30-årsjubileum for Stølsheimen landskapsvernområde

Medlemmer av Bergen Turlag og aksjon Stølsheimen protesterer mot utbygging av Steinslandsvassdraget i Stølsheimen i 17-maiprosesjonen i Bergen 1973. I forgrunnen Nils A. Sørensen.
Medlemmer av Bergen Turlag og aksjon Stølsheimen protesterer mot utbygging av Steinslandsvassdraget i Stølsheimen i 17-maiprosesjonen i Bergen 1973. I forgrunnen Nils A. Sørensen. Foto: Helge Sunde

I dag, 21. desember 2020, fyller Stølsheimen landskapsvernområde 30 år.

Stølsheimen er fjellområdet mellom Sognefjorden i nord og Vossefjellene i sør, fra Masfjordfjellene i vest og Vikafjellet i øst. I de sentrale delene av dette fjellområdet ligger Stølsheimen landskapsvernområde, som har et areal på 377 km2. Landskapsvernområdet ligger i kommunene Vik, Høyanger, Voss, Vaksdal og Modalen. Navnet «Stølsheimen» ble lansert av Bergen Turlag rundt 1950. Per Roger Lauritzen skriver i boken «Norske fjell og vidder» (2011): «Navnet Stølsheimen ble bestemt av Bergen Turlag og var et naturlig valg på grunn av alle stølene som tidligere var i drift i disse fjellene».

Kampen for å ivareta Stølsheimen

Stølsheimen landskapsvernområde skal bevare et spesielt og vakkert vestlandsk fjell- og fjordlandskap med kulturminner, kulturlandskap og naturmiljø som er lite påvirket av tekniske inngrep, samtidig som området skal kunne nyttes til landbruk, friluftsliv og jakt og fiske. Bak dette formålet ligger det en 30 års innsats for landskapsvernet.

Utover 1950-, 60- og 70-tallet foregikk det en omfattende utbygging av vannkraftprosjekter i fjellene mot vest. I essayet «Kampen for Stølsheimen» (2003) forteller Birger Refsdal om de frivillige fra Bergen Turlag (nå Bergen og Hordaland Turlag) og Vestlandske Naturvernforening (nå Naturvernforbundet Hordaland) sin innsats for å ivareta naturen her for framtidige generasjoner. Bergen Turlag og Vestlandske Naturvernforening sitt mål var allerede i 1960: «Varig vern av Stølsheimens sentrale områder».

Ulf Hafsten fra Naturvernforbundet skriver i Bergen Turlags årbok for 1961 følgende: «Jeg håper at skildringen av turen gjennom hjertet av Stølsheimen har gitt leseren et lite inntrykk av hvilken perle det i virkelighetene er, det området vi kjemper for å bevare. Det er ikke ofte nå til dags at man blir så betatt og grepet av skjønn, uberørt natur at en føler at hjertet blir sprengt og man ønsker at alle verdens mennesker kunne være til stede og dele denne herligheten».

I årene som fulgte ble den frivillige innsatsen for naturvernet med Birger Refsdal, Ulf Hafsten, Aksel Foyen, Nils A. Sørensen, Bernt Stilluf Karlsen og andre avgjørende for å ivareta verneverdiene i Stølsheimen. Etter hvert kom også engasjementet fra politikere, miljømyndighetene og universitetsmiljøet.

Stølsheimen har en helt spesiell plass i Bergen og Hordaland Turlags historie, og området har svært stor verdi for friluftslivet.

Populært turområde med mange hytter

I 1986 ble de sentrale delene av fjellområdet foreslått vernet i landsplan for nasjonalparker. Den 21.12.1990 ble Stølsheimen landskapsvernområde opprettet. Mandag 21.12.2020 fyller Stølsheimen landskapsvernområde 30 år. Flere av DNTs turisthytter ligger innenfor Stølsheimen landskapsvernområde: Torvedalen, Brydalen, Selhamar, Solrenningane, Vatnane og Åsedalen. I Stølsheimen like utenfor landskapsvernområdet finner vi turisthytter som Norddalshytten, Vardadalsbu, Skavlabu, Fjellvassbu og Målsethytta. Ta gjerne turen for å oppleve Stølsheimen!

25.04.1975. Aksjon Stølsheimen, Nils A. Sørensen, Birger Refsdal, Aksel Foyen, Bernt Stillulf Karlsen.
25.04.1975. Aksjon Stølsheimen, Nils A. Sørensen, Birger Refsdal, Aksel Foyen, Bernt Stillulf Karlsen. Foto: Helge Sunde

Tekst: Nicolas Rodriguez

Annonse