Tina Bru la frem ny stortingsmelding om vindkraft på land

Olje- og energiminister Tina Bru la i dag frem stortingsmelding om vindkraft på land.
Olje- og energiminister Tina Bru la i dag frem stortingsmelding om vindkraft på land. Foto: Olje- og energidepartmentet

Det er lovende signaler regjeringen kommer med, men myndighetene må gjøre fagre ord om til faktisk politikk.

I dag la olje- og energiminster Tina Bru frem "Melding om vindkraft på land" til Stortinget. Målet med stortingsmeldingen er å sikre en god konsesjonsprosess og sikre en begrenset og moderat vindkraftutbygging fremover. 

– Det er historiske innstramminger og forbedringer som nå skjer i konsersjonsprosessen om vindkraft på land, sa Bru under pressekonfeansen.

Bedre enn forventet

Bergen og Hordaland Turlag (BHT) og DNT har jobbet mye med å stoppe vindkraftanlegg i våre verdifulle natur- og friluftsområder og daglig leder Helene Ødven er veldig glad for at stortingsmeldingen endelig er kommet.

– Nå har vi noe konkret å forholde oss til. Meldingen staker ut en ny kurs. Vi er glade å bli lyttet til. De har tatt inn mye kravene fra oss i Bergen og Hordaland Turlag og DNT. Men nå er det viktig at disse lovnadene blir konkretisert og at det kommer en god plan for gjennomføring av det som står i meldingen.

Hun får støtte av styreleder i DNT, Per Hanasand.

– Dette er bedre enn forventet, og utvilsomt en forbedring av dagens konsesjonsregime. Men meldingen er for utydelig på hvordan vi faktisk skal hindre videre nedbygging av natur. Videre utbygging av vindkraft på land må bare skje i områder som allerede er utbygd, sier Hanasand.

Friluftsliv og natur vektlegges mer i den nye stortingsmeldingen og det er veldig positivt. Det er planlagt hele syv vindkraftverk mellom Bergen og Sognefjorden med opptil 500 vindkraftturbiner. Alle disse prosjektene bør ikke gjennomføres og tidlig avslag er en ordning som bør brukes. Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag

Mer hensyn til natur- og miljøverdier

Bergen og Hordaland Turlag og DNT har spilt inn en rekke forslag til endringer i konsesjonssystemet. Vi mener blant annet at vi må ta langt sterkere hensyn til natur- og friluftslivsverdier, at miljøforvaltningen må få en formell rolle i konsesjonsbehandling, og at sivilsamfunnet i større grad må involveres.

– Lokal og regional forankring forbedres, og det skal tas mer hensyn til natur- og miljøverdier, sa Tina Bru under pressekonferansen.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn sa at fremover vil det bli en sterkere vektlegging av miljø og landskap når nye vindkraftanlegg skal vurderes.

– Vi har lyttet til lokalt engasjement og miljøbevegelsen. Jeg er opptatt av at vi må bygge ned mindre natur og denne stortingsmeldingen er et riktig skritt i så måte, sa Rotevatn under pressemeldingen.

Tiden er overmoden for å få på plass en vindkraftpolitikk som tar mye større hensyn til natur, landskap og friluftsinteresser. Det må myndighetene levere på, og vi skal gjøre alt vi kan for at de gjør det. Per Hanasand, styreleder i DNT

(saken fortsetter under bildet)

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og olje- og energiminister Tina Bru på dagens pressekonferanse hvor det ble lagt frem stortingsmelding om vindkraft på land.
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og olje- og energiminister Tina Bru på dagens pressekonferanse hvor det ble lagt frem stortingsmelding om vindkraft på land. Foto: Olje- og energidepartmentet

Konsesjonsprosessen må stoppes til lovendringene er på plass

Helene Ødven sier at konsesjonssystemet som har vært svært mangelfullt og for at folk skal ha tillit er det viktig med et godt konsesjonssystem.

– Mange konsesjoner er gitt som ikke burde blitt gitt, f.eks. Bremangerlandet. Med denne nye meldingen kan ikke regjerningen gjøre annet enn å sikre at det ikke blir bygget flere vindkraftverk i den viktige naturen nå, sier Ødven.

Det er nå flertall på Stortinget for å gjennomgå gitte konsesjoner og stanse de som er gitt på feil grunnlag. Det er også flertall for å stanse tildeling av nye konsesjoner til meldingen er ferdig behandlet. DNT har jobbet for dette lenge.  

– Vi er glade for at regjeringen fremmer lovendringer til f.eks tidlig avslag. Nå skal Stortinget behandle stortingsmeldingen, og det er da viktig at konsesjonsprosessen ikke settes i gang igjen før de nye lovendringene er på plass, sier Ødven.

Vi må ha et godt debattklima

DNTs styreleder Per Hanasand er bekymret over hvordan vindkraftdebatten har utviklet seg.

– Deler av retorikken er helt uakseptabel, og vi har alle et ansvar for å få den inn på riktig spor. Men vi må ikke glemme grunnen til at vi har havnet her. Det skyldes et utdatert konsesjonssystem som ikke tar nok hensyn til natur. Politikerne må gjerne være forarget over debattklimaet – det er vi også – men de sitter selv med løsningen. De må gripe den unike muligheten de har til å levere en ny og kraftig forbedret vindkraftpolitikk. Vi ønsker fortsatt å bidra til det, men da må vi se en helt annen vilje til å stanse naturødeleggelsene, sier Hanasand.

Annonse