Økende vindkraftmotstand

2 av 3 er mot vindkraftutbygginger som påvirker turområder, urørt natur og dyreliv.
2 av 3 er mot vindkraftutbygginger som påvirker turområder, urørt natur og dyreliv. Foto: André Marton Pedersen

Flere og flere får øynene opp for vindkraftindustriens negative virkninger. 2 av 3 er mot vindkraftutbygginger som påvirker turområder, urørt natur og dyreliv.

Vi ser et markert stemningsskifte i befolkningen hvor motstanden mot vindkraft på land har økt kraftig. En ny undersøkelse viser at andelen som sier seg svært eller ganske negative til utbygging av vindkraft på land har gått opp med 68 prosent. Grunnen til den store økningen er at flere og flere ser hvilke enorme naturødeleggelser vindkraftverkene har på urørt natur.

Sterk motstand på vestlandet - lite motstand på østlandet

Motstanden er klart sterkest på Vestlandet, Midt-Norge og deler av Nord-Norge. Hele 73 prosent er helt eller delvis mot utbygging av vindkraftverk som krever betydelige inngrep i urørt natur. Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, mener tallet lett kunne vært høyere.

– Grunnen til at tallet ikke er høyere er fordi folk i det sentrale østlandet ikke har noen vindkraft-trussel hengende over sine naturområder.

 I Oslo er bare 1 av 4 mot utbygging av vindkraft på land.

– Det er mange i Oslo som ennå ikke har satt seg inn i konsekvensene av vindindustri i naturen vår. De må sette seg inn i dette og støtte oss i kampen, sier Ødven og spør retorisk: – Hva ville de gjort hvis Europas største vindkraftanlegg kunne bli bygget i Nordmarka?

Vil ikke ofre natur, dyreliv og turområder

Når det kommer til vindkraftutbygginger som påvirker turområder, urørt natur og dyreliv er motstanden enda høyere enn den generelle holdningen til vindkraft på land. 2 av 3 er imot slike inngrep, mens bare 1 av 10 er positive.

– Naturens egenverdi og lokal medbestemmelse må vektlegges langt sterkere i fremtidige vindkraftutbygginger, sier Ødven.

Travel vindkraftkamp for Turlaget

Turlaget har de siste årene jobbet hardt for å hindre vindkraftutbygging her vest. Det har vært arrangert støttemarsjer, seminarer,  utallige politiske møter, ringerunder til ordførere, skrevet høringsuttalelser og det er blitt laget brosjyrer, filmer og artikler som opplyser om vindkraftindutriens negative sider. Bare mellom Bergen og Sognefjorden kan det i verste fall komme opp mot 700 turbiner og Turlaget kjemper med nebb og klør for at det ikke skal skje.

– Vi opplever en enorm støtte i det viktige arbeidet vårt for å ta vare på verdifulle natur- og friluftslivsområder. Uten det lokale engasjementet hadde vi ikke klart å vinne frem med våre standpunkt. Vi kommer til å fortsette denne kampen med uforminsket styrke fremover, sier Ødven.

Det er Opinion som på oppdrag fra DNT har gjennomført denne landsomfattende undersøkelsen for å måle befolkningens holdninger til utbygging av vindkraft på land. Undersøkelsen har blitt gjennomført med et representativt utvalg på 3000 personer fra hele Norge i april 2019, april 2020 og september 2020.

Resultater fra undersøkelsen

 • Andelen som sier seg svært eller ganske negative til utbygging av vindkraft på land har gått opp fra 25 prosent i april 2019 til 42 prosent i september i år, noe som utgjør en økning på 68 prosent. Andelen som er positive har gått ned fra 49 prosent til 35 prosent.
 • 6 av 10 mener vindkraftindustri bør plasseres der det allerede er betydelig infrastruktur på bakken, mens 15 prosent er uenige i dette.
 • Sterk støtte til at naturen må ivaretas i større grad ved fremtidig vindkraftutbygging
  • 78 prosent helt eller delvis enig.
 • Stabilt flertall for at hensynet til naturen må prioriteres over behov for mer fornybar energi.
 • Flere er mot utbygging av vindkraftverk som krever betydelige inngrep i urørt natur.
  • I april 2019 var 60 prosent helt eller delvis mot.
  • I september 2020 er 73 prosent helt eller delvis mot.
 • Flere er mot bygging av vindkraftverk i områder man ofte går tur.
  • I april 2019 var 47 prosent helt eller delvis mot.
  • I september 2020 er 65 prosent helt eller delvis mot.
 • Flere er mot utbygging av vindkraftverk som medfører forstyrrelse av dyreliv.
  • I april 2019 var 71 prosent helt eller delvis mot.
  • I september 2020 er 76 prosent helt eller delvis mot.

Se video "Nei til vindkraft i verdifulle natur- og friluftslivssområder"

Annonse