Stort lokalt engasjement på Tysnes

Stiftelsesmøte Tysnes Turlag, 18. februar 2020, i Uggdal, Tysnes.
Stiftelsesmøte Tysnes Turlag, 18. februar 2020, i Uggdal, Tysnes. Foto: André Marton Pedersen

Styreleder i Tysnes Turlag, Rebekka Høgestøl fra Onarheim, forteller om entusiasme blant tysnesingene for det nyetablerte laget.

Det var mange som hadde savnet et felles lag for turmiljøet på Tysnes. Så da initiativtaker Rebekka Høgestøl tok kontakt med turglade sambygdinger og luftet ideen om å stifte et turlag, møtte hun bare begeistring. I løpet av høsten 2019 var ei kjernegruppe på plass, og kontakten med Bergen og Hordaland Turlag var etablert. Formelt ble laget stiftet i februar 2020, og medlemsmassen har på kort tid vokst til over 120 i den lille øykommunen.

– Det har gått over all forventning, sier styreleder Rebekka Høgestøl. – Vi har nå 44 frivillige som ønsker å bidra i de ulike undergruppene vi har opprettet. Det er rydding og merking av turstier som har høyest prioritet i første omgang, men vi planlegger grupper både innen kajakkpadling, barne- og familiearrangement og faste fellesturer.

På Tysnes er det mange lag og organisasjoner som bruker naturen aktivt, og kommunen har tidligere gjort godt arbeid med turstier. Øykommunen har rundt 2700 innbyggere, og hver bygd og grend har sine løyper i nærmiljøet.

– Jeg ønsker at Tysnes Turlag kan få en overordnet rolle, og jeg håper og tror på et godt samarbeid med de ulike bygdelagene, idrettslagene og med kommunen, sier Rebekka.

Fra fjære til fjell

– Vi har både sjø, fjord og fjell i kommunen vår, og vi ønsker å legge til rette både for turer på kyststier og for de mer tradisjonelle turene som går til fjells. Mange kjenner allerede til Tysnessåta, eller Såto, som vi sier her lokalt, men vi har mange andre flotte turmål også.

Rebekka trekker frem Hovlandsnuten, som er hennes favorittfjell.

– Den toppen er noen meter lavere enn Såto, og er en saftig motbakke på 727 moh. der du kan dingle godt med beina på toppen. Herfra ser du langt og bredt – fra Jondal i Hardanger og ut til Austevoll i havgapet, smiler Rebekka.

Et samlende lag for hele Tysnes

Som lokallag til Bergen og Hordaland Turlag har Tysnes Turlag nå fått sin egen hjemmeside under BHT. Ut over denne kanalen satser de på å bruke både Facebook og lokalpressen for å nå ut til medlemmene og andre som ønsker informasjon om aktiviteter i laget.

– Vi har plass til mange medlemmer, og vi ønsker at flest mulig skal komme seg ut på tur og bli med i et inkluderende miljø – uansett hvor på Tysnes de bor, avslutter Rebekka.

Tekst: Liv-Anne Aanesen

Turen til Hovlandsnuten på Tysnes er en av Rebekkas favoritter.
Turen til Hovlandsnuten på Tysnes er en av Rebekkas favoritter. Foto: André Marton Pedersen

Annonse