En hyllest til de frivillige

Elisabeth Skage og Geir Morten Utskot på Breidablik sommeren 2020.
Elisabeth Skage og Geir Morten Utskot på Breidablik sommeren 2020. Foto: Torstein Skage

Klikk her for å skrive tekst.

– For Turlaget er de frivillige ekstremt viktig! Ja, de utgjør selve ryggraden, sier styreleder Elisabeth Skage.

De frivillige - Turlagets ryggrad

5. desember er det FNs internasjonale dag for frivillighet. Dagen brukes for å vise frem den viktige innsatsen frivillige bidrar med, og for Turlaget er de frivillige veldig viktig. Ja, de utgjør selve ryggraden i Turlaget.

– Våre frivillige i Turlaget er ektremt viktige. De betyr alt! sier Elisabeth Skage, styreleder i Bergen og Hordaland Turlag. – Uten de frivillige hadde det ikke eksistert et turlag. Så enkelt er det, slår hun fast.

I fjor ble det registrert hele 107. 847 frivillighetstimer (61,6 årsverk) i Bergen og Hordaland Turlag.

– Det tallet tror jeg er altfor lavt. Det er ikke alle som registrerer sine frivillighetstimer, for de er ikke opptatt av det. Det er andre ting som gjelder, som fellesskap og det å glede andre. Jeg har enorm beundring og respekt for alle som bruker fritiden sin til å lage aktiviteter for andre, skryter Skage. 


(Saken fortsetter under bildet)

Elisabeth Skage og Geir Morten Utskot jobber litt utenfor Breidablik turisthytte i Kvammafjella.
Elisabeth Skage og Geir Morten Utskot jobber litt utenfor Breidablik turisthytte i Kvammafjella. Foto: Torstein Skage

Blir lykkelig av å være frivillig

Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarte 142 000 årsverk i 2019. 63 % av befolkningen over 15 år har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året (Frivillighetsbarometeret 2019).

Skage tror mange har gode grunner for å engasjere seg i dugnadsarbeid.

– Folk er frivillige fordi det å være frivillig gir deg mye tilbake. Du treffer folk med samme interesser, får nye venner og det gir mestring på nye arenaer. Hvis du er frivillig blir du rett og slett lykkeligere! Det føles godt å gi noe til andre, sier Skage.

Hvis du er frivillig blir du rett og slett lykkeligere! Elisabeth Skage, styreleder i Bergen og Hordaland Turlag

Dugnadsoppgaver for alle og enhver

I snart to år har Elisabeth Skage vært styreleder i Bergen og Hordaland Turlag. 

– For min del handlet det om at jeg gjorde noen refleksjoner rundt hva som er viktig for meg i livet. Da kjente jeg at det å gå på tur og det å bidra for andre er to viktige verdier for meg. Derfor engasjerte jeg meg i Turlaget.

Hun peker på at frivilligoppgavene i Turlaget er veldig varierte.

– Man kan egentlig drive på med alt man har lyst til i Turlaget. Man kan være med i hytteutvalg, være med å merke og rydde stier, lede turer, delta på arrangement, være hyttevert i fjellet, jobbe med naturforvaltning eller sitte i styre og stell. Jeg valgte det siste, fordi jeg liker å jobbe med faglige problemstillinger. Å være frivillig gir meg ekstremt mye inspirasjon og glede. Jeg blir kjent med nye folk, får nye utfordringer og lærer nye ting. Det er veldig berikende! sier Skage.

Alle kan finne noe dugnadsarbeid i Turlaget som de liker å holde på med. Elisabeth Skage, styreleder i Bergen og Hordaland Turlag

(Saken fortsetter under videoen)

Se dugnadsarbeiderne Helge og Gunnar jobbe på Vending

Mange frivillighetsgoder

Som frivillig i Turlaget får man 30% rabatt på veiledende pris i Tursenteret i Marken, og to gratis overnattinger på Turlagets hytter per år. Man får også dekket sine utgifter når man jobber som frivillig og tilbud om DNT-klær fra Bergans, Devold og Viking til sterkt rabatterte priser. Man får også invitasjon til å delta på egne turer og arrangement bare for frivillige i Turlaget. 

– Det er viktig at vi tar vare på våre frivillige. Vi prøver å være flinke på å skape møteplasser og gi de oppgaver de liker og mestrer. De frivillige skal trives i Turlaget, sier Skage.

Har du lyst å bli frivillig i Bergen og Hordaland Turlag?

Ta gjerne kontakt med oss. Registrerer du deg på nettisden vår kan du krysse av for hva du vil jobbe med. Du kan også komme innom Tursenteret i Bergen for en prat der. Eventuelt kan du også ta kontakt med ditt lokallags styreleder. Uansett, hjertelig velkommen skal du være!

Elisabeth Skage var hyttevert på Breidablik i sommer.
Elisabeth Skage var hyttevert på Breidablik i sommer. Foto: Torstein Skage

Fakta om frivillighet

  • Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 142 000 årsverk.
  • Frivillig arbeid bidro med en verdiskapning tilsvarende 75,7 milliarder kroner i 2017 (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2019).
  • 77 % av befolkningen er medlem i minst en organisasjon, og 47 % av befolkningen er medlem i minst to organisasjoner. (SSBs Levekårsundersøkelse 2017).
  • 63 % av befolkningen (over 15 år) har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året (Frivillighetsbarometeret 2019).

Annonse