Kraftfull markering mot BKKs vindkraftprosjekt

VON ( Vern om Nordhordlandsfjella), Folk for Fjella, Nei til Vindmøller i Gulen og Ung for fjella hadde aksjon utenfor BKK sin lokaler mot vindkraft, 11. juni 2020.
VON ( Vern om Nordhordlandsfjella), Folk for Fjella, Nei til Vindmøller i Gulen og Ung for fjella hadde aksjon utenfor BKK sin lokaler mot vindkraft, 11. juni 2020. Foto: André Marton Pedersen

BKK må droppe vindkraftsatsingen sin.

Legg vekk vindkraftplanene nå

I går var det markering utenfor BKK sine lokaler på Sandsli mot BKK sitt vindkraftprosjekt i Masfjorden i Nordhordland hvor de ønsker å bygge 40–80 digre vindkraftturbiner. På grunn av koronarestriksjoner kunne kun 50 personer møte opp, men de som møtte representerte mange mennesker. Det var VON (Vern om Nordhordlandsfjella), Folk for Fjella, Nei til Vindmøller i Gulen og Ung for fjella som stod bak markeringen. 

– Jeg håper vi med denne markeringen har klart å gjøre inntrykk på BKK, sier initiativtager og leder for VON, Anita Oppedal og fortsetter: – Det er gjort vedtak på at kommunene ikke vil ha vindkraft, det må BKK lytte til.

Det var Olav Osvoll, konserndirektør for produksjon og leder for vindkraftsatsningen til BKK, og seksjonsleder Jan Kåre Austrheim som stilte opp fra BKK under markeringen i går som inneholdt flere appeller og musikalske innslag.

– Vi lytter til alle, men vår rolle i samfunnet er å skaffe den energien som trengs, og da må vi lytte til mange, sier Osvoll. 

Konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland, var ikke tilstede under markeringen i går, men sier at BKK er opptatt av gode prosesser og at kommunene skal ha reel innflytelse.

– Vi er opptatt av hva eierne våre mener. Vi ønsker, og er avhengige av, våre kommunale eiere, og de må vi ha et godt forhold til. Når det gjelder Masjorden-prosjektet gjør ikke vi noe mer med det nå. Vi må få en klargjøring fra sentrale myndigheter. Vi venter på stortingsmeldingen, sier Hilland.

Les BT-saken: Trekk dere ut med verdigheten i behold

BKK er eid av oss. Det er et kommunalt selskap. Skal de da hoppe over demokratiske prosesser? Anita Oppedal, leder for VON ( Vern om fjella i Nordhordland)

(saken fortsetter under bildet)

3500 overskrifter ble levert til Olav Osvoll og BKK under markeringen i går.
3500 overskrifter ble levert til Olav Osvoll og BKK under markeringen i går. Foto: André Marton Pedersen

Overleverte 3500 underskrifter

I forkant av aksjonen var det blitt samlet inn 3500 underskrifter fra folk som er mot vindkraftprosjektet i Nordhordland. Disse ble overlevert til Osvoll.

– Legg vekk vindkraftplanene deres. Spill på lag med folket. Oppgrader vannkraftverkene deres og sats heller på det. Da får dere full støtte! oppfordrer Oppedal.

– Vi ønsker å bygge vannkraft, men rammebetingelsene nå er slik at det ikke lar seg bygge nå, sier Osvoll.

Turlaget støtter markeringen

Daglig leder i Turlaget, Helene Ødven og naturvernansvarlig Nicolas Rodriguez deltok også i markeringen.

– Vi er veldig glade for å være her på denne aksjonen. Vindkraftanlegg i viktig natur og verdifulle friluftsområder er noe vi ikke ønsker. Nå håper vi at BKK forstår at dette er noe de ikke kan gjøre mot naturen og folket, sier Ødven.

Vindkraft er et så stort tap for samfunnet at BKK kan ikke være med på å bygge ned naturen. Stopp nå mens det er mulig. Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag

BKK: – Må spille på lag

Hilland ønsker å spille på lag og diskutere løsningene på de klimautfordringene vi alle står ovenfor på en konstruktiv og god måte.

– Men vi trenger at politikerne mener noe om dette. Hvordan skal behovet for mer fornybar energi dekkes? Vår utfordring er å dekke det økte kraftbehovet i regionen vår. Vi har nok kraft nå, men vi vil trenge mer kraft fremover. Hvordan skal vi klare å skaffe nok energi uten å ødelegge naturen? Dette er vanskelige og kompliserte avveininger og vi i BKK vil gjerne jobbe sammen for å finne de gode løsningene, sier hun.

Stortingsmelding på vei

Det forventes at olje- og energiminister Tina Bru legger frem en stortingsmelding om vindkraft på land før sommeren. Målet med meldingen er å gi klarere retningslinjer for vindkraftutbygging og dempe konfliknivået. Om det vil lykkes gjenstår å se.

På mandag skal VON ha en ny markering på Matre.

Se flere bilder fra markeringen utenfor BKK

Annonse