Driftige pensjonister i sving på Smøråsfjellet

Driftige pensjonister i sving på Smøråsfjellet, mai 2020.
Driftige pensjonister i sving på Smøråsfjellet, mai 2020. Foto: Liv-Anne Aanesen

Hver onsdag mellom klokken 9 og 13 kan du høre lyden av trivelig dugnad på Smøråsfjellet.

Hakke og spade, motorsag og spikerslag blander seg med latter og prat. I godt og vel 20 år har Smøråsfjellets Venner vedlikeholdt og utviklet dette tur- og friluftseldoradoet til glede for alle bergensere. Det har blitt mange timer til sammen, men de teller ikke akkurat timer disse karene. De teller helsegevinst, kameratskap og glede over å gi noe videre til neste generasjon. 

Dugnadsarbeid gir mening

På parkeringsplassen ved Nøttveit møter Sti og Varde Terje Nybø (82), som forteller om denne friske dugnadsgjengen med en snittalder på 80 år. Han tror ikke det er tilfeldig at disse karene har holdt seg friske langt inn i pensjonisttilværelsen.

– Dette arbeidet gjør godt for helsen på alle måter, både for kroppen og for det mentale. Dugnadsarbeid gir mening, og resultatene er til glede for så mange. Området her er brukt av både barn, voksne og eldre. Her er stier med universal utforming for dem med funksjonshemming, og det kommer skoleklasser og barnehager fra hele Bergen for å besøke lekeparken og Obersten, sier Nybø.

Yngstemann i laget er Torodd Iversen - med sine 62 år trekker han gjennomsnittsalderen kraftig ned. Han har brukt Smøråsfjellet som turområde hele livet og tatt med både barn og barnebarn opp hit. Nå setter han stor pris på å gi noe tilbake, slik at barn og unge skal få ha minst like mye glede av nærområdet.

I dag samles gjengen på utsiktspunktet ved Litlafjellet. Et nylig reist grindbygg skal få kledning, og utsikten skal ryddes. Christian Rieber svinger motorsagen, og bjørk etter bjørk faller effektivt og kontrollert. Med sine 95 spreke år er Christian eldstemann og gruppas ubestridte leder. Det var han som tok initiativet til Smøråsfjellets Venner tilbake i 1999, og han har siden vært en drivende kraft i gruppa.

Christian Rieber i Smøråfjellets Venner, mai 2020.
Christian Rieber i Smøråfjellets Venner, mai 2020. Foto: Liv-Anne Aanesen

Høydepunktet i uken

Det er lett å se at disse karene trives i lag. Stemningen er god og både latteren og kommentarene sitter løst. Arbeidet går unna, og hver økt er godt planlagt. Einar Solheim (80 ½ år) har to kollegaer med seg når han setter opp gjøremål.

– Det er viktig å ha en plan, slik at vi kan stille forberedt og ha utstyret på plass. Ofte jobber vi også på flere prosjekter samtidig ulike steder i området, sier han.

Johan Krohn-Hansen (88) forteller at rekrutteringen stort sett har gått av seg selv siden oppstarten.

– Vi har fått til mye løpet av årene som har gått, og folk som bruker området, ser at vi har et fint miljø. Målet er imidlertid ikke å være flest mulig, men å være en gjeng som trives sammen. 

For mange av pensjonistene er onsdagen et høydepunkt i uken. Det er god helse i disse dugnadsøktene, både for karene som møtes, og for alle de som kommer seg ut på tur på Smøråsfjellet.

Turlaget takker Smøråsfjellets Venner for all den innsatsen de legger ned til glede for alle friluftsglade bergensere.

Einar Solheim trives godt i dugnadsgruppen Smøråsfjellets Venner.
Einar Solheim trives godt i dugnadsgruppen Smøråsfjellets Venner. Foto: Liv-Anne Aanesen

Annonse