Turer og aktiviteter starter opp igjen

Byfjellstrimmen - Skåldalsnipa
Byfjellstrimmen - Skåldalsnipa

Vi er veldig glade for å melde at vi nå starter opp våre turer, kurs og aktiviteter igjen. Velkommen ut på trygge turer med våre dyktige turledere!

Alle våre aktiviteter har vært avlyst fra 13. mars til 1. mai, men nå kan vi endelig starte opp igjen. Det vil være noen begrensninger vi må forholde oss til når vi går på turer sammen fremover, men ved at vi forholder oss til retningslinjene fra helsemyndighetene kan vi tilby trygge turer. 

- Det er mange som har gitt uttrykk for at de savner turfellesskapet og kjenner på ensomhet når vårt faste turtilbud ble borte. Det er derfor svært gledelig at vi nå kan starte opp igjen aktivitetene våre. Det er et svært viktig bidrag for å holde folk friske i kroppen og i toppen, sier Birgithe Roald, leder for aktivitet i Turlaget. 

Trygge turer 

I samråd med myndighetene har DNT utarbeidet en egen smittevernplan for aktiviteter. Målet er at alle turer og aktiviteter skal være trygge, og at deltakere og turledere skal få god informasjon i forkant. I tillegg er det etablert rutiner for hva turleder og deltaker skal gjøre om de føler seg syke på tur. DNT har innført krav om påmelding på alle turer i forkant av turen, ikke ved oppmøte. Dette er nytt for mange av turene.

- I sommer er det viktig at vi har kontroll på hvor mange vi har med på turer og aktiviteter. Det er veldig viktig for oss at dette skal være trygt for alle involverte. Følger vi planene, er smittefaren liten. Det vi legger opp til er helt i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene. Endrer myndighetene sine anbefalinger, kommer vi til å følge etter, sier Klarp Solvang.    

Mindre grupper, god avstand 

Den største endringen i turtilbudet er at turene blir satt opp med færre deltakere. Basisgruppen du er på tur med, vil bestå av kun fem personer inkludert turleder. I noen tilfeller kan flere femmergrupper inkluderes i samme aktivitetstilbud, men da skal det være god avstand mellom gruppene. Alle som ikke tilhører samme husstand eller vennegjeng må sørge for å holde 2 meters avstand.    

- Dette er en ny situasjon for alle. Hvordan det vil se ut om en måned eller to, er umulig å spå. Men de retningslinjene vi nå har laget tar høyde for situasjonen slik den er i dag, og tilpasse etter hvert, sier Klarp Solvang.  

Et tilpasset turtilbud

Tulaget går nå igjennom planlagte turer fremover og vil tilpasse aktivitetene til de gjeldende retningslinjene. Alle turledere som skal lede turer fremover må også gjennomføre et obligatorisk smittevernkurs. En del turer og kurs må avlyses, mens andre endres. Vi vil også vurdere å sette opp nye turer og aktiviteter som lettere lar seg gjennomføre med de kravene som foreligger til enhver tid. Vi håper at våre turledere vil komme med nye turforslag. Dagsturer i nærmiljøet vil vi forsøke å få igang snarest mulig. Vi er forøvrig avhengig av at våre turledere ønsker å stille opp og passe på at retningslinjene overholdes. 

- Det skjer mye fra dag til dag og foreløpig blir det tatt en gjennomgang av tilbudet i mai og juni. Vi vil vente på en oppdatering av retningslinjene før vi tar en beslutning om gjennomføring av planlagte turer etter dette, sier  Roald.

- Vi er godt igang med planleggingen av sommerferietilbudet for barn og ungdom. Vi vil gjerne gi de noe å glede seg til. Det er mye kjekt som lar seg gjennomføre selv med restriksjoner. Hvis alt går som planlagt vil vi snart åpne opp for påmelding til flere friluftsskoler og basecamp hav. Her kan ungene blant annet bli med på coasteering, kajakkpadling og hengekøyeovernatting. 

I Turkalenderen vår finner du til enhver tid en oppdatert oversikt over aktuelle turer, aktiviteter og kurs.

Først ut
De første turene og kursene som er klare for gjennomføring er pr i dag. Kart og kompasskurs 9. og 10. mai - her er det ledig plass og fjellsportturen, Tinder og skileik.  Vi jobber også med å bekrefte turledere til Byfjellstrimmen slik at vi kan gjennomføre de planlagte turene neste uke. 

Alle må melde seg på
Vi gjør oppmerksom på at inntill videre må alle deltakere melde seg på turene. Dette gjelder også turer der det tidligere ikke har vært påmelding. Vi vil fortløpende opprette en påmeldingsknapp, eller legge inn informasjon om hvordan du melder deg på turene på de turene som mangler dette. 

DISSE REGLENE GJELDER NÅ

Turlederen har ansvar for at regler og retningslinjer følges. Om deltakere ikke følger turlederens anmodninger kan vedkommende bli bedt om å forlate turgruppa.

 • Vi innfører ingen ekstraordinære aldersgrenser for våre aktiviteter, men det er veldig viktig at alle som deltar har en god allmenntilstand og er friske.
 • Det vil bli forhåndspåmelding på alle turer, også dagsturer.
 • Turen eller aktiviteten skal gjennomføres på en varsom måte for å unngå skader. Gruppen skal unngå situasjoner som potensielt kan føre til behov for hjelp fra helse- eller beredskapsressurser.

Antall deltakere og avstand:

 • Alle som ikke tilhører samme smitteenhet/husstand, kan ikke oppholde seg nærmere hverandre enn 2 meter.
 • Unngå håndhilsning, klemming og all annen form for fysisk kontakt mellom deltakerne og turledere.
 • Hver gruppe skal ikke bestå av flere enn fem personer inkludert turleder.
 • I noen tilfeller kan flere «femmergrupper» inkluderes i samme aktivitetstilbudet. Da er det en forutsetning at det skal holdes god avstand mellom gruppene, og samlet skal gruppene aldri overstige 20 deltakere. «Femmergruppene» skal ha faste deltakere.
 • Ved toppturer og turer over flere dager fra hytte til hytte, er begrensningen to femmergrupper (der turleder er inkludert i gruppen) i samme turfølge. Altså til sammen åtte deltakere og to turledere.

Mat og utstyr

 • Alle må medbringe nødvendig personlig utstyr og det skal ikke deles på utstyr i gruppen.
 • Hver enkelt deltaker må ha med det den trenger av mat og drikke. Det skal ikke tilberedes felles måltider.
 • I den grad det trengs biltransport skal hver enkelt person / husstand benytte egen bil og det skal ikke oppfordres til samkjøring. Deltakerne oppfordres til å benytte alternativ til kollektiv transport.
 • For turer, aktiviteter og kurs som inkluderer overnatting på DNTs hytter, skal alltid DNTs smittevernplan for hytter følges.
Hengekøyekos
Hengekøyekos Foto: Hild Fjermestad Aase

Annonse

Skrevet av Birgithe Roald 30. april 2020