Partileder overrasket over omfanget av vindkraftplaner

Trygve Slagsvold Vedum visste ikke at vindkraftplanene var så omfattende her på Vestlandet.
Trygve Slagsvold Vedum visste ikke at vindkraftplanene var så omfattende her på Vestlandet. Foto: André Marton Pedersen

– At det kan stå nær 20 store vindkraftanlegg bare i dette området - det er enormt, sa Trygve Slagsvold Vedum (SP) under møte med Turlaget.

Vindkraftsaken blir trolig en av de viktigste politiske sakene under neste års stortingsvalg. Forrige uke hadde Senterpartiet vindkraftmøte med Bergen og Hordaland Turlag, Naturvernforbundet og Folk for Fjella for å lære mer om vindkraftsaken, om løsningene som finnes, og ikke minst få viktige innspill til stortingsmeldingen om vindkraft som skal behandles i Stortinget senere i høst.

Forstår vindkraftmotstanden

– Vindkraft krever enorme naturinngrep, og jeg forstår den store motstanden som er her, sa leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, etter å ha deltatt på vindkraftmøtet i Dyrkolbotn Fjellstove torsdag 27. august.

 I området mellom Sveio og Stadlandet er det ønske fra ulike utbyggere å tilsammen bygge nær 20 vindkraftanlegg, noe som vil bety 400-500 vindkraftturbiner.

Slagsvold Vedum visste ikke at vindkraftplanene var så mange og så omfattende.

– Dette er enda mer omfangsrikt her enn det jeg var klar over. At det kan stå nær 20 store vindkraftanlegg bare i dette området det er enormt, sier Slagsvold Vedum etter å ha blitt kjent med planene.

Her er vindkraftprosjektene i Vestland

Turlaget argumenterer for større lokal medvirkning om utbyggere skal få konsesjon til å bygge vindkraftverk eller ikke. Det må også legges til rette for god involvering av befolkningen og lokale foreninger, for å sikre verdier knyttet til natur og friluftsliv.

–  Jeg er ekstremt opptatt av at man ikke kan overkjøre lokalsamfunnet i denne type saker. Hvis kommunene har sagt nei, så må det blir nei, slår Slagsvold Vedum fast.

– Og hvis kommunene sier ja til vindkraft?

– Hvis kommuner sier ja må det behandles nasjonalt, fordi det er naturinteresser og andre nasjonale interesser som er i spill. Hvis man sier nei, så er det ingen nasjonale interesser i spill. Da slipper man nasjonal behandling, sier Slagsvold Vedum.

Vindkraftmøte med Trygve Slagsvold Vedum på Dyrkolbotn Fjellstove, 27. august 2020.
Vindkraftmøte med Trygve Slagsvold Vedum på Dyrkolbotn Fjellstove, 27. august 2020. Foto: André Marton Pedersen

Turlagets viktige innspill til vindkraftmeldingen

19. juni la Olje- og energidepartementet la frem stortingsmeldingen om vindkraft, som Stortinget skal behandle senere i høst. Bergen og Hordaland Turlag har lest nøye gjennom meldingen og har flere viktige innspill til den:

• All urørt og inngrepsfri natur, samt verdifulle friluftslivsområder, må vernes mot vindkraftutbygging. Det må innføres en rettslig hjemmel for å gi tidlig avslag til vindkraftprosjekter som berører viktige natur- og friluftslivsverdier.

• Innbyggere og interesseorganisasjoner må bli varslet når sondering mellom grunneier, kommune og utbygger starter opp. Det må legges til rette for at det gjøres lokale vurderinger med god involvering av befolkningen og lokale foreninger, for å sikre ivaretakelse av lokale og regionale verdier knyttet til natur og friluftsliv.

• Naturmangfaldloven § 9 (føre-var-prinsippet) må i mye større grad enn i dag legges til grunn når vindkraftbevillinger og konsesjoner behandles.

• Kunnskapsgrunnlaget knyttet til konsekvenser av vindkraftanlegg må styrkes.

• Tildelte vindkraftkonsesjoner må gjennomgå en miljøfaglig redegjørelse og utvalgte konsesjoner må trekkes tilbake, eller tas opp til ny vurdering.

• Det bør innføres en rettslig hjemmel for å trekke tilbake en konsesjon, dersom det fremkommer ny kunnskap om virkninger for natur og friluftsliv av vesentlig betydning, som ikke var kjent da konsesjonen ble tildelt.

Vindkraftmøte med Trygve Slagsvold Vedum på Dyrkolbotn FJellstove, 27. august 2020.
Vindkraftmøte med Trygve Slagsvold Vedum på Dyrkolbotn FJellstove, 27. august 2020. Foto: André Marton Pedersen

Annonse