Ny turgruppe i Bergen starter opp

Turlederne Bente og Olaug ønsker velkommen til turer i Myrdalen
Turlederne Bente og Olaug ønsker velkommen til turer i Myrdalen Foto: Sigrid Kvåle Myksvoll

Tirsdag 19. oktober kl 10:15 kan du bli med på tur i Myrdalen.

Prosjektet Aktiv til 100 har som mål å bidra til at flere får muligheten til å være i fysisk aktivitet, få gode naturopplevelser og tilhøre et sosialt og inkluderende fellesskap. Turene passer for alle som har anledning og lyst til å gå enkle turer på dagtid. Turene går i rolig tempo og det er fast oppmøtetid og -sted hver uke. 

Bergen og Hordaland Turlag har et omfattende tilbud til seniorer og andre som har tid på dagtid. Se oversikt over alle her.