Historisk Vandrerute fra Osa til Hallingskeid åpnes 15. august

15. august åpnes en ny historisk vandrerute i BHTs område. Det er den sagnomsuste ferdselsveien fra Osa til Hallingskeid som nå er innlemmet i prosjektet.

Den 19 km lange strekningen har vært i brukt i tusener av år, og i dag er det fjellturistene som i oppsøker den spektakulære ruten.

Det er fantastisk at ruten fått denne statusen. Vi har arbeidet med dette i noen år, spesielt med utbedring av stien til Ossete, der det er lagt sherpa–trapper på vanskelige partier. Når vi nå kan markere en «avslutning» på prosjektet, er det med håp om at den blir mye brukt i årene fremover. Ivar Osa, grunneier.

Restaurert sti

Det var en Venelaget for slepa mellom Osa og Hallingskeid som har tatt initiativ til restureringen av stien. Turlaget i Bergen var behjelpelig med å skaffe midler, og å søke ruten inn under Historiske vandreruter. Siden er Ulvik Turlag etablert og er viktige medspillere.


Tusenvis av år

– Vegen fra Osa til Hallingskeid har vært benyttet av gjennom tusenvis av år, forteller Tor Schei Hellesnes i prosjektgruppen.

Det er gjort arkeologiske funn ved fjorden og oppe i høyfjellet som viser at området var i bruk av nomadiske jegerfolk allerede i steinalderen. Tor Schei Hellesnes

Andre funn viser at fjellene ved overgangen til jordbrukssamfunnet og bronsealderen var en viktig del av næringsgrunnlaget i området mellom Hardangerfjorden og Sognefjorden.

Handelsted

– Fra middelalderen ble veien brukt i forbindelse med handel mellom øst og vest. Navnet «Hallingskeid» viser at man der møtte folk fra Hallingdal; hallinger. Det ble handlet, utvekslet nyheter og holdt konkurranser på flatene nedenfor dagens jernbanelinje.

På 1300-tallet hadde handel mellom Bergen og Osa betydning trolig betydning også i internasjonal sammenheng. Saltkoking var en viktig næring langs fjorden; salt ble brukt som betaling for jern produsert på Østlandet. Jernet ble solgt videre langs kysten, og i internasjonal handel i Bergen. Veien opp Norddalen var avgjørende for denne virksomheten forteller Hellesnes.

Sommerbeite

I nyere tid ble veien brukt i forbindelsen med bygging av Bergensbanen, både material og arbeidere kom opp via Ulvik. I hundrevis av år har også bønder i Ulvik og Osa vært avhengig av området til sommerbeite. Det var ikke så rent lite slit for å få opp beitedyr; kyr, sau og geiter til fjells, med hester som bar varer og utstyr den lange veien frem til stølene ved Hallingskeid.

Nå er det fjellfolk med lette sekker som bruker vegen. Vi håper denne klassiske ruten vil bli populær selv om den er krevende og fortrinnsvis bør gås i godt vær. Tor Schei Hellesnes

Tor Schei Hellesnes er med i prosjektgruppen. Han har hus i Ulvik og er bredt engasjert i liv og røre i bygden. Fjellturisme er et viktig satsingsområde for kommunen, som noen år siden også fikk etablert et aktivt Ulvik Turlag.

Les mer om historien rundt Hallingskeidvegen fra Osa på Wikipedia.

Saken fortsetter under bilde.

Turbeskrivelse

Du kan gå turen begge veier. For å ha tid til å nå offentlig transport, må du beregne en overnatting på Hallingskeid turisthytte, som med sin spesielle bakgrunn er del av den kulturhistoriske opplevelsen. Går du fra Hallingskeid, er en overnatting i Ulvik ikke å forakte; da kan du avslutte helgen med besøk på Hauge-senteret, spasere langs Sidervegen og ta et bad i fjorden før du tar buss til Granvin og tog til byen.


Osa–Hallingskeid

Det er skiltet fra Osa sentrum til stistart. Etter en god km ligger et flott grindabygg med informasjonstavler. Herfra er stien tydelig bratt opp til Ossete. Turen går opp i 1361 moh og den grøvste stigningen får du opp til Sverreshogg. Innover fjellet flater det ut, men litt motstand får du fremdeles. Over Buadalsbrotet er det flott utsyn mot Hardangerjøkulen og Nedre Grøndalen, derfra er det lett unnabakke ned til Rallarvegen og Hallingskeid.


Hallingskeid–Osa

Turen fra Hallingskeid til Osa følger samme traséen og er kanskje litt mindre krevende å gå. Start sørøstover på Rallarvegen, etter en liten km tar stien av mot Buadalen.

Etter Gunnulven, en uvanlig stor stein som istiden har lagt igjen, kommer du til Sverreshogg. Her er det et imponerende utsyn mot fjorden, og nedstigningen mot Osa. Fra Ossete går stien i skog, bratt ned langs elven Nordøla, før du kommer inn på markavegen og går ned til den vakre bygda.

Bestill taxi til Ulvik på forhånd; tlf. 911 11 366 hvis du ikke er så tidlig ute at du når rutebussen.


Merking

Ruten er godt T-merket og vardet med både svært gamle og nyere varder, men man må følge med på kartet, og ha kompass klart til bruk om det kommer tåke og dersom T-er kan være dekket av snø enkelte steder. De gamle vardene stikker opp av snøen og viser vei.

Skrevet av Torill Refsdal Aase.

Annonse