Turlaget på møte med klima- og miljøminister Rotevatn

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på Preikestolen, august 2020.
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på Preikestolen, august 2020. Foto: Privat

Diskuterte mulige nye nasjonalparker i Vestland fylke, vindkraftmotstanden og inviterte statsråden med på sommertur til Hornelen.

Turlaget hadde i dag, tirsdag 13. april, møte med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og flere andre ledere i partiet Venstre. Agendaen til Turlaget for møtet var å fremme behovet for de fire nasjonalparkene som er foreslått av Miljødirektoratet, og ikke minst snakke om vindkraft og verdien av vår urørte og verdifulle natur. Helene Ødven, daglig leder i Turlaget, ledet møtet, hvor også styreleder Elisabeth Skage var representert.

Rotevatn lyttet til Turlagets innspill til vindkraftsaken og forstår ønsket om flere nasjonalparker på vestlandet.

– Det viktigste jeg tar med meg fra møtet med Turlaget i dag er viktigheten av å ta vare på natur og å bevare de unike naturmområdene på vestlandet for fremtiden.  Det er et sterkt engasjement hos Turlaget og det tar jeg med meg videre, sa Rotevatn etter møtet.

Fire nasjonalparker i Vestland fylke?

Miljødirektoratet har foreslått at fire områder i Vestland fylke skal utredes for mulig nasjonalparkstatus. Områdene er  Sunnmørsalpene i Ørsta kommune, Hornelen i Bremanger kommune, Masfjordfjellene i Alver og Masfjorden kommuner og Øystesefjellene i Kvam, Samnanger og Vaksdal kommuner. Klima- og miljødepartementet skal nå ta stilling til tilrådingen fra Miljødirektoratet om nye verneområder.

– Det er spennende forslag som har kommet. Dette skal vi diskutere nøye, sier Rotevatn, som ikke foregripe hvilke områder som kan bli nasjonalpark ennå.

– Det kan jeg ikke vurdere nå, for det er for tidlig i prosessen. At et område vurderes til å bli nasjonalpark er en lang og grundig prosess i forkant med viktig lokal involvering. Alle skal høres og det vil ta et par år før vedtak fattes. I første omgang vil vi se på behovet om ny nasjonalparkplan, sier Rotevatn.

– I hvor stor grad blir tilrådingen fra Miljødirektoratet lyttet til?

– Vi lytter godt til dem. De er vår viktige fagetat, svarer Rotevatn.

Statsråden har fått med seg den økende og berettigede motstanden mot vindkraft de siste årene. På spørsmål om hvordan kan man sikre at viktige natur- og friluftslivsområder blir tillagt mer vekt når en avgjørelse om vindkraft eller annen utbygging skal fattes, svarer han følgende: – Det handler om å ha grundige prosesser og gode faglige kartlegginger, slik at en vet for eksempel hvilke arter som finnes i det aktuelle området. Til syvende og sist er det et politisk ansvar hvordan vi forvalter naturen vår, både kommunalt og nasjonalt.

– Vindkraftsakene er krevende. Noen prosjekter som ikke har vært gode nok har fått «go».  Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister

– Ja, jeg blir med til Hornelen!

Hornelen, ikke langt fra vindkrafttruede Bremangerlandet, er et av områdene som kan bli nasjonalpark. Turlaget såg sitt snitt til å invitere statsråden på tur dit i sommer.

– Jeg tar gjerne en tur til Hornelen med dere, for der har jeg aldri vært før. Jeg har vært på mange topper i Nordfjord, men ikke Hornelen på Bremangerlandet. Det er at magisk område, så det gleder jeg meg til! sier Rotevatn.

Friluftsliv betyr mye for statsråden, ikke minst i et år hvor det meste ellers har vært stengt.

– Jeg har vokst opp i distrikts-Norge med skog og fjell og fjord som nærmerste nabo. Jeg har gått mye på ski, fisket og vært aktiv. I 20-årene brukte jeg nok mer tid i lesesalen og på puben, men senere er jeg blitt mer glad i naturen igjen. Jeg har vært mye ute det siste året under pandemien. Naturen betyr mye for meg, sier statsråden.

– Veldig mange har kommet seg ut på tur under pandemien har opplevd verdien av friluftsliv og urørt natur. Friluftslivet har fått seg en skikkelig boom. Hvis vi kan ta det med oss fra pandemien er det veldig positivt. Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister

Han har en klar oppfordring til Turlaget.

– Fortsett det gode arbeidet og engasjementet deres, og alt dere gjør for å få folk ut på tur. Dere er gode å legge til rette for lavterskel friluftsliv og gi folk gode uteopplevelser. Pandemien har understreket viktigheten av å ha natur rundt oss. Den har vært et pusterom. Denne positive siden ved pandemien må vi bygge videre på, avslutter Rotevatn.


Annonse