Byggeskikkpris til Breidablik

Arkitekt Eilif Bjørge tegnet Breidablik. Breidablik i Kvammafjella. Nå har han fått tildelt Byggeskikksprisen 2020 fra Kvam Herad for arbeidet.
Arkitekt Eilif Bjørge tegnet Breidablik. Breidablik i Kvammafjella. Nå har han fått tildelt Byggeskikksprisen 2020 fra Kvam Herad for arbeidet. Foto: André Marton Pedersen

Byggene forholder seg til landskapet på en sjelfull og poetisk måte, står det i juryens begrunnelse.

Kvam Herads Byggeskikkpris 2020 ble i går tildelt byggerne Bjarne og Anne Marit Huse, arkitekt Eilif Bjørge og Bergen og Hordaland Turlag for deres oppføring av Breidablik. I 2018 ble to av byggene på Breidablik revet og bygget opp på nytt. Det var et krevende arbeid, men resultatet ble unikt og i juryens begrunnelse for prisen står det blant annet: «Byggene forholder seg til landskapet på en sjelfull og poetisk måte. Stein har møysommelig blitt samlet, båret og plassert på riktig plass. Den enkle og vakre fremgangsmåten, som definerte dette stedet fra starten av, har blitt tatt videre på en sensitiv og ydmyk måte i neste etappe.»

Arktitekt Eilif Bjørge er glad for prisen.

– Det var veldig hyggelig å få den prisen i går kveld. Det å gå inn i et eksisterende anlegg med en helt spesiell karakter og materialbruk var utfordrende. Jeg har veldig stor respekt for arbeidet Bjarne og Anne Marit gjorde i de over 40 årene de bygget og arbeidet med Breidablik. De to nye byggene måtte «snakke sammen med» den eldre bygningsmassen. Vi måtte også løse hvordan hytten skulle bygges for å kunne brukes vinterstid. Vi løste det med blant annet å forme hovedhytten som en snøplog, med en knekk i midten. Det var  kjempegøy å jobbe med prosjektet! sier Eilif Bjørge.

Byggeskikkprisen består av en plakett på 9,8 kilo, som er en stein hentet i det bruddet som Bjarne Huse i sin tid hentet stein til anlegget fra. Steinen derfra er påmontert en metallplate hvor det står Kvam Herads Byggeskikkpris 2020.

– Den plaketten skal opp på Breidablik ved første anledning. Vi fikk også diplom og den skal henges på veggen hjemme, smiler Eilif Bjørge.

Jeg får mange meldinger fra som synes Breidablik er veldig hyggelig og at det er fint å komme dit. Det er bra! Eilif Bjørge, arkitekt

Turlaget satser på kvalitet

Tilstede på utdelingen var hytte- og rutesjef Johnny Bjørge og Helen Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, som takket for prisen og fortalte litt om tankene bak prosjektet. Bjarne Huse var der også med sin kone Anne Marit, og Kjell Inge Tyssen, leder for Kvam Turlag var tilstede.

– Det har vært en lang vei med dette prosjektet, og vi møtte flere protester underveis, så det var ekstra kjekt at det endte opp med prisutdeling, sier hytte- og rutesjef Johnny Bjørge.

– Jeg vil takke alle som har deltatt i prosjektet, hytteutvalget i Turlaget og våre to gode støttespillere i Kvam Turlag, Ingmar Ølmheim og Arne Nøttveit.

Allerede i gang med nye prosjekter

Eilif Bjørge, som gjerne kan kalles «hyttearkitekten» til Turlaget, har tegnet både Skålabu og nybygget på Fonnabu, i tillegg til Breidablik. Han berømmer Turlaget for å satse på kvalitet, byggeskikk og arkitektur når turlagshytter bygges.

– Vi er kvalitetsbevisste når vi bygger noe. Det skal bygges for å vare. Vi bygger for fremtiden, sier Johnny Bjørge.

Eilif Bjørge er allerede i gang med et nytt, spennende prosjekt for Turlaget.

– Det er Stovegolvet, den nye hytten på Stord. Tegningene er ferdige og byggestart blir til våren. Det tror jeg blir en veldig populær hytte, avslutter Eilif Bjørge.

Kvam Herad tildeler Byggeskikkprisen 2020 for byggingen av Breidablik til Bjarne Huse, Anne Marit Huse, Eilif Bjørge og Bergen og Hordaland Turlag, 3. november 2020.
Kvam Herad tildeler Byggeskikkprisen 2020 for byggingen av Breidablik til Bjarne Huse, Anne Marit Huse, Eilif Bjørge og Bergen og Hordaland Turlag, 3. november 2020. Foto: Kvam Herad

Her kan du lese hele juryens begrunnelse

Kvam herad sin byggeskikkspris er en hederspris for bebyggelse og uteanlegg i kommunen. Ved utdeling av prisen er det lagt vekt på hvordan utforming og innpassing i sted og miljøfokus avspeiler respekt for verdier i landskap; stedegne byggetradisjoner enkeltvis, i grupperinger eller i tilpassing til eksisterende bebyggelse. Kandidater til prisen må evne å framstå som forbilder for fremtiden.

Byggeskikkprisen 2020 tildeles byggerne Bjarne og Anne Marit Huse, arkitekt Eilif Bjørge og oppdragsgiver Bergen og Hordaland Turlag for oppføringen av Breidablik hyttetun.

Dette prosjektet har foregått i flere etapper. Den første etappen var det Bjarne og Anne Marit Huse som stod for. Breidablikk har vært livsverket til de to kvemmingene, som gjennom flere tiår har brukt sin fritid til å skape dette helt spesielle stedet. Byggene forholder seg til landskap og kontekst på en sjelfull og poetisk måte. Stein har møysommelig blitt samlet, båret og plassert på riktig plass. Den enkle og vakre fremgangsmåten, som definerte dette stedet fra starten av, har blitt tatt videre på en sensitiv og ydmyk måte i neste etappe.

At Bergen og Hordaland Turlag overtok hyttetunet har sikret stedet en ny fremtid, som en felles arena i fjellheimen. Gjenreisningen av hyttetunet er av høy kvalitet, og de nye arkitektoniske grepene og materialbruken spiller på lag med den opprinnelige arkitekturen.

Arkitekt Eilif Bjørge har maktet å forvalte historien og kvalitetene på tomten, som er nøysomt bevart og brukt aktivt som referansepunkter i eksteriør og interiør. Materialbruken er ærlig, med stein, tre og vegetasjon i de fleste overflater. Prosjektet viser en dyp forståelse for landskapet.

Anne Marit og Bjarne startet et prosjekt som handlet om et sosialt fokus, inklusjon og de gode naturopplevelsene. De har skapt et unikt og viktig sted, hvor byggeskikk, bærekraft og fellesskap går hånd i hånd. Denne betydelige arven har Bergen og Hordaland Turlag sammen med Arkitekt Eilif Bjørge tatt videre på en forbilledlig måte, og vi er stolte av å få hedre prosjektet med byggeskikksprisen 2020. Tusen takk til alle som har jobbet hardt (som er mange flere enn de som nevnes her!) for å få dette til – og gratulerer med prisen!

Jury 2020: Heidi Ørjansen, plan/byggesakssjef, Jon Nedkvitne, samfunns/planleggingssjef, Bjørn Vik, byggesakshandsamar og Niklas S. Alveberg, arkitekt.

Se flere bilder fra prisutdelingen

Annonse