattinnlegg, kontakter politikere og engasjerer dere. Dét er nøkkelen til våre gjennomslag. Store og viktige områder er ute av Nasjonal ramme, men det som foreligger, er kun NVEs forslag. Det vil bli endringer.  

Vi kommer til å jobbe med uforminsket styrke i vindkraftsaken.

Høringsfristen for Nasjonal ramme er 1. oktober. Vi oppfordrer alle organisasjoner og enkeltpersoner til å sende sine høringsinnspill til Olje- og energidepartementet. Alle kan sende sin høringsuttalelse til postmottak@oed.dep.no. Signér også vårt opprop www.bevarkystogfjell.no.

Annonse