En viktig seier for naturen

Helene Ødven er glad for at kommunepolitikerne fremover får mer å si i vindkraftsakene.
Helene Ødven er glad for at kommunepolitikerne fremover får mer å si i vindkraftsakene. Foto: André Marton Pedersen

Lokal medbestemmelse skal få mer å si i vindkraftsaker. – En seier for alle som er glade i naturen! sier Helene Ødven.

Onsdag kveld ble det kjent at forhandlingene på Stortinget mellom regjeringspartiene og FrP innebærer at arealavklaringen i vindkraftsaker flyttes fra energiloven til plan- og bygningsloven. Det betyr at lokal medbestemmelse i vindkraftsaker får mye større betydning. Hvis kommunene sier nei til vindkraft, ja, da skal det ikke bygges vindkraft i den kommunen.

– Dette er en viktig seier for oss og for alle som er glade i naturen! Kommunene får med dette et formelt ord med i vindkraftsakene. Detaljplan og konsekvenser vil bli gjort greie for før vedtak blir gjort, og ikke etterpå, slik energiloven har lagt opp til. Det er bra! sier Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag.

Turlaget og en rekke andre organisasjoner har i en årrekke jobbet for at verdifulle natur- og friluftslivsområder skal beskyttes mot vindkraftanlegg. Det har vært arrangert støttemarsjer, seminarer, utallige politiske møter,  blitt laget brosjyrer, filmer og artikler og ikke minst har det blitt gjort utallige ringerunder til ordførerne i vestlandskommunene.

– Vi har hatt mye kontakt med kommunene gjennom de siste årene. Jeg vil bare si tusen takk til alle ordførerne som virkelig har stått på i denne saken! Det har skjedd en oppvåkning de siste årene om hvilke fantastiske natur- og friluftlivsområder vi har rundt oss. Lokalpolitikerne og folk ellers er blitt mer informert om hva vindkraftindustrien egentlig bringer med seg. Vindkraft er ikke så grønn industri som mange først trodde. 

Regjeringen snur - nå får kommunene siste ord i vindkraftsaker (BT)

Vi har fått en folkebevegelse for naturen vår! Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag

– Kunnskapsgrunnlaget må være godt

Ødven er nå opptatt av av miljømyndighetene fremover får en sentral rolle i det nye konsesjonssystemet. 

– Fylkesmannen, Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet må stille tydelige krav til at kunnskapsgrunnlaget er solid når nye vindkraftverk blir vurdert og at kompetansen til de som kartlegger naturområdene og gjør konsekvensutredninger er høy.

Hun takker alle enkeltpersoner, organisasjoner og politikere som har stått opp for naturen og friluftslivet. 

– Nå har vi vist at dette klarer vi! Dette er en seier for naturen som vi alle er en del av, avslutter Ødven.

Se filmen: Økende vindkraftmotstand i Norge

Annonse