Byggestart på Finsehytten

Finsehytta.
Finsehytta. Foto: Marius Dalseg Sætre

Ombygging av Finsehytten har vært planlagt i mange år. Nå starter arbeidet, og hytten stenges ut 2020.

Med 16 000 overnattinger i året er Finsehytten er en av de mest populære og best besøkte hyttene i DNT-systemet. Med sin beliggenhet ved Bergensbanen er Finse og Finsehytten et lett tilgjengelig turmål og en favoritthytte for mange. Det er mange år siden hytten ble bygget om. Nå starter DNT Oslo og Omegn arbeidet med å gi hytten et ordentlig løft.

– Nye Finsehytten får en betydelig oppgradering med blant annet større oppholdsrom, større spisesal og nytt kjøkken. I tillegg blir fasaden mot Finse Stasjon fornyet. Det er også et stort behov for å modernisere og kvalitetssikre tekniske anlegg, kjøkken og varelagre, og tørkerom, toaletter og bad skal oppgraderes. Publikum vil også oppleve at det blir bedre plass i oppholdsrom og i resepsjonsområdet, sier bygningssjef Anders Gjermo.

Brebua blir vurdert åpnet som selvbetjeningshytte i løpet av sommeren. Det jobbes med å få til gode løsninger for smittevernstiltak. Informasjon kommer på finsehytta.dnt.no og Ut.no/Brebua.

– Pengene vi bruker til oppgraderingen av Finsehytten er øremerkede midler fra hyttefondet til DNT sentralt og låst til dette formålet. Pengene er samlet inn i forbindelse med DNTs 150 års jubileum i 2018. Sparebankstiftelsen Hardanger gir også øremerket støtte, samt at vi får ekstra tilskudd fra spillemidlene. Dette dekker store deler av rehabiliteringen, sier Christian Reusch, Styreleder i DNT Oslo og Omegn.

–Risikoen knyttet til å starte opp byggeprosjektet under koronakrisen er nøye vurdert, og styret har besluttet at det er riktig å sette i gang. Foreningen har øremerkede midler til prosjektet som ikke kan benyttes til annen drift. Når hytten likevel må holde stengt fremover, vurderer vi at det er klokt å sette i gang ombyggingen. På den måten bidrar vi også til å holde hjulene i gang og forberede oss på en tid etter krisen, sier Reusch.

Sett frem mot denne dagen

Arbeidet skal være klart til sommeren 2021. Edvar og Rigmor Sæbø har drevet Finsehytten i en årrekke og gleder seg stort over å endelig være i gang:

– Det har vært krevende å drive hytta de siste årene på grunn av slitasje en del vedlikehold på vent. Derfor er vi utrolig lettet over at byggingen endelig skal starte, vi har sett fram mot denne dagen svært lenge. Utfordringer rundt finansiering og med koronakrisen har gjort at vi har holdt pusten mange ganger. Men nå ser vi framover og gleder oss til å fylle hytten med glade fjellfolk neste sommer. Det jo sånn det skal være her på Finse! sier Rigmor Sæbø.

Om prosjektet nye Finsehytten


Sett fra utsiden skal midtre del av Finsehytten få et tilbygg i to etasjer på nordsiden, altså den siden som vender mot Finse stasjon. En mindre seksjon som i dag rommer tørkerom og dusjer skal bygges på med en etasje. Fasaden på sydsiden som vender mot Hardangerjøkulen forblir urørt.

Hytten vil få en betydelig oppgradering, men antall senger blir som i dag da vi har ikke tillatelse til å utvide kapasiteten.

Kort oppsummert

 • Tilbygg og påbygg gir oss totalt 380 kvm nytt areal til disposisjon.
 • Av de eksisterende arealene inne i Finsehytta skal 580 kvm bygges om.
 • Ny og universelt tilgjengelig hovedinngang
 • Større oppholds- og resepsjonsareal med universelt tilgjengelig toalett
 • To nye mindre stuer i 2. etg, som også kan brukes til kurs og klasserom
 • Større spisesal og nytt kjøkken
 • Nytt varemottak og en bedre vareflyt for kjøkkenet.
 • Dusjkapasiteten for gjester blir doblet.
 • 3 nye sovesaler i tilbygg (gamle sovesaler utgår)
 • Nye 2- og 4-sengs soverom i tilbygg
 • Nytt tørkerom, madrass- og lintøylager
 • Nye toaletter

Planlegger solenergi
Finsehytten ligger svært godt plassert og orientert i forhold til å utnytte solenergi. Vi håper å skaffe finansiering til solfangere som bidrag til produksjon av varmt tappevann og solceller som bidrag til å dekke opp noe av strømbehovet.


Tidligere planer skrinlagt
Nye Finsehytten blir ikke det store prosjektet vi drømte om – og som tidligere er omtalt som "Prosjekt Finse 2018". Dette var et  skisseprosjekt for fornyelse og ombygging av hele hytta, som ble tegnet av Asplan Viak. Vi håpet lenge på å få dette til, men lykkes dessverre ikke med finansieringen. DNT takker Asplan Viak for et godt og spennende samarbeid.

Tekst: Kari Merete Horne

Annonse