Gir ikke opp kampen mot Lutelandet vindkraftkraftverk

Fra venstre Hans Ove Galtung, representant for organisasjonen Motvind, grunneier i Korssund, Idar Skår, Ove Myklebust, hytteeier, og Jarl Egil Haugsbø, Korssund hyttelag.
Fra venstre Hans Ove Galtung, representant for organisasjonen Motvind, grunneier i Korssund, Idar Skår, Ove Myklebust, hytteeier, og Jarl Egil Haugsbø, Korssund hyttelag. Foto: Torill Refsdal Aase

Maskinene durer på Lutelandet, ytterst i Vilnesfjorden i Fjaler i Sogn. Veiene eter seg innover det lave, sårbare kyst- og myrlandskapet der det skal plasseres 9 store vindturbiner. Skuffede, men fremdeles kampdyktige vindkraftmotstandere viser frem området som nå blir ødelagt for alltid.

Vi har ikke gitt oss helt. Lutelandet Energipark og Stangeland maskin har satt i gang arbeidet mens det ennå ligger inne en anke hos Fylkesmannen. Anken går på størrelsen på rotorbladene og etter vår mening mangelfulle støyrapporter. Det er kommet mye ny kunnskap om støy som gjør at dette må gjennomgås på nytt. Klagen viser også til mangelfull kunnskap om marint biologisk mangfold i et område som har fått dispensasjon for utfylling av masser i sjø. Jarl-Egil Haugsbø


Jarl-Egil Haugsbø har kjempet mot kraftanlegget Lutelandet siden 2009. Sammen med Ove Myklebust, hytteeier og Idar Skår, grunneier i Korssund like ved, viser han frem området fra Lutesåta, 69 moh. og høyeste punktet på Lutelandet. Rundt oss ser vi til Folkestad, Solund, Bulandet, Værlandet, Alden, Atløy og Askvoll. 69 meter over havet er om lag halvveis til navhøyden på de planlagte turbinene.


Vindkraftutbyggingen på Lutelandet har hatt en rotete behandling i kommuneledelsen i Fjaler. Dette har det vært skrevet mye om. De tre mener også at det mange i bygden som ikke våger å uttrykke sin motstand mot vindturbinene i frykt for å bli uglesett.


Lutelandet ligg midt i den viktige korridoren for nasjonale og internasjonale fugletrekk langs norskekysten. Område vest av Hellevik er derfor merket som ikke egnet til vindindustri i Nasjonal ramme for vindkraft som NVE la frem 01. april 2019. Knappe tre måneder senere, 28. juni 2019, gir NVE likevel Lutelandet Energipark AS ny og 11 MW større vindkraftkonsesjon. Konsesjonen på 45 MW fra 2012 vert slettet

Så lenge det foreligger en anke, har de ikke lov til å starte opp arbeidet. Men som dere ser, er de i full gang. Nå har de det travelt, for å bli ferdig innen fristen i 2021. Jarl-Egil Haugsbø

Vindkraftanlegget får en installert effekt på 51,3 mw.

Sogn og Fjordane har et stort kraftoverskudd. Det er ingen fornuftig grunn til at dette området skal ødelegges av denne type industri. Jarl-Egil Haugsbø

De ser på saken som en prøvestein. Det foreligger mange planer om vindindustri i kystområdene rundt. De håper som andre at politikerne snart vil snu. Men de er redd for at det ikke vil skje over natten.

Skrevet av: Torill Refsdal Aase

Annonse

Skrevet av Sabine Koch 4. august 2020