Bli hyttevenn med Rongevær kysthytte

Rongevær kysthytte åpner søndag 19. juni.
Rongevær kysthytte åpner søndag 19. juni. Foto: Andre Marton Pedersen

Rongevær kysthytte gjennomgår en omfattende renovering før åpning og folkefest 19. juni. Vil din bedrift bli vår hyttevenn? 

Bidrar til gode kystopplevelser

Ved å gi 25 000,- i støtte og bli hyttevenn bidrar din bedrift til gode kystopplevelser på dette unike nærmiljøanlegget i Austrheim, Nordhordland. 

Dere gir med dette et betydelig bidrag til utvikling av Rongevær kysthytte. En ubetjent DNT-hytte tilgjengelig for alle - alltid.

Kysthytta vil for mange være kjent som tidligere Rongevær skule og Rongevær kyst og fritidssenter. Et samlingspunkt for elever, lokalbefolkning, lag og organisasjoner. Her er det lange tradisjoner for kystfriluftsliv gjennom leirskoleopphold og uttalige arrangement. For Turlaget er det viktig at dette videreføres. Rongevær kysthytte vil være en viktig samlingssted for barn, ungdom og frivillige i framtiden. Bergen og Hordaland Turlag vil står for drift av anlegget. Nordhordland Turlag for tilsyn. 

Se video av kysthytten før renoveringen

Bli hyttevenn til Rongevær kysthytte!

Vil din bedrift gå inn med kr. 25 000,- i støtte til Rongevær kysthytte?

  • Rongevær kysthytte nord i Austrheim/Nordhordland har en helt unik beliggenhet. Skjermet, men likevel nært havet. Her ligger alt til rette for unike friluftsopplevelser knyttet til sjø, fiske, båt og padling.
  • Kysthytta er den første i sitt slag i regionen. Den vil gi innbyggere i Austrheim/Nordhordland et nytt lavterskeltilbud innen friluftsliv. Kysthytta vil ha stort fokus på aktiviteter knyttet til barn, unge og allmenn tilgjengelighet.
  • Rongevær kysthytte vil løfte Austrheim som turistdestinasjon. Den vil tiltrekke seg besøkende og turister. Kysthytta vil bli et fyrtårn sammen med andre reiselivsbedrifter i regionen. Tilgang til kystnatur og overnatting gjennom DNT-systemet vil gi hele regionen et tydligere navn på reiselivskartet. Med merkevarer som Vardetangen, Nordsjøløypa, BOFområder, padleleder og gode turstier vil Rongevær kysthytte komplimentere et unikt tilbud i regionen. 
  • Rongevær kysthytte har en lang tradisjoner gjennom tidligere Rongevær skule og Rongevær kurs- og fritidssenter. Turlaget vil i tillegg til å drifte kysthytta også ta godt vare på bygningsmassen og historien til stedet.  Her skal alle følge seg "hjemme". Enten du var elev på 60-tallet og vil mimre om tidligere tider, eller er 5 år og vil fange krabber i fjæra!

Som hyttevenn vil en som bedrift eller privatperson få være med å bidra til felleskapet, bidra til at flere får flotte naturopplevelser. Alle hyttevenner får navn på plakett som vil henge på hytta, i tilegg til 10 gratis hytteovernattinger. Ta gjerne med deg familie og venner på en overnatting på Rongevær kysthytte. Som hyttevenn får dere også invitasjon til offisiell åpning og folkefest 19.juni. 

Kontakt Linda Fongaard om du eller din bedrift vil bli hyttevenn, tlf. 938 10 147, epost: linda.fongaard@dnt.no 

Du kan også vippse valgfritt beløp til Vipps #527569.

Renoveringen er i gang
Renoveringen er i gang Foto: Johnny Bjørge, Bergen og Hordaland Turlag

Historien fra Rongevær skule til Rongevær kysthytte.

Rongevær kysthytte har en lang historie. I 1933 åpnet Øygarden skule dørene her. En langvarig kamp om hvor «nyeskulen» i øyane i Austrheim skulle ligge ble dermed avsluttet. Den tidligere skulen på Krossøy var i dårlig forfatning og ble lagt ned, og «nyeskulen» ble bygget på Nordra Kjerringa.

Øya var sentralt plassert i øyriket. Den hadde ingen fastboende, og det var rimelig lik avstand for barna å komme dit. Alle måtte i båt. De første årene ble dette organisert av hver enkelt familie, før skyssbåten «Sabb» med Ludvig Rongevær ved roret ble satt inn, en jobb han utførte i 37 år.

Skoleskyss resulterte i mer stabilt elevtall og mindre fravær. Sett i datidens lys var skolen moderne, med gode fasiliteter. Det var lærerbolig og et fint sted både å bo, undervise og å være elev.

I 1986 endret skolen navn til Rongevær skule, da navnet Øygarden flere ganger skapte misforståelser med Øygarden kommune, vest for Bergen. Skolen var de første årene todelt, men elevtallet gikk gradvis ned, og de siste tiårene var alle elever samlet i én klasse. Skolen ble nedlagt i 1989. Flere øyer fikk i denne perioden broforbindelse og vei, så bil og buss overtok for båttransport. Elevene ble overflyttet til Åras skule. En epoke i Austrheim kommunes skolehistorie var slutt, men dørene til Rongevær skule ble ikke lukket for godt.

Kort tid etter nedleggingen fikk Rongevær skule nytt liv. Austrheim kommune etablerte Rongevær kurs- og fritidssenter. Skulehuset ble oppgradert til nytt bruk, og et flott naust ble bygget av Øystein Rongevær. Anlegget fikk dermed flere soverom, bad og et stort forsamlingslokale. I tillegg ble kai og bryggeforhold utbedret. I perioden 1989–2021 har mange skoler, foreninger og grupper hatt store opplevelser i øyriket Rongevær.

En revovert kysthytte ser dagens lys. 

Rongevær kysthytte består av flere enheter. Skolehuset og et to etasjes naust med stort forsamlingslokale, 100 m2 kai og flytebrygge. Standarden er god, men det vil fram mot åpning foregå et omfattende renoveringsarbeid for å DNT-tilpasse hytta og stedet. Rongevær kysthytte vil fremstå som et moderne anlegg med fasiliteter for kursvirksomhet og større grupper. Samtidig er det viktig for Turlaget å beholde historie, sjarm og gjestfrihet for enkeltpersoner som ønsker å ta turen. Her skal det være plass til alle!

Skolehuset - Bygningen vil bli renovert utvendig og innvendig. Huset tilbakeføres i en mer "opprinnelig fasade". Kledning og vinduer skiftes. Opprinnelige trevegger og gulv innvendig tilbakeføres. Standarden oppgraderes med bla. nye toalett og bad. Skuleshuset vil ha 23 sengeplasser. 

Naustet – Delvis renovering innvendig. Det vil bli tilrettelagt for hund og bevegelseshemmede. Toalett og bad vil bli oppgradert. Det vil også bli bygget oppholdrom og kombinert kjøkken. Naustet vil ha 14 sengeplasser. 

Kaianlegg, brygger og uteområde vil også få en betydelig oppgradering. Dette vil foregå i flere etapper. Del en vil være etablering av flytebrygge på Baløy for robåter til/fra kysthytta. 

Rongevær kysthytte vil når den åpner 19.juni ha 37 sengeplasser, fordelt på to enheter, Skulehuset og Naustet. Det vil i tillegg være mulighet for ekstra madrasser og bruk av hengekøyer. Det vil også være tilgang til kai, så man kan være i egen båt. Hytta vil være ubetjent og stå åpen hele året. I høysesong vil det være hyttevert på Rongevær kysthytte. 

Det er med ydmykhet Turlaget nå har tatt over dette fantastiske anlegget. Sammen skal vi videreutvikle Rongevær kysthytte til en kystperle!

Finansiering

Turlaget er ikke helt i mål med finansieringen av Rongevær kysthytte. Budsjettet er på 5,9 millioner, der 2 millioner blir dekket av tippemidler fra Norsk Tipping. Turlaget er en solid organisasjon og byggeprosjektet er godt i gang. I byggeprosjekt i denne størrelesesorden er det ønskelig med mest mulig ekstern finansiering fra samfunn og næringsliv. Turlaget ønsker primært å stå for drift og løpende vedlikehold. 

Vi er glad for samarbeidet med Austrheim kommune og leieavtalen på kr. 0 som i første omgang er satt til 40 år. Det er videre estimert 850 timer dugnad i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. Videre overslag av dugnadstimer pr. år er satt til 3200 timer. Bergen og Hordaland Turlag vil står for drift av anlegget. Nordhordland Turlag vil stå for tilsyn. 

Her kan du lese mer om Rongevær kysthytte: 

Rongevær kysthytte på UT.no 

Rongevær kysthytte på Facebook 


Annonse

Skrevet av Linda Fongaard 24. mai 2022