7-fjellsturen: Fana Sparebank og Rundemanen

Foto: Hild Fjermestad Aase

Fana Sparebank har en varde i logoen, og hva passer da bedre enn et samarbeid med Turlaget som bygger varder i fjellene?

Fana Sparebank

Før i tiden var en varde en del av et varslingssystem basert på lyssignaler. Det var som regel en steinkonstruksjon plassert på en høyde i terrenget. I krigstider ble vardene bemannet. Ved eventuelle angrep ble bålene tent, slik at meldinger kunne sendes over store distanser.

I nyere tid er varde blitt betegnelse på steiner som er bygget opp som veimerker. Vardene fungerer som veivisere i den norske fjellheimen, som systematisk guider spreke nordmenn frem til målet de har satt seg. Den Norske Turistforening er blant dem som i dag bruker vardene for å markere sikre stier mellom hytter og andre turmål. 

Fana Sparebank er en lokalbank for hele Bergen, byen mellom de syv fjell. Bergensere elsker fjellene våre og bruker dem aktivt hele året. Fana Sparebank har gjennom sitt logosymbol tatt hevd på varden på Byfjellene, og banken assosieres med gode verdier som sunnhet, aktivitet og lokalkunnskap. Som bergensernes lokalbank kjenner Fana Sparebank nærmiljøet og er en erfaren stifinner i det bergenske terrenget. Som lokalbank er den nær der du er. Det er derfor både naturlig og gledelig for den å være en viktig samarbeidspartner for Bergen og Hordaland Turlag. Det er med stor glede banken bidrar til Bergens største folkefest, 7-fjellsturen, og den ser fram til å ta imot flere tusen glade turentusiaster på Rundemanen. God tur!

Rundemanen

Rundemanen (560 moh) er en del av samme fjellmassiv som Ulriken og Fløyen, men er ikke lett synlig fra Bergen sentrum. Det går en vei opp til Rundemanen, Rundemansveien, som ble utbygget i forbindelse med Televerkets bygninger. Det ble satt opp en mast i 1978, men den ble ikke stående så lenge. I dag står en 106 meter høy mast på toppen som ble reist i 1990.

3-fjellsturen 2019
3-fjellsturen 2019 Foto: Hild Fjermestad Aase

Annonse

Skrevet av Sabine Koch 1. mai 2021