Et Turlag for alle

Byråd for arbeid, bolig og sosial, Lubna Boby Jaffery, ved Sandviksbatteriet med Helene Ødven og Sigrid Kvåle Myksvoll, 5. mai 2021.
Byråd for arbeid, bolig og sosial, Lubna Boby Jaffery, ved Sandviksbatteriet med Helene Ødven og Sigrid Kvåle Myksvoll, 5. mai 2021. Foto: André Marton Pedersen

Turlaget ønsker sammen med Bergen kommune å utvide turtilbudene for alle som trenger ekstra tilrettelagte turer.

På tur i trygge rammer 

Hun har ansvaret for blant annet psykisk helse, sosialtjenesten, rusfeltet, tjenester til utviklingshemmede og barnevernet i Bergen for å nevne noe. Lubna Boby Jaffery (AP), byråd for arbeid, sosial og bolig, takket ja da Turlaget inviterte henne på tur opp Permisjonsstien i går 5. mai. 

– Jeg brenner for at alle skal ha like store muligheter til å leve et godt liv, sier Jaffery og gir seg i kast oppover lien sammen med daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, Helene Ødven, og prosjektleder for DNT Tilrettelagt, Sigrid Kvåle Myksvoll. DNT Tilrettelagt er et tilbud for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. 

 – Tilbudet vi har gjennom DNT Tilrettelagt er veldig viktig. Mennesker med funksjonsnedsettelser har jo like mye nytte og glede av friluftsliv som alle andre. Gjennom Turlaget får de et tilbud for å komme seg ut på tur i trygge rammer, møte andre og oppleve fellesskap, sier Myksvoll på vei opp mot Sandviksbatteriet. 

— Vær i bevegelse 

Jaffery er imponert over alt som blir gjort i Turlaget. 

– Turlaget gjør utrolig mye bra arbeid innen folkehelse. Det som blir gjort for eksempel innen  tilrettelegging av aktivitet for personer med utviklingshemming og turgruppe med språktrening for flerkulturelle er fantastisk, sier Jaffery.  

Hun tror at Bergen sliter med de samme folkehelseutfordringene som mange andre steder i landet.  

– Vi beveger oss for lite og den psykiske helsen er en utfordring for mange. Folk sliter med stort og smått og mange venter for lenge før de ber om hjelp. Mange av disse problemene kan forebygges ved hjelp av å være i bevegelse, det vet vi, sier hun. 

Det er mange muligheter! Det er viktig å få flere folk ut på tur, at de beveger seg og er i aktivitet. Kanskje klarer vi å forebygge noen av de helseproblemene folk får ellers i samfunnet.  Lubna Boby Jaffery (AP), byråd for arbeid, sosial og bolig

Myksvoll får selv mange positive tilbakemeldinger fra folk som har vært med på turer som har vært ekstra tilrettelagt og lavterskel. 

– Vi har hatt Klart det går-turer i høyfjellet og deltagere der har sagt at de har «tatt fjellet tilbake» etterpå. På tilrettelagte padleturer har det vært sagt at det har vært høydepunktet i året. Mange opplever mye mestring på disse turene. Det er også kjekt å se at folk kommer igjen og igjen og deltar på  friluftskveldene våre. Disse tilbudene betyr veldig mye for deltagerne, sier Myksvoll. 

(Saken fortsetter under bildet)

Den bratte stigningen opp mot Sandviksbatteriet setter ingen demper på stemningen underveis. Turlaget og Bergen kommune har mye å vinne på å samarbeide enda tettere.
Den bratte stigningen opp mot Sandviksbatteriet setter ingen demper på stemningen underveis. Turlaget og Bergen kommune har mye å vinne på å samarbeide enda tettere. Foto: André Marton Pedersen

Tettere samarbeid mellom Turlaget og Bergen kommune 

Jaffery vil se på mulighetene av å samarbeide enda tettere.  

– Jeg tenker da spesielt på økt samarbeid innen psykisk helse og rus. Det er mange muligheter å koble Turlaget tettere sammen med de tilbudene som allerede eksisterer i kommunen. 

Helene Ødven er glad for samarbeidet som allerede eksisterer,  men ser også at potensialet er stort. Det er en utfordring for Turlaget å nå frem til nye deltagere med tilbudet sitt, og her kan Bergen kommune være behjelpelig med sine ressurser og nettverk. 

– Vi kan samarbeide enda mer på tvers, slik at flere kjenner til tilbudet vårt. Vi har god plass til nye folk på turene våre. Jeg håper Bergen kommune kan hjelpe oss med å rekruttere folk til å bli med på de tilrettelagte turene vi arrangerer. Spre ordet på institusjoner og i ulike nettverk, sier Ødven. 

– Våre frivillige  er fantastiske og gjør at vi får kontinuitet i tilbudet vårt. De er veldig lojale, har en ekstra omsorg og ønsker veldig sterkt at flere skal få mulighet til å komme seg ut på tur, sier Myksvoll. 

Vi jobber mye med at Turlaget skal ha et tilbud for absolutt alle.  Sigrid Kvåle Myksvoll, prosjektleder for DNT Tilrettelagt

Naturen kan hjelpe 

Jaffery kommer opp på Sandviksbatteriet og ser ut over byen hun har vokst opp i og er så glad i. Et lite ekorn hopper fra tre til tre ikke langt unna og vårsolen varmer. 

– Jeg går stort sett tur hver eneste dag. Det gir meg enormt med energi og påfyll. Jeg får mulighet til å tenke, jeg kan høre på podcast, musikk eller bare høre på fuglekvitter. Det er en fin oppladning etter en lang dag på hjemmekontor, sier hun. 

Men hjemmekontoret kaller og det er på tide å komme seg tilbake. Jaffery har en viktig oppfordring helt på tampen. 

– Hvis du har det litt tungt eller tøft, så prøv å gå en tur, og ikke minst, tør å be om hjelp om du sliter. 

Se flere bilder fra turen med Lubna Jaffery

Annonse