Video fra vindkraftmøtet i Dyrkolbotn

Vindkraftmøte i Dyrkolbotn, 26. august 2020.
Vindkraftmøte i Dyrkolbotn, 26. august 2020. Foto: André Marton Pedersen

Tydelig budskap: – Lytt til lokalbefolkningen i vindskraftsaker. Se video fra det viktige møtet og befaringen.

Viktig vindkraftmøte

Onsdag 26. august var stortingspolitikere fra Vestland fylke, sentrale fylkespolitikere og en håndfull ordførere med på et faglig vindkraftmøte og befaring ved Dyrkolbotn i Alver kommune i regi av Bergen og Hordaland Turlag, DNT Vest og Forum for Natur og Friluftsliv. Bakgrunnen for møtet var stortingsmeldingen Olje- og energidepartementet la frem 19. juni og som Stortinget skal behandle senere i høst. 
Bergen og Hordaland Turlag delte sine innspill til vindkraftmeldingen med politikerne. Det klare budskapet fra organisasjonene under møtet var at lokal medbestemmelse i vindkraftsaker må vektlegges mer.

Etter det faglige seminaret gikk deltagerne en liten tur opp til Fossvatnet, hvor det er planer om flere vindkraftanlegg. Vi håper de folkevalgte lyttet til budskapet vårt og tar de nødvendige grep for å sikre artsmangfold og verne urørt natur i fremtiden. 

Se video fra vindkraftmøtet og befaringen til Fossvatnet 

Annonse