Kjemper for Bremangerlandet

Befaring og videoopptak på Bremangerlandet, 12. oktober 2020.
Befaring og videoopptak på Bremangerlandet, 12. oktober 2020. Foto: André Marton Pedersen

Med ny video som viser naturkvalitetene på Bremangerlandet håper vi politikerne vil bevare dette unike kystlandskapet.

Se videoen fra Bremangerlandet her

Ekstremt viktig å bevare Bremangerlandet

Det er en solfylt, stille dag på toppen av Steinfjellet på Bremangerlandet, hvor Sogn og Fjordane Energi (SFE) ønsker å bygge vindkraftanlegg. Grunneierne Ivar Rune Varpe og Roy Ove Svarstad drar frem en tre meter bred banner. Påskriften er ikke til å misforstå: «Naturen er til låns frå kommande generasjonar». Ivar Rune og Roy Ove har, som så mange andre i Bremanger, engasjert seg i kampen mot vindkraftverkanlegget SFE ønsker bygget der.

– Jeg er mot et vindkraftanlegg her på Bremangerlandet, fordi et vindkraftanlegg er industri og kan aldri kombineres med naturopplevelser. Jeg er oppvokst her. Ingen skal kunne ta fra meg og mine etterkommere den samme naturopplevelsen som jeg har hatt i dette området. Andre skal også få oppleve det, sier grunneier Ivar Rune Varpe.

Roy Ove Svarstad, som i over to år på fritiden har jobbet mot anlegget, nikker.

– Det er helt feil å bygge vindkraftanlegg her. Det er et unikt kystlandskap her og et populært område å gå på tur i, f.eks. til Vetvika. Det er ekstremt viktig å bevare Bremangerlandet, sier han.

Jon Anders Stavang fra Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane er urolig for det rike fuglelivet.

– Bremangerlandet ligger midt en av de viktigste trekkorridorene for fugl langs norskekysten. Det er veldig viktig at dette vindkraftanlegget ikke blir bygget, for det vil helt sikkert ta livet av mye fugl, sier han. 

I tillegg trekker han frem det store myrområdet som gjør en viktig jobb med karbonfangst og derfor ikke må ødelegges.

Lokalpolitikere: – Nok er nok

Tidligere har kommunestyret vært positive til vindkraftanlegg i Bremanger og det er allerede tildelt konsesjon til to andre vindkraftanlegg i kommunen - Hennøy som ble satt i drift i 2019, og Guleslettene som er under oppføring. Men ny kunnskap om vindturbinenes negative virkninger har gjort at lokalpolitikerne nå er tydelige på at de ikke ønsker enda et vindkraftanlegg i Bremanger.

Ordfører i Bremanger kommune, Anne Kristin Førde (AP), sier tydelig nei. Hun har støtte både i kommunestyret og i befolkningen. 

– Politikerne på Bremanger og bygdefolket på Bremanger ønsker ikke et nytt vindkraftverk på Bremangerlandet. Det er fordi vi allerede har to vindkraftverk i Bremanger kommune, og det er grenser for hvor mye areal vi skal bruke til vindkraftverk. Et så omstridt vindkraftanlegg ønsker vi ikke av hensyn til miljø, av hensyn til grunneiere og av hensyn til kunnskapen vi har i dag om hva et slikt vindkraftverk innebærer, kontra hva vi hadde av kunnskap før. I dag er vi mer kritisk enn tidligere, fordi vi ser at naturen og miljøet som vi har blir ødelagt, sier ordføreren, sier Førde.

Hun trekker frem det rike dyre- og fuglelivet, økt turisme, turopplevelser og det unike og urørte området som Bremangerlandet er som vektige grunner til at det må bevares.

Vindkraftverk er ikke så «grønt» som vi trodde. Vi ønsker ikke vindkraftverk på Bremangerlandet. Anne Kristin Førde, ordfører (AP) i Bremanger

(Saken fortsetter under bildet)

Helene Ødven på befaring og videoopptak på Bremangerlandet. – Dette området må bevares, sier hun.
Helene Ødven på befaring og videoopptak på Bremangerlandet. – Dette området må bevares, sier hun. Foto: André Marton Pedersen

Turlaget heier på lokalpolitikerne

Daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, Helene Ødven, har også tatt turen til Bremangerlandet. Ødven er imponert over naturen.

– Dette område gir deg pusterom og spektakulære naturopplevelser. En av de mest populære T-merkede stiene går til Vetvika, en sjelden naturperle med kritthvite strender omgitt av høye fjell. Folk søker slik ekte og intakt natur. Et vindkraftanlegg her vil rasere en slik naturopplevelse, sier hun.

Ødven mener politikerne har en viktig oppgave foran seg nå.

– Lokalpolitikerne må kjempe alt de har for å ta vare på dette storslåtte og vakre landskapet. Det er viktig for alle de som bor her, for regionen og for Norge. Lokalpolitikerne har nå muligheten til å spare dette området og nekte å gi det til vindkraftindustrien. Slike politkere heier vi på! Vi vet det er tøft, men de må stå i det og kjempe alt de kan for å ta vare på Bremangerlandet! sier Ødven.

En menneskeplikt å bevare naturen

Grunneierne Ivar Rune Varpe og Roy Ove Svarstad pakker ned vindkraftbanneret som har flagret i vinden så mange ganger før.

– Jeg håper nå at SFE innser at det er feil å forsøke å presse gjennom dette prosjektet, sier Roy Ove Svarstad og ruller sammen banneret.

Iver Rune Varpe ser utover det urørte landskapet. Han minnes selv hvordan han tråkket sine barnesko der.

– Lokale politikere støtter oss. Bygden støtter oss. Vi har så bred støtte at jeg tror - jeg vet - at vi skal lykkes med dette. Vi må bevare denne naturen for kommende slekter. Det er vår menneskeplikt, avslutter han.

Se flere bilder fra befaringen

Annonse